h
19 november 2018

SP Limburg: 'Veestapel moet inkrimpen"

Foto: SP Limburg / SP Limburg

Op zaterdag 17 november, tijdens een regionale conferentie voor alle SP-afdelingen in Limburg heeft de Limburgse SP haar kandidatenlijst vastgesteld. De lijst zoals voorgedragen door de kandidatencommissie is door de SP-leden volledig overgenomen. Als lijsttrekker is de 31-jarige Marc van Caldenberg uit Landgraaf gekozen. Hij is sinds juni 2018 lid van Provinciale Staten en vanaf 2010 gemeenteraadslid in Landgraaf. Op plek twee staat de huidige fractievoorzitter in Limburg Yolanda Claessens uit Heerlen. De derde plaats wordt ingenomen door de in Kerkrade woonachtige Rene van der Valk. Eerder was hij wethouder sociale zaken en werkgelegenheid in Landgraaf. Op plek vier staat de voorzitter van de SP in Roermond, Jorge Wolters Gregorio en plek vijf wordt ingenomen door de Kerkraadse fractievoorzitter Marianne Laumann. Paul Geurts (op plaats 15) en Bart Cox (op plaats 28) vertegenwoordigen Horst aan de Maas op de kandidatenlijst.

Lees verder
19 november 2018

SP: bouw betaalbare woningen!

Een van de onderdelen van de begroting – zoals die onlangs is vastgesteld -  is het uitvoeringsprogramma Wonen en Bouwen. Een van de uitdagingen in dit programma is het vergroten van het aantal huurwoningen waar de SP al jaren voor pleit. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare huurwoningen in onze gemeente.

Lees verder
19 november 2018

Begroting 2019? Niet erg duidelijk!

De afgelopen dinsdag stond de begroting voor 2019 op de agenda van de gemeenteraad en moest duidelijk worden waar de gemeente het komende jaar, en daarna, geld aan gaat uitgeven. De verwachte duidelijkheid over de plannen van het College kwam er echter niet.  

Lees verder
15 november 2018

‘Senioren willen prettig en op een vertrouwde manier met elkaar samenleven’

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Thijs Lenssen (SP-raadslid) en Mario van Rens uit Hegelsom zijn twee jaar geleden een initiatief gestart om de leefomgeving van ouderen in hun dorp te verbeteren. Bij het plan wordt uitgegaan van vier pijlers: wonen, zorg, 'noaberschap' en veiligheid. De initiatiefnemers hopen dat het plan uiteindelijk uitgerold ka worden over de hele gemeente.

Lees verder
5 november 2018

SP: "Opheffen VVV Horst slechte zaak"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Toerisme is een belangrijke pijler voor de gemeente Horst aan de Maas. De vele toeristen die hier jaarlijks naartoe komen, moeten volgens de SP goed geïnformeerd worden. Dat gebeurde jarenlang via het VVV-kantoor in het oude gemeentehuis. Helaas heeft de gemeenteraad ingestemd met de sluiting van dat VVV-kantoor. Daarvoor in de plaats komt in de toekomst mobiele informatieverstrekking. Ondertussen komt er een informatiepunt bij de balie in het gemeentehuis. Een slechte zaak, volgens Bart Cox, voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Lees verder
3 november 2018

Algemene Ledenvergadering SP Horst aan de Maas: “instemming met Horster kandidaten”

De Algemene Ledenvergadering van de SP Horst aan de Maas heeft donderdagavond 1 november ingestemd met de kandidaten uit Horst aan de Maas voor de SP-verkiezingslijst voor Provinciale Staten. Deze vinden volgend jaar plaats op 20 maart.

Lees verder
2 november 2018

Eerlijk Voedsel, daar gaat het om!

Foto: Guus Geurts / Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant

Op zaterdag 27 oktober 2018 trok de Voedselkaravaan met meer dan honderd deelnemers door Noord-Limburg en Zuid- Oost Brabant. Een initiatief van Voedsel Anders, een landelijk opererende club van ‘actieve burgers‘ die voor een ander systeem van voedsel en landbouw pleit. Een systeem met eerlijke prijzen voor de producent, minder macht voor de grote agrochemische bedrijven en rechtvaardige handel. Voedsel Anders vroeg de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg om de organisatie van die Voedselkaravaan op zich te nemen. Het initiatief is bedoeld om consumenten, boeren en overheden met elkaar in contact te brengen en handvatten te bieden voor verduurzaming van de voedselketen.

Lees verder
2 november 2018

"Worden burgers serieus genomen bij ontwikkeling huisvestingsbeleid arbeidsmigranten?"

Worden de burgers van Horst aan de Maas nog serieus genomen bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten? Dat vraagt de SP-werkgroep Arbeidsmigranten zich af naar aanleiding van uitspraken van CDA-wethouder Vostermans. Hij zegt mee te willen werken aan plannen van Otto Work Force in Sevenum en Van Dijck Groenteproducties in America, "omdat dit aansluit bij het nieuwe beleid, zoals dat in het collegeprogramma wordt aangekondigd".

Lees verder
28 oktober 2018

Thijs Lenssen (SP): “Handhaving bij illegale huisvesting noodzakelijk!”

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Al vaker heeft de SP binnen en buiten de gemeeteraad van Horst aan de Maas gepleit voor een betere en dus consequentere handhaving door de gemeente. Een gesprek daarover met Thijs Lenssen, SP-woordvoerder in de gemeenteraad.

Lees verder
13 oktober 2018

Meld je aan voor de Voedselkaravaan in de Peel

Foto: Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant / Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant

Meldt u vóór 25 oktober aan voor de Voedselkaravaan in de regio Noord-Limburg – Oost-Brabant. Op 27 oktober trekt de Voedselkaravaan langs verschillende boeren in de Peelregio en vinden diverse workshops plaats met als centrale thema: een transitie naar een duurzamere landbouw. Alle informatie vindt u op de website van Voedsel Anders.

Lees verder

Pagina's