Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Horst aan de maas

Voor jezelf, Voor elkaar

Een sociale, gezonde en veilige gemeente. Dat is waar de SP in Horst aan de Maas voor staat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee sluiten we aan bij een gemeenschap waarin veel mensen vrijwilligerswerk doen bij sport- en/of muziekverenigingen, onze gemeente mooier maken met allerlei initiatieven en waar mensen mantelzorg verlenen aan hun buren of familie. Kortom: Horst aan de Maas is een gemeente met een hart. En daar hoort een bestuur bij met een hart.

De SP Horst aan de Maas staat voor een politiek die de tweedeling tussen onze inwoners tegengaat, met eerlijke kansen voor iedereen, goede huisvesting met betaalbare (huur)woningen, recht op goede zorg, een omgeving - gericht op duurzaamheid - zonder verstikkende megastallen.

Het is tijd voor verandering, óók in Horst aan de Maas. De SP is er klaar voor. In het verkiezingsprogramma "Voor Elkaar" (voor de periode van 2018 tot 2022) laten we zien wat onze inzet is om van Horst aan de Maas een menselijke, sociale en rechtvaardige gemeente te maken.

En in onderstaand filmpje ziet u de kandidaten, die zich de komende jaren voor dat programma gaan inzetten:

Lijsttrekker: Bart Cox

Zevenentwintig lentes telt hij. Bart Cox, lijsttrekker voor de SP bij de raadsverkiezingen in Horst aan de Maas. Afgestudeerd aan het Sint Lucas in Boxtel als decorbouwer en later als geschiedenisleraar aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Bart is van het type “niet alleen klagen, maar ook echt iets doen!” Als raadslid en later ook als voorzitter van de SP-fractie heeft Bart de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de lokale politiek.

Bart Cox: “Wat me de afgelopen vier jaar is opgevallen in de politiek in Horst aan de Maas is dat er vaak door partijen als CDA, Essentie en PvdA gekozen wordt voor de belangen van grote bedrijven en dat de burgers het onderspit delven. Dat hoor je bijvoorbeeld in de discussies over de Intensieve Veehouderij. Daar lijken de economische belangen van het Nieuw Gemengd Bedrijf – met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie het grootste IV-bedrijf van Nederland – de voorkeur te krijgen boven de gezondheidsrisico’s die omwonenden lopen”.

Dat CDA, Essentie en PvdA kiezen voor het kapitaal blijkt ook uit hun keuze voor een nieuw geprivatiseerd zwembad in de Kasteelse Bossen in plaats van behoud van Zwembad De Berkel, onder beheer van de gemeente. En die keuze voor een nieuw bad is sowieso knotsgek, want een nieuw bad is veel duurder en biedt veel minder dan zwembad De Berkel, met haar recreatiebad met allerlei voorzieningen waar ouders met kinderen gerust kunnen recreëren en andere recreanten in het wedstrijdbad baantjes kunnen trekken. Wat ons betreft geldt: Zwembad de Berkel mót Bliêve”!

De SP staat voor een sociale gemeente, die burgers als uitgangspunt neemt.  Hoe wil de SP daar gestalte aan geven? Bart Cox: “Er wordt naar mijn idee veel te weinig geïnvesteerd in een sociale gemeente. Kijk bijvoorbeeld naar de woningbouw. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Dat is een ondergeschoven kindje, terwijl er lange wachtlijsten zijn. Ook jongeren kunnen nauwelijks huisvesting vinden in de gemeente. Op die manier jaag je jongeren weg uit Horst aan de Maas, terwijl we die hard nodig hebben om op voort te kunnen bouwen. Veel mensen zien dat buitenlandse werknemers wel vrij snel huisvesting vinden. Dat wordt als oneerlijk beschouwd. Wij pleiten er voor dat met de woningcorporaties afspraken gemaakt worden over het uitbreiden van het aantal huurwoningen in alle zestien kernen van Horst aan de Maas. In ieder geval moet de verkoop van sociale huurwoningen stoppen! Als het nodig is, moeten we als gemeente zelf huurwoningen bouwen, om de grootste druk op de wachtlijsten weg te halen”.

Maar het gaat toch niet alleen om de aantallen woningen? Cox: “Nou, dat is wel erg belangrijk. Maar natuurlijk gaat het ook om de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Als je ergens woont, wil je dat de omgeving ook prettig is. Een basisschool is essentieel voor de dorpen. Behoud van die scholen is dan ook erg belangrijk. Als in goed overleg tussen verschillende dorpen gekozen wordt voor fusie van scholen is dat prima, maar uitgangspunt is: elk dorp zijn eigen school!”

