h

Nieuws uit 2011

31 december 2011

De Limburgse fractie van de SP vraagt jaarcijfers Floriade

FloriadeDe Limburgse fractie van de SP heeft een open brief geschreven aan een aantal commissarissen van de Floriade. De SP vraagt de commissarissen Van der Linden, Schrinkelshoek en Vermeend om de jaarcijfers van de wereldtuinbouwtentoonstelling openbaar te maken. Daarnaast roept de SP de politici op om de salarissen van de directie van de Floriade te matigen.

Lees verder
29 december 2011

Waar heb ik dat eerder gehoord: Campagne voeren in Horst aan de Maas...

Op zondag 18 december 2005 opende SP-Kamerlid Jan de Wit "Het SP-Hoês" op het Lambertusplein. Het was de uitvalbasis voor de verkiezings-campagne van de SP. In 2011 imiteerde Raymond Knops het verrassende initiatief van de SP. Maar in de publiciteit verzweeg hij dat feit angstvallig.
 

Lees verder
22 december 2011

SP wil openheid over hoge beloningen Floriade

De SP in de Provinciale Staten van Limburg en in de gemeenteraad van Horst aan de Maas willen openheid over de beloningen van de top van de Floriade. Aanleiding hiervoor is een notitie van de gemeente Gennep waarin zorgen worden geuit over de hoge beloningen van de directie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2012 in Venlo wordt georganiseerd. Het verzoek van de SP aan de directie van de Floriade om openheid van zaken te geven, liep op niks uit. Als het aan de Floriade ligt dan blijft de jaarrekening geheim.

Lees verder
19 december 2011

SP presenteert plan voor kleinere stallen

De Statenfractie van de SP heeft een initiatiefvoorstel geschreven om de bouw van nieuwe megastallen in Limburg te verbieden. De partij wil een verbod op de bouw van stallen groter dan anderhalve hectare. Tegelijkertijd wil de SP een provinciaal fonds om kleinere bedrijven te ondersteunen in het investeren het landschap, dierwelzijn, duurzame technieken.

Lees verder
18 december 2011

Verenigingsleven in gevaar?

dangerDe komende raadsvergaderingen gaat de gemeenteraad in Horst aan de Maas beslissingen nemen over het financieel ondersteunen van verenigingen om urgente accommodatieproblemen op te lossen. Uit een eerder dit jaar door de SP gehouden enquête “De verenigingen aan het Woord” is gebleken dat 27 verenigingen in onze gemeente met accommodatieproblemen zitten. Dit varieert van te weinig huurmogelijkheden, te kleine gymzalen tot achterstallig onderhoud.

Lees verder
18 december 2011

Mauro Manuel

Mauro pasfotoTijdens de Algemene Beschouwingen van 2011 heeft de SP-fractie een motie ingebracht naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer. Deze motie was een vervolg op een eerdere motie – ondersteund door een meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas – ingediend op dinsdag 11 oktober door het CDA inzake Mauro Manuel . De meerderheid van de raad wees de motie van de SP af. Men legde zich neer bij de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer. Terwijl die afweek van wat via de eerste motie betoogd was.

Lees verder

Pagina's

U bent hier