h

Nieuws, mei 2022

29 mei 2022

SP tegen voorstel verhoging fractievergoedingen

Op de raadsagenda van dinsdag 7 juni 2022 prijkt het voorstel om de fractievergoeding per raadslid te verhogen van 50 euro naar 200 euro per fractielid. Een verhoging van 300 procent. Ook wordt voorgesteld de vergoeding aan de fracties te verhogen van 300 naar 1500 euro. De SP Horst aan de Maas doet in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage) een beroep op de gemeenteraadsfracties om het voorstel voor deze verhogingen af te wijzen.

Lees verder
22 mei 2022

Ledendag SP Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 21 mei 2022 kregen leden van de SP Horst aan de Maas de gelegenheid om nader kennis te maken met twee musea binnen de gemeentegrenzen die allebei door vrijwilligers worden gerund. Directe aanleiding was het dertigjarig bestaan van de afdeling in Horst aan de Maas.

Lees verder
20 mei 2022

Behoud de Parel hekelt mestbeleid Provincie Limburg

Op 20 mei 2022 prijkte de onderwerpen mestoverschot en mestverwerking op de agenda van de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) van Provinciale Staten van Limburg. De onderwerpen zijn geagendeerd naar aanleiding van vragen van SP-Statenlid Yolanda Claessens (lees hier de vragen van de SP-fractie en de antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg).

Lees verder
19 mei 2022

Bewoners Prinses Marijkestraat willen na 15 jaar duidelijkheid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei 2022 bevolkten bewoners van de Prinses Marijkestraat de publieke tribune van de gemeenteraad. Zij ondersteunden één van de bewoners van de Prinses Marijkestraat, die gebruik maakte van het spreekrecht naar aanleiding van een brief die de bewoners samen met de SP hadden opgesteld aan Wonen Limburg, College van B&W en de gemeenteraad.

Lees verder
19 mei 2022

Geurts: "Minder arbeidsmigranten en minder 'blokkendozen'"!

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 16 mei 2022 vond er in de Tweede Kamer een zogenaamd "Rondetafelgesprek" plaats binnen de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SP Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten was uitgenodigd voor dat gesprek. De voorzitter van de werkgroep, Paul Geurts, voerde tijdens het Rondetafelgesprek namens de werkgroep het woord. In een zogenaamd "positionpaper" (zie bijlage) aan de leden van de Commissie SZW gaat hij kort in op de situatie in Horst aan de Maas (alle bijdragen aan het Rondetafelgesprek zijn hier te vinden en het videoverslag van het Rondetafelgesprek is hier te vinden).

Lees verder
13 mei 2022

SP Horst aan de Maas zet zorgmedewerkers in het zonnetje

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Twaalf mei, de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundige beroep, wordt jaarlijks gevierd als de Dag van de Verpleging. 200 jaar na haar geboorte inspireert zij nog steeds met haar basale voorwaarden voor goede verpleging namelijk aandacht, toewijding, eten, drinken, hygiëne en een schoon bed. Voor de SP Horst aan de Maas is de Dag van de Verpleging aanleiding om de medewerkers in de zorg van Horst aan de Maas extra aandacht te geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier