h

Nieuws van de afdeling

18 juni 2018

Handhaving?

Foto: - / Flickr

De SP staat voor een samenleving waarin we samen regels maken die er toe doen en waarmee samenleving en overheid er op toezien dat die regels ook nageleefd worden. Daarbij dient niemand meer gelijk te zijn dan een ander en er moet geen sprake zijn van willekeur. Wij ontvangen steeds vaker signalen dat dit laatste niet het geval zou zijn.

Lees verder
6 juni 2018

Gemeenteraad Horst aan de Maas unaniem: er moet snel beleid komen met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

"Wilt u dat niet doen...!" Zo maande de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Ina Leppink-Schuitema, de burgers op de publieke tribune, toen ze spontaan applaudisseerden voor de toespraak van Paul Geurts van de SP-werkgroep (huisvesting) arbeidsmigranten. Geurts ging in op de problemen die opdoemen in Horst aan de Maas met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten (zie ook het artikel over de oprichting van de SP-werkgroep Arbeidsmigranten). Hij verzocht het college van B&W snel te handelen. De gemeenteraad was het - net als de mensen op de publieke tribune - met hem eens: er moet snel (nieuw) beleid komen!

Lees verder
6 juni 2018

Cox (SP): "We krijgen de komende jaren een neo-liberaal beleid".

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vijf juni jl. werd het nieuwe coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. Het eerste moment dat de raad kritisch kon kijken naar het nieuwe beleid van het nieuwe college van B&W. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP, aan het woord over het akkoord.

Lees verder
4 juni 2018

Alle asbest Horst aan de Maas uit!

Foto: - / -

Asbest is gevaarlijk spul. Losgeraakte vezels kun je inadememen en dan in de longen leiden tot asbestose. Reden om asbest zoveel mogelijk te verwijderen. Over 5,5 jaar moet al het asbest in de open ruimte verleden tijd zijn. Tijd genoeg zou je zeggen om de taak succesvol af te ronden. Maar weten we wel om hoeveel vierkante meters het gaat? Vraagt Sonja van Giersbergen, raadslid voor de SP in Horst aan de Maas, zich af. In Limburg schat men 12 miljoen vierkante meter. Hoeveel dat in onze gemeente is, is niet bekend. Maar het zal aanzienlijk zijn, gezien de omvang van de agrarische sector en dan met name de veehouderij.

Lees verder
28 mei 2018

Nieuw college en gebroken verkiezingsbeloftes

Foto: - / -

Het coalitieakkoord van het nieuwe college van CDA, Essentie, PvdA en D66/Groen Links vraagt van de SP gezien de inhoud een kritische houding. Dat begint al bij het aantal wethouders: vijf!. Waar alle partijen in verkiezingstijd zeiden te gaan voor drie.

Lees verder
22 mei 2018

Eindexamen doen en dan?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Het is een spannende tijd voor veel scholieren, ook in Horst aan de Maas. De examens zijn weer begonnen en veel jongeren sluiten hun middelbareschooltijd, hopelijk succesvol, af. Het is tijd om te beginnen aan een vervolgopleiding. Dit is een mooie en belangrijke tijd maar wordt helaas door de overheid niet altijd even makkelijk gemaakt. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst schreef er over in de Hallo. Hieronder zijn relaas.

Lees verder

Pagina's

U bent hier