h
30 juli 2017

Klevar Sevenum: klucht of treurspel?

Foto: - / -

Een ondernemer uit Sevenum wil aan de Kleefsedijk een megastal vestigen met meer dan 8000 varkens. Vrijwel op de zelfde plaats waar diezelfde ondernemer enkele jaren geleden ook al een megastal wilde vestigen. Dat plan is toen door B&W van Horst aan de Maas met succes tegengehouden.

Lees verder
23 juli 2017

Soap rond accommodatiebeleid

Tijdens de vergadering van 4 juli heeft de meerderheid van de gemeenteraad het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld. De SP stemde tegen vanwege te vage, onduidelijke kaders.

Lees verder
16 juli 2017

Aanpak overlast treinen langs spoor Sevenum, Hegelsom, America en Griendtsveen

Foto: - / -

Maandag 3 oktober 2016 presenteerde de SP Horst aan de Maas in Café Boëms Jeu een rapport over de overlast van de treinen op het spoor, die inwoners van America ervaren. Het rapport is gebaseerd op onderzoek in de maanden daarvoor. Bijna een jaar later, op donderdag 13 juli jl.,  gingen de Americanen met de wethouder in gesprek over de overlast en hoe die weg te nemen.

Lees verder
9 juli 2017

Bezoek Europees Parlement in Brussel

Altijd al eens willen weten wat ze nou eigenlijk ‘daar in Brussel’ doen? Op vrijdag 20 oktober 2017 is er gelegenheid om daar achter te komen en in gesprek te gaan met de SP-vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Het bezoek is alleen bestemd voor SP-leden.

Lees verder
9 juli 2017

Overschot "Sociaal Domein": meer dan 1 miljoen!

Foto: - / -

Binnen het zogenaamde Sociaal Domein (SD) hebben gemeenten taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in de wet. Per jaar krijgt de gemeente Horst aan de Maas hier ongeveer 24 miljoen euro voor. Over het jaar 2016 blijkt dat de gemeente hier meer dan 1 miljoen van heeft overgehouden. Dat lijkt een goede prestatie gezien de tekorten die bijvoorbeeld de gemeente Venlo heeft laten zien.

Lees verder
2 juli 2017

Falen gemeenten bij opvang na huiselijk geweld?

Foto: - / -

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Onderdeel van de jeugdzorg is het Meldpunt “Veilig Thuis”. Meldingen voor huiselijk geweld dienen daar binnen te komen. Aanvankelijk werd dat Meldpunt geregeld door de Mutsaersstichting in samenwerking met Bureau Jeugdzorg. De Mutsaersstichting was en is al jaren expert op het gebied van huiselijk geweld

Lees verder
25 juni 2017

Erkenning treinoverlast!

Foto: - / -

Ongeveer een jaar geleden heeeft de SP onderzoek gedaan bij inwoners van America over de overlast van het treinverkeer over het spoor. De aanwonenden bij het spoor kregen een vragenlijst in de brievenbus en die werd massaal ingevuld.

Lees verder
20 juni 2017

25 JUNI: HAND IN HAND VOOR SLUITING KERNCENTRALE TIHANGE!

Foto: SP / SP

De kerncentrale in het Belgische Tihange is verouderd en kent vele gebreken. Zo werd onlangs nog bekend dat er 70 nieuwe scheurtjes zijn ontdekt in het reactorvat. Door deze gebreken neemt de kans op een kernongeval toe. Voor de SP reden om op 25 juni massaal mee te doen aan de acties voor sluiting van de centrale.

Lees verder
20 juni 2017

Horeca in het Buitengebied?

Foto: - / -

Moeten we nu wel of geen horeca in het buitengebied van Horst aan de Maas toestaan? En als we het toestaan, wat staan we dan toe en wat niet. En hoe gaan we dat samen regelen? Die vragen moet de gemeenteraad van Horst aan de Maas binnenkort beantwoorden.

Lees verder
15 juni 2017

Limburg moet meer doen aan terugdringen mestvervuiling


Foto: SP

De SP fractie stelde vragen aan GS van Limburg over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat beleid aangepast dient te worden om de mestvervuiling daadwerkelijk terug te dringen (zie eerder artikel op deze site). De antwoorden zijn teleurstellend maar toch ook weer hoopgevend.

Lees verder

Pagina's