h
20 juni 2017

25 JUNI: HAND IN HAND VOOR SLUITING KERNCENTRALE TIHANGE!

Foto: SP / SP

De kerncentrale in het Belgische Tihange is verouderd en kent vele gebreken. Zo werd onlangs nog bekend dat er 70 nieuwe scheurtjes zijn ontdekt in het reactorvat. Door deze gebreken neemt de kans op een kernongeval toe. Voor de SP reden om op 25 juni massaal mee te doen aan de acties voor sluiting van de centrale.

Lees verder
20 juni 2017

Horeca in het Buitengebied?

Foto: - / -

Moeten we nu wel of geen horeca in het buitengebied van Horst aan de Maas toestaan? En als we het toestaan, wat staan we dan toe en wat niet. En hoe gaan we dat samen regelen? Die vragen moet de gemeenteraad van Horst aan de Maas binnenkort beantwoorden.

Lees verder
15 juni 2017

Limburg moet meer doen aan terugdringen mestvervuiling


Foto: SP

De SP fractie stelde vragen aan GS van Limburg over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat beleid aangepast dient te worden om de mestvervuiling daadwerkelijk terug te dringen (zie eerder artikel op deze site). De antwoorden zijn teleurstellend maar toch ook weer hoopgevend.

Lees verder
12 juni 2017

Verkoop kasteelboerderij wel of niet onderzocht?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadscommissie Samenleving van 23 mei jongstleden werd een brief van Andries Brantsma behandeld over de verkoop van de kasteelboerderij. Brantsma heeft in de brief op een rijtje gezet wat er volgens hem allemaal niet klopt aan de verkoop van het monument in 2015 aan ondernemer Erik Janssen. De politiek zette toen al vraagtekens bij onder andere de lage verkoopprijs van 135.000 euro plus afkoopsom van 65.000 euro, het feit dat niemand anders dan Janssen de kans kreeg een bod te doen en de ondoorzichtige communicatie van het college van B&W over deze zaak.

Lees verder
10 juni 2017

Komt korfbalvereniging Oxalis naar Sportpark Wienus?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Korfbalclub Oxalis komt naar Sportpark Wienus in Hegelsom