h

Nieuws van de afdeling

6 december 2021

SP Horst aan de Maas: "Meer betaalbare woningen in Horst aan de Maas"

Foto: SP / SP

De SP pleit al jaren voor meer sociale huurwoningen en betaalbare huizen voor onze inwoners. En ook de komende raadsvergadering zal de SP-fractie daar in de gemeenteraadsfractie voor pleiten.

Lees verder
6 december 2021

Jaarlijkse voedselbankactie SP in samenwerking met Voedselbank

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

‘Eén op de negen kinderen leeft in armoede’. Een bericht uit een land ver weg? Nee, uit Nederland. Armoede bestaat hier, nog steeds. Het blijft een triest gegeven dat in ons toch zo rijke land een fenomeen als de Voedselbank nodig is om mensen van een van de eerste levensbehoeften – gewoon eten onder andere – te voorzien. De coronacrisis en alle maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid hebben het leven van velen op de kop gezet. Degenen die het al niet makkelijk hadden, kregen het nog zwaarder. En er zijn nu meer gezinnen waar men afhankelijk is geworden van een Voedselbank door het verlies van werk, opbouw van schulden en dergelijke.

Lees verder
3 december 2021

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Foto: Paul Geurts / SP

De door de SP opgerichte Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage). De werkgroep hoopt daarmee dat er na de verkiezingen een beleid komt dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten, humanisering van de situatie van arbeidsmigranten, een verbeterde integratie van de arbeidsmigranten in de samenleving, het verbeteren van de positie van buurten waar plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten en een strikt handhavingsbeleid.

Lees verder
1 december 2021

SP Horst aan de Maas vraagt openbare bespreking status verbouwing huis wethouder Kuipers

Foto: - / -

In de afgelopen periode zijn anonieme berichten gestuurd naar de gemeenteraadsleden in Horst aan de Maas met betrekking tot de verbouwing van een schuur tot woning door wethouder Kuipers en vervolgens verhuur van die woning door Kuipers. Volgens de anonieme berichten zou er sprake zijn geweest van een illegale situatie. Naar aanleiding van deze berichten en informatie heeft de SP-fractie een (vertrouwelijke) brief gestuurd met vragen aan het college van B&W. Die vragen zijn (ook vertrouwelijk) beantwoord en in een vertrouwelijke bijeenkomst van het seniorenconvent (bijeenkomst van de fractievoorzitters in de gemeenteraad) nader toegelicht.

Lees verder
1 december 2021

SP gaat touren door Limburg

De Limburgse Statenfractie van de SP organiseert de komende maanden een aantal themabijeenkomsten, op verschillende plaatsen in de Provincie. Interessante sprekers belichten verschillende actuele thema’s die spelen in de regio. In februari en april volgend jaar doet de SP-Tour Noord-Limburg aan, in Venlo en Venray.

Lees verder
30 november 2021

Stop de ‘verdozing’ in en rondom Greenport

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Als je rondom Sevenum een mooie fietstocht wilt maken, dan loop je grote kans dat je uitzicht belemmerd wordt door grote bouwwerken, die gebruikt worden voor op- en overslag van goederen. De logistieke bedrijven die in grote "dozen" verpakt het landschap aantasten en nauwelijks voor extra werkgelegenheid zorgen, omdat ze vooral een beroep doen op arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Al jaren strijdt de SP voor het stoppen van deze "verdozing" en nu lijkt het moment aangebroken dat er ook daadwerkelijk op dat punt iets bereikt kan worden. Maar dat gaat nog met horten en stoten, zo blijkt in de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2021.

Lees verder

Pagina's

U bent hier