h

Nieuws uit 2006

21 december 2006

Meer controle op gemeentefinanciën

Op de agenda van de gemeenteraads-vergadering van Horst aan de Maas op 12 december stond het agendapunt "Normenkader en Controle-protocol financiële rechtmatigheid". SP-raadslid Hendrik Hazeu greep dit agendapunt aan om voor te stellen de gemeenteraad meer mogelijkheden te geven de financiële handel en wandel van het college van B&W te volgen.

Lees verder
16 december 2006

B&W-voorstel "Inburgering" aangepast

In de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas van 12 december j.l. stond het voorstel van het College van B&W over de uitvoering van de Wet Inburgering geagendeerd. Na lezing van het voorstel concludeerde SP-raadslid Hazeu dat de gemeente het, als het op inburgeren aankomt, laat afweten. Zijn vurige pleidooi wist wethouder Stas er van te overtuigen dat hij het voorstel moest aanpassen.Naar Nederland

Lees verder
15 december 2006

Grubbenvorst in de knel !

Klavertje VierTijdens de raadsvergadering van Horst aan de Maas van 12 december j.l. werd een besluit genomen over de zogenaamde "Gebiedsvisie Klavertje 4". De SP is van het begin af aan al sceptisch geweest, omdat de visie voornamelijk gaat over grootschaligheid, economische groei en het dichtbouwen van Grubbenvorst.

Lees verder
11 december 2006

Kamervragen over dienstregeling Maaslijn

VeoliaDe Tweede Kamerfractie van de SP wil de mening weten van de minister van Verkeer en Waterstaat over de dienstregeling van Veolia op de Maaslijn van Roermond - via Venray - naar Nijmegen.

Lees verder
11 december 2006

Thijs Coppus: plaats vijf op SP-verkiezingslijst Provinciale Staten

Volgend jaar vinden op 7 maart de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten. De voorbereidingen voor die verkiezingen zijn al weer in volle gang. Vandaag is de concept-kandidatenlijst van de SP voor de Provinciale Staten gepubliceerd. Thijs Coppus Op die lijst is Thijs Coppus, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, op de vijfde plaats gezet. Gezien de prognoses voor de SP op dit moment, betekent dit dat Thijs Coppus op een verkiesbare plaats staat.

Lees verder
11 december 2006

SP-fractievoorzitter Thijs Coppus: "Samen staan we sterk".

Binnenkort presenteert de werkgroep "Melderslo onder de Pannen" haar plannen voor een multifunctioneel centrum in Melderslo ter compensatie van de eerder gesloten café-zaal 't Wiel. De eens volle zaal van Café-zaal 't Wiel in Melderslo
Voordat de presentatie plaats vindt, heeft de SP-fractie een gesprek gevoerd met een tweetal vertegenwoordigers van de commissie. Naar aanleiding van dat gesprek concludeerde SP-fractievoorzitter Thijs Coppus, dat de plannen van de commissie goed aansluiten op de ideeën van de SP met betrekking tot gemeenschapsgebouwen. Thijs Coppus:"De SP pleit al jaren voor het bundelen van voorzieningen en ziet in dit soort initiatieven belangrijke kansen voor de toekomst".

Lees verder

Pagina's

U bent hier