h

Nieuws van de afdeling

19 november 2017

Verbeteringen beleid afgewezen door CDA, Essentie en PvdA (deel 2)

Tijdens de begrotingsbehandeling van oktober jl. heeft de SP meerdere voorstellen gedaan om het voor de burgers in onze gemeente nog beter te maken. Naast handhavingsbeleid en bouw van goedkope huurwoningen – zie het eerdere artikel dat hier te lezen is – waren dit voorstellen op gebied van zorgmijders en zorgverzekering.

Lees verder
18 november 2017

SP-fractie Provinciale Staten Limburg: "Investeer in de omschakeling naar een duurzame landbouw"

Foto: Rens Spanjaard / flickr.com

Op vrijdag 17 november werd het Limburgse land- en tuinbouwbeleid besproken in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Provinciale Staten. Partijen hadden de kans om aan te geven wat zij graag in het beleid verwerkt zouden willen zien. Wat de provincie volgens de SP niet moet doen is investeren in schaalvergroting en lapmiddelen. Wat wel moet gebeuren is investeren in de omschakeling naar een daadwerkelijk duurzame landbouw.

Lees verder
18 november 2017

SP bezorgd over toename inzet vrijwilligers in openbaar vervoer

Foto: Jean-Philippe Dheure / flickr.com

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft grote zorgen over de inzet van nog meer vrijwilligers die vanaf 2018 worden ingezet in het openbaar vervoer. Daarvoor bestaan plannen in drie gemeenten, waaronder in Horst aan de Maas voor twee routes.

Lees verder
17 november 2017

Verbeteringen beleid afgewezen door CDA, Essentie en PvdA

Traditioneel wordt in het najaar de begroting van de gemeente Horst aan de Maas voor het volgende jaar besproken. Op 31 oktober stond de begroting over 2018 op de agenda. Bij de bespreking van de begroting heeft de SP een aantal voorstellen ingebracht om het voor de burgers in onze gemeente nog beter te maken.
Lees verder
15 november 2017

Wat doen we met de mest in Limburg?

   
Foto: SP

Recent publiceerden Dagblad De Limburger en NRC reportages over mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Er is een grootschalig netwerk opgebouwd tussen mestproducenten, verwerkers en transporteurs. Ook voor de opslag en financiering zijn structuren opgebouwd waar nauwelijks kennis over lijkt te bestaan. Het OM deed onlangs een inval bij een mestverwerkingsbedrijf in Noord-Limburg. Daar is niet alleen sprake van mogelijke miljoenenfraude, maar ook van grote hoeveelheden mest en andere onbekende stoffen die mogelijk illegaal zijn opgeslagen of verwerkt.

Lees verder
9 november 2017

Cox kandidaat-lijsttrekker SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas heeft Bart Cox voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Cox zal de komende maanden al de rol van fractievoorzitter gaan vervullen en vervangt daarbij Thijs Lenssen die wegens chronische lichamelijke klachten een stapje terug moet doen. Met het oog op de verkiezingen is dit volgens de SP Horst aan de Maas de juiste keuze.

Lees verder

Pagina's

U bent hier