h

Nieuws uit 2004

28 december 2004

Landschaps- Ontwikkelingsplan Gortmolen in de knel?

Persbericht.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december j.l. werd gesproken over het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Een plan waarin de gemeente Horst aan de Maas haar visie formuleert op het landschap met planvoorstellen en concrete projecten voor de komende tien jaar. De SP- fractie heeft aangegeven op zich geen problemen te hebben met dit plan. Wel zetten we vraagtekens bij de 'houdbaarheidsdatum'. Is het wel allemaal uitvoerbaar en haalbaar gezien de financiële situatie? Wat zal er over 10 jaar van terecht zijn gekomen? Vragen die pas beantwoord kunnen worden als de voorstellen uitgewerkt en de projecten daadwerkelijk op stapel staan.Jan Marijnissen met terreineigenaar bij planbord project Gortmeule

Lees verder
21 december 2004

SP-vragen over Floriade toch beantwoord

Het College van B&W heeft vragen van de SP Horst aan de Maas over de Floriade alsnog be- antwoord. Eerder weigerde burgemeester Frissen in de gemeenteraadsvergadering van novem- ber antwoord te geven op die vragen. Reden voor de SP om op te stappen en de vragen schrifte- lijk opnieuw te stellen. Deze keer met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat leidde tot het gewenste effect. De fractie kreeg naast antwoord op de vragen ook inzage in het geheime deel van het zogenaamde Bidbook, waarmee de regio de Floriade naar Noord-Limburg wilde halen. In een brief aan de gemeenteraad reageert de SP op de antwoorden.

Lees verder
20 december 2004

PvdA wijst oproep SP voor openbaar debat af

Ingezonden brief.
Vorige maand heeft de SP-fractie de gemeenteraadsvergadering verlaten, nadat Burgemeester Frissen weigerde vragen van de SP inzake de Floriade te beantwoorden. Nadat de SP dezelfde vragen schriftelijk stelde met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur heeft het college van B&W alsnog geantwoord. Het opstappen van de SP-fractie en het beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur was kennelijk nodig om antwoord te krijgen op normale vragen van de SP-fractie. Dat blijft naar de mening van de SP-fractie een kwalijke zaak. Informatie krijgen is een basisrecht in de democratie.

Lees verder
18 december 2004

Afd. Venlo nu in oprichting

Vandaag is door de SP-partijraad voor de ledenwerkgroep Venlo de status van afdeling in oprichting toegekend. Weer een stap in de richting van een zelfstandig Venlo In ieder geval gefeliciteerd actieve mensen van Venlo.

Lees verder
13 december 2004

Thema-avond over huren van woningen

opening door Ton
Na de opening door Ton Hagens, voorzitter van de SP werkgroep Volkshuisvesting, was het woord allereerst aan Ruud Talen, directeur van Wonen Horst. Hij gaf een beknopte toelichting op de meest recente ontwikkelingen op gebied van wonen en tevens zijn visie op het nieuwe beleid zoals dat door minister Dekker van Volkshuisvesting onlangs is gepresenteerd. Ruud Talen van Wonen HorstVolgens Ruud Talen zullen de liberaliseringsplannen van de minister wel veranderingen teweeg brengen maar zullen met name de lagere inkomens daar minder last van ondervinden.

Lees verder
13 december 2004

Thema-avond over huren in 't Gasthoes

Krista van VelzenOp maandag 13 december a.s. organiseert de SP-afdeling Horst aan de Maas een thema-avond met als centraal onderwerp 'Heeft huren nog toekomst?'. Er wordt medewerking verleend door Krista van Velzen ­ Tweede Kamerlid voor de SP ­ en Ruud Talen ­ directeur van Wonen Horst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier