h

Nieuws van de afdeling

26 juni 2024

Gemeente probeert opnieuw Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten de mond te snoeren.

De gemeente Horst aan de Maas heeft in de hoorzitting over de bezwaren tegen het verlenen van een exploitatievergunning opnieuw geprobeerd de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten de mond te snoeren. Net als bij de behandeling van bezwaren tegen Geodis op 25 oktober 2022 (lees hier het artikel over deze hoorziting) probeerde de gemeente opnieuw de werkgroep “niet-ontvankelijk” te laten verklaren en zo er voor te zorgen dat hun inbreng niet betrokken zou worden bij de beoordeling van de bezwaren. In dit geval komen de bezwaren van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten voort uit de enorme overlast die de omwonenden ervaren van de gehuisveste arbeidsmigranten op de locatie Horsterweg 57ab in Grubbenvorst.

Lees verder
25 juni 2024

SP-leider Jimmy Dijk gaat op stap in Maastricht

Foto: SP / SP

Jimmy Dijk, de nieuwe fractievoorzitter van de SP, nodigt jongeren op vrijdag 28 juni uit voor een drankje en een praatje in Studentencafé De Beurs in Maastricht. Terwijl hij biertjes tapt, gaat hij daar in gesprek om verhalen en ideeën op te halen van jonge mensen. Deze verhalen neemt hij mee naar de Tweede Kamer.

Lees verder
7 juni 2024

SP-kiezers bedankt!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 waren voor de SP teleurstellend. Zondagavond werd duidelijk dat de SP geen deel gaat uitmaken van het Europees Parlement. Desondanks: alle SP-stemmers in Horst aan de Maas van harte bedankt voor uw stem!

Lees verder
31 mei 2024

Wethouder Beurskens verstrekt onjuiste informatie aan gemeenteraad over "Richtlijnen Omgevingsgesprek"

Dinsdag 28 mei 2024 behandelde de gemeenteraad van Horst aan de Maas de brief van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over de evaluatie van het zogenaamde "omgevingsgesprek", dat ondernemers die huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren, zouden moeten voeren met omwonenden. In de notitie "Richtlijnen omgevingsgesprek" staat dat de ondernemers een verslag van het gesprek met de omwonenden moeten indienen bij de gemeente. Doen ze dat niet, dan wordt - volgens de "Richtlijnen" - de aanvraag van een vergunning niet in behandeling genomen. In de praktijk wordt dat verslag vaker niet of onvolledig ingediend, zo stelde de Werkgroep in haar brief vast. En de gemeente laat dat toe en neemt de aanvraag - ook zonder verslag - gewoon in behandeling. Die richtlijnen in het algemeen en het omgevingsgesprek in het bijzonder zijn volgens de werkgroep dan ook een fopspeen!  In de raadsvergadering stelde  wethouder Beurskens (Essentie) dat de richtlijnen voor het omgevingsgesprek niet meer geldig zijn en dus het indienen van een verslag niet meer verplicht. Want - zo stelt hij - sinds 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Hij vergeet de gemeenteraad echter te melden dat de vergunning waartegen de Werkgroep bezwaar heeft gemaakt, vóór het ingaan van de nieuwe Omgevinsgwet is verleend. Daarmee heeft hij de gemeenteraad feitelijk onjuist geïnformeerd. En erkend hij dat door de manier waarop de gemeente met de regels voor het omgevingsgesprek omgaat in de praktijk dus inderdaad een fopspeen is. De gemeente hield zich gewoon niet aan de eigen regels die golden vóór 1 januari 2024!

Lees verder
29 mei 2024

Burgemeester Palmen adviseert gemeenteraad geen verder onderzoek te doen naar affaire "Knops"

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Volgens burgemeester Palmen heeft de rechtszaak met betrekking tot de bevoordeling van oud-wethouder Knops (CDA) geen nieuwe inzichten opgeleverd. Hij adviseert de gemeenteraad dan ook geen nader onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de bevoordeling van Knops. Dat kwam dinsdagavond 28 mei in de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas naar voren na een korte toelichting van SP-voorman Sebastian Lutterberg op de brief van de SP, waarin de raad opgeroepen werd nader onderzoek te doen naar de affaire.

Lees verder

Pagina's

U bent hier