h

Nieuws uit 2007

29 december 2007

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 december afspraken gemaakt over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Genieten van de oude dag In het kader van deze wet heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van thuiszorg, welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Daarnaast maken de verantwoordelijk-heden die voorheen onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) vielen deel uit van de Wmo. Belangrijk voor ouderen en mensen met een handicap. En dus ook belangrijk voor de SP.

Lees verder
27 december 2007

SP wil duidelijkheid over opening Kantfabriek

Parkeren aan de Amerikaanse wegOp 29 december moet in de Kantfabriek een bibliotheek voor stamboomonderzoek worden geopend. De bibliotheek vormt de eerste plek in het museum die voor het publiek toegankelijk is. Aangezien de voorzieningrechter vorige week alle gemeentelijke vergunningen tijdelijk heeft opgeschort is het nog niet zeker of de Kantfabriek op 29 december daadwerkelijk open zal gaan. Inmiddels heeft de SP om opheldering gevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
25 december 2007

SP Limburg toont in cartoon scherpe satire op Nieuw Gemengd Bedrijf Grubbenvorst

De SP Limburg heeft in het kader van de politieke uitzendingen van de Provincie Limburg ("Politiek Moment") een cartoon gemaakt, waarin het de problemen rond de plannen voor een Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst op een rijtje zet en scherp aan de kaak stelt. Hieronder kunt u deze cartoon bekijken.

Lees verder
22 december 2007

SP boos over uitlatingen Driessen

Gedeputeerde Ger DriessenDe SP in Provinciale Staten wil opheldering van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van uitspraken van gedeputeerde Driessen over de gang van zaken rondom het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grub-benvorst. Tijdens een bijeenkomst van het CDA in Sevenum op 15 december kwalificeerde Driessen de acties van de Grubbenvorster bevolking als 'goedkoop' en 'stemmingmakerij'. De bezwaren van een 50-tal artsen werden weggezet als 'onwetenschappelijk'.

Lees verder
19 december 2007

SP kritisch over startersleningen

Starterslening fopspeenDinsdag 18 december heeft de gemeenteraad gesproken over een voorstel om leningen te gaan verstrekken aan starters op de woningmarkt. Door startersleningen af te gaan geven wil de gemeente Horst aan de Maas starters meer mogelijkheden bieden om een woning te kopen.

Lees verder
18 december 2007

Wat te doen met de Wmo?

Mee kunnen doen, is belangrijk!Dinsdag 12 december besprak de gemeenteraad de kadernota Wet Maatschappelijke On-dersteuning (Wmo). In deze notitie staat beschreven op welke manier de gemeente Horst aan de Maas de komende tijd om wil gaan met zaken als thuiszorg en voorzieningen voor gehandicapten. De SP heeft een eigen kijk op de zaak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier