h

Nieuws van de afdeling

18 september 2018

SP: "Wat mag veiligheid kosten? Eén fietspad van Tienray naar Broekhuizenvorst"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Sinds een aantal jaren sporten de Tienrayse en Swolgense jongens en meisjes op sportpark Kerkebos, gelegen op de grens tussen Swolgen en Tienray. Binnen niet al te lange tijd zal er ook een nieuwe basisschool verrijzen. Natuurlijk is er daardoor aandacht voor een veilige fietsroute tussen Tienray en Swolgen. Maar nog onvoldoende, vindt Sonja van Giersbergen, raadslid voor de SP in Horst aan de Maas.

Lees verder
15 september 2018

Bijeenkomst over plannen huisvesting arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Woensdag 26 september organiseert de SP-werkgroep arbeidsmigranten een informatie- en discussieavond in De Wingerd (Maasbreeseweg 2 in Sevenum) over de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Gastsprekers zijn onder andere  Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer voor de SP), Jos Coesmans (voorzitter van de Regionale Adviesraad Arbeidsmigranten) en Bert Peterse (oud ambtenaar coördinatie arbeidsmigranten regio Noord-Limburg). Zij gaan onder leiding van Paul Geurts (zie foto) in discussie met elkaar en met de zaal.

Lees verder
15 september 2018

Thema-avond over Bestemmingsplan Buitengebied: Uitstel of afstel?

Foto: - / -

Eind 2017 is het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Daaraan voorafgaand heeft de gemeenteraad een aantal inspraakavonden georganiseerd, waarbij onderwerpen die met het plan te maken hebben aan bod kwamen. Eén van die inspraakavonden ging over de Intensieve Veehouderij (IV). Deze avond werd afgesloten met de toezegging dat het onderwerp "Intensieve Veehouderij" nog één keer aan de orde zou komen, waarbij dan ingezoomd zou worden op de gezondheidseffecten van de IV op de omwonenden. Die inspraakavond is er echter niet gekomen. Zeer tegen de wens van de SP in, stelt Thijs Lenssen, SP-raadslid in Horst aan de Maas. "Wij kregen de toezegging dat deze avond zo snel mogelijk zou gaan plaatsvinden, maar tot nu toe is die uitgebleven".

Lees verder
5 september 2018

Zorgen SP Horst aan de Maas over ontwikkelingen “Greenport”

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Jaren geleden is in de regio gekozen voor de ontwikkeling van een groot gebied in Noord-Limburg onder de titel “Greenport”. Het gebied moet zowel van nationaal als internationaal belang worden. Het gebied wordt ontwikkeld en beheerd door “Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo” en bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus. De SP Horst aan de Maas maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom Greenport. Reden om Thijs Lenssen, raadslid voor de SP, enkele vragen voor te leggen.

Lees verder
3 september 2018

SP: Coalitiepartijen laten arme kinderen in de kou staan

Foto: Paul Geurts / SP

In 2017 heeft de regering besloten om extra geld ter beschikking te stellen om kinderen die rond de armoedegrens leven te helpen. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 van onze gemeente blijkt dat het toenmalige college dit geld daar niet voor had gebruikt en dat het nieuwe college dat ook niet van plan is. De reden zou zijn dat er al genoeg voor deze kinderen gedaan wordt en dat er geen verdere ideeën zijn.

Lees verder
29 augustus 2018

Hoor de wind waait.....

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Duurzame energie, de media staan er vol van en we weten allemaal dat we de overstap van fossiele energie, zoals aardgas en olie, naar duurzame vormen moeten maken. Eerder verscheen een artikel over zonne-energie (lees ook dat artikel). Deze week schrijft Sonja van Gierbergen een artikel over windenergie. Ook windenergie is - net als zonne-energie - gratis, maar binnenkort hopelijk niet meer voor niets...

Lees verder

Pagina's

U bent hier