h

Nieuws uit 2014

9 december 2014

SP: Vragen bij gezondheidseffecten megastallen van Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst

Foto: SP

Zoals bekend liggen er plannen om in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf te vestigen (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens en een mestvergistingsinstallatie). Nu door het RIVM is aangekondigd dat er nader onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veehouderij zet de SP vraagtekens bij een eerder onderzoek van de GGD, in opdracht van B&W. Volgens de GGD zou er geen sprake zijn van gezondheidsrisico’s. Reden voor SP-raadslid Thijs Lenssen om een aantal vragen te stellen.

Lees verder
8 december 2014

SP raadslid Thijs Coppus stopt in de raad van Horst aan de Maas

Foto: SP

SP raadslid Thijs Coppus stopt. Hij heeft burgemeester van Rooij per brief daarover geïnformeerd. Volgens Coppus was het raadswerk in Horst niet meer te combineren met zijn baan in Den Haag. Coppus zat sinds 2001 - met een onderbreking van drie jaar - in de gemeenteraad van Horst aan de Maas en was vijf jaar Limburgs Statenlid.

Lees verder
6 december 2014

SP maakt zich zorgen over crisisopvang kinderen en jeugd

Foto: SP

De SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van professionele crisisopvang voor kinderen en jeugd in Noord-Limburg. Het lijkt er op dat gemeenten in Midden-Limburg geen zorg inkopen bij de Mutsaersstichting, de organisatie die tot nu toe zorg draagt voor die crisisopvang. De gemeenten in Noord-Limburg – waaronder Horst aan de Maas – betalen wel voor de broodnodige hulpverlening van de Mutsaersstichting. Als de gemeenten in Midden-Limburg niet meebetalen ontstaat een reële kans dat de Mutsaersstichting op moet houden te bestaan.

Lees verder
1 december 2014

Vragen SP over bibliotheek Sevenum

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de openstelling van de vroegere bibliotheek aan de Mgr. Evertsstraat in Sevenum, die eerder als gevolg van bezuinigingen is gesloten. Onlangs stelde wethouder Op de Laak tijdens een bijeenkomst, dat de bibliotheek een ontmoetingsplaats kon zijn voor de Sevenumse gemeenschap. SP-raadslid Riek Janssen stelt dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek, zoals eerder de bibliotheek en pleit daarom voor het realiseren van een vergelijkbare ontmoetingsplek.

Lees verder
18 november 2014

10 November, Mantelzorgdag

Op 10 november was het Mantelzorgdag, een dag waarop extra aandacht wordt gegeven aan de vele mantelzorgers in Nederland, nu ca. 3.5 miljoen mensen. Mensen die geheel belangeloos zorgen voor een medemens, familie, vrienden of bekenden. Mariet Roelofs en Thijs Lenssen, raadsleden voor de SP, vinden dat de mantelzorgers die extra aandacht verdienen. “Deze mensen zorgen er mede voor dat we in Nederland niet alleen 17 miljoen mensen hebben maar ook een samenleving”, volgens Roelofs en Lenssen.

Lees verder
15 november 2014

SP: risico verpaupering platteland

Boerderijen, stallen en tuinbouwkassen in het buitengebied van Horst aan de Maas komen steeds meer leeg te staan. Het risico dat dit tot verpaupering van het platteland leidt, moet snel geïnventariseerd worden. Dat stelde SP Horst aan de Maas onlangs.

Lees verder

Pagina's

U bent hier