Op de website van de gemeente word je als raadslid voorgesteld. In je stukje staat: ‘Ik zal natuurlijk actie blijven voeren op straat en in de wijken want alleen vergaderen in het gemeentehuis is niet genoeg’. Hoezo? Heb je aan het raadswerk niet genoeg? “Nou, als raadslid heb je het druk genoeg met het lezen van stukken en de voorbereiding op raadsvergaderingen”, aldus Cox. “Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk wordt de maatschappij gemaakt door mensen. En die mensen moeten we zoveel mogelijk ondersteunen om er wat moois van te maken. Als je als partij de verbinding met de mensen niet kunt maken, dan kom je uiteindelijk nergens. Vandaar dat we samen met de mensen opkomen voor het behoud van Zwembad De Berkel, proberen we met een plaatselijk comité van het Nationaal ZorgFonds de zorg in Horst aan de Maas te verbeteren, bieden we steun aan allerlei groepen, zoals de vereniging Behoud de Parel, om een gezonde leefomgeving te behouden. En ga zo maar door. En eerlijk gezegd: dat samenwerken met de mensen aan een mooi Horst aan de Maas trekt me vaak meer dan de ellenlange vergaderingen in het gemeentehuis…”.

1. Bart Cox

Lijsttrekker/fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad

Meer informatie

2. Sonja van Giersbergen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/gemeenteraadslid voor de SP

Meer informatie

3. Thijs Lenssen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/gemeenteraadslid voor de SP

Meer informatie

4. Aniet Fonteyne

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/gemeenteraadslid voor de SP

Meer informatie

5. Riek Janssen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/gemeenteraadslid voor de SP

Meer informatie

6. Mariet Roelofs

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/gemeenteraadslid voor de SP

Meer informatie

7. Michael Van Rengs

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/voorzitter bestuur SP Horst aan de Maas

Meer informatie

8. Wilma Kurvers

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/secretaris bestuur SP Horst aan de Maas

Meer informatie

9. Huub Rademacher

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022

Meer informatie

10. Paul Geurts

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/bestuurslid SP Horst aan de Maas

Meer informatie

11. Frank Spreeuwenberg

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/gemeenteraadslid voor de SP

Meer informatie

12. Ron Janssen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022

Meer informatie

13. Felix van Haren

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022/Penningmeester van de SP Horst aan de Maas

Meer informatie

14. Jan Tielen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022

Meer informatie

15. Mieke Tiesen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022

Meer informatie

16. Wiek Lenssen

Kandidaat gemeenteraad 2018-2022

Meer informatie

Verkiezingsprogramma SP Horst aan de Maas: Sociaal, Gezond en Veilig!

Foto: Bart Cox / SP Horst aan de Maas
Een sociale, gezonde en veilig gemeente. Dat is waar de SP in Horst aan de Maas voor gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart aanstaande. Daarmee sluiten we aan bij een gemeenschap waarin veel mensen vrijwilligerswerk doen bij sport- of muziekverenigingen, onze gemeente mooier maken met allerlei initiatieven en waar mensen mantelzorg verlenen aan hun buren of familie. Kortom: Horst aan de Maas is een gemeente met een hart. En daar hoort een bestuur bij met een hart.

 

In het verkiezingsprogramma van de SP Horst aan de Maas bieden we de bouwstenen voor een gemeentebestuur met een hart, voor een beleid voor een sociaal, gezond en veilig Horst aan de Maas. Voor een politiek die de tweedeling tussen onze inwoners tegen gaat, met eerlijke kansen voor iedereen, goede huisvesting met betaalbare (huur)woningen, een omgeving zonder verstikkende megastallen, gericht op duurzaamheid.

Het is tijd voor verandering, óók in Horst aan de Maas. De SP staat er klaar voor. In het verkiezingsprogramma "Voor Elkaar" (voor de periode van 2018 tot 2022) laten we zien wat onze inzet is om van Horst aan de Maas een menselijke, sociale en rechtvaardige gemeente te maken.

Het verkiezingsprogramma van de SP Horst aan de Maas:

Doe mee

Uw stem in het stemhokje op 21 maart a.s. is niet zomaar een stem. Met die stem kunt u bepalen of het gewoon door hobbelt in Horst aan de Maas zoals het al jaren gaat. Of voor een nieuwe frissen wind, waarbij de gezondheid van mensen telt in plaats van de komst megastallen en mestverwerkingsinstallaties, waar gekozen wordt voor een uitstekend zwembad (De Berkel) in plaats van een nieuw sober en veel duurder bad in de Kasteelse Bossen, waar weer betaalbare (huur)woningen gebouwd, zodat iedereen weer snel een woning kan krijgen in plaats van jaren op een wachtlijst staan. Waar alle mensen van Horst aan de Maas weer centraal staan, in plaats van de belangen van enkele rijken en/of grote bedrijven…

Maar wilt u méér doen, dan een stem uitbrengen op de SP, dan kunt u ook MEE DOEN. Mee doen met het overtuigen van uw buurman, uw vrienden en kennissen en uw familieleden. Of nog beter: neem deel aan de campagneactiviteiten van de SP. Meld je aan of bel 06-57311011 en vraag wat je kunt bijdragen aan de campagne. Wij zien je graag komen….


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website