h
22 mei 2018

Eindexamen doen en dan?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Het is een spannende tijd voor veel scholieren, ook in Horst aan de Maas. De examens zijn weer begonnen en veel jongeren sluiten hun middelbareschooltijd, hopelijk succesvol, af. Het is tijd om te beginnen aan een vervolgopleiding. Dit is een mooie en belangrijke tijd maar wordt helaas door de overheid niet altijd even makkelijk gemaakt. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst schreef er over in de Hallo. Hieronder zijn relaas.

Lees verder
16 mei 2018

Aniet Fonteijne: "Wachtgeld voor politici, gewoon afschaffen"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

"Politici maken voorzieningen, voor het geval mensen werkloos worden, in de WW. Die regels gelden echter niet voor henzelf". Dat geeft Aniet Fonteijne - raadslid voor de SP in Horst aan de Maas - aan in een artikel in Hallo. Zij vervolgt: "Wethouders, dus ook bestuurders uit onze gemeente, krijgen hun eigen wachtgeld dat veel ruimer is dan de WW. Dat is al jarenlang reden voor veel boosheid, vooral omdat op de WW steeds wordt bezuinigd.  Op 1 mei jl. heeft de SP bij monde van Ronald van Raak in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor het afschaffen van de wachtgeldregeling voor politici.   

Lees verder
10 mei 2018

Huisvesting Ouderen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De SP wil - zo stelt SP-raadslid Thijs Lenssen in de Hallo - dat er de komende jaren voldoende en kwalitatief goede huurwoningen en seniorenwoningen voor onze ouderen beschikbaar blijven en zo nodig gaan komen. Door maatregelen van de overheid blijven mensen tegenwoordig steeds langer thuis wonen.

Lees verder
29 april 2018

Windstilte in Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Sinds de verkiezingen van 21 maart jl. is het college van Horst aan de Maas demissionair. Dit betekent dat er geen nieuwe besluiten genomen worden. De gemeenteraad, het algemeen bestuur van de gemeente, is inmiddels wel geïnstalleerd, maar heeft al 6 weken niet in de openbaarheid vergaderd. Sonja van Gierbergen, SP-raadslid in Horst aan de Maas, laat haar licht daarover schijnen.

Lees verder
8 april 2018

Enorme toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

Foto: - / -

Horst aan de Maas telt al heel wat arbeidsmigranten. Veel van hen hebben zich al definitief gevestigd, anderen zijn als seizoenwerkers aanwezig. Onlangs ontstond er grote onrust in Melderslo. Uitzendbureau Sun Power heeft – zonder vergunning – huisvesting geregeld op camping ’t Engelke. Uiteindelijk moeten er 150 mensen gehuisvest worden. Ondertussen liggen er veel meer plannen voor massale huisvesting van arbeidsmigranten klaar. In Grubbenvorst (op 3 locaties in totaal 1200 bedden), in Sevenum (400 bedden), in America (200) en in Horst (60). Naar verwachting komen er nog veel meer!

Lees verder
22 maart 2018

SP-Stemmers BEDANKT!

Foto: SP / SP

SP-stemmers in Horst aan de Maas bedankt! We gaan alles op alles zetten om uw vertrouwen waar te maken. Voor Horst aan de Maas. Voor elkaar!

Lees verder
22 maart 2018

SP Horst aan de Maas: vier zetels

Foto: SP / SP

Veel was er niet te juichen voor de SP. Landelijk zag het er al niet zo mooi uit, met exitpolls van de NOS die allemaal wezen op groot verlies. In ’t Gasthoês, waar de verkiezingsuitslagen van de verschillende stembureaus binnen druppelden, zette die landelijke trend zich ook voor de lokale SP voort.

Lees verder
20 maart 2018

Gemeenteraad Horst aan de Maas behandelt brief over trage behandeling bezwaren pas op 8 mei!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 8 maart verstuurde Behoud de Parel een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees hier het artikel over deze brief). In die brief wees Behoud de Parel op de trage afhandeling van haar bezwaren tegen de weigering van het College van B&W de bouwvergunning voor de varkensstallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf te vernietigen.

Lees verder
17 maart 2018

Posters 'Behoud de Parel en '' Comité ’t zwembad mót bliêve' roepen veel reacties op

Zowel vereniging Behoud de Parel als het comité ’t Zwembad mót Bliêve hebben een poster uitgebracht, waarin ze aangeven welke partijen hun standpunten deelden en welke partijen niet. Die posters hebben inmiddels veel stof doen opwaaien. En dat was precies de bedoeling van die twee organisaties!

Lees verder
17 maart 2018

Interview Thijs Lenssen (SP): een kijkje achter de schermen bij raadsdiscussie "Kleefsedijk".

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

“Buiten de perikelen rondom het zwembad, het Gasthoês en het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst heeft  geen ander onderwerp  de gemoederen in de raad, en vooral ook daarbuiten zoveel bezig gehouden dan het dossier Kleefsedijk”. Thijs Lenssen, woordvoerder voor de SP met betrekking tot de plannen voor een megastal aan de Kleefsedijk, heeft al die jaren lopen trekken en duwen om de belangen van de omwonenden voorop te stellen. Een interview met deze opmerkelijke SP-er.

Lees verder

Pagina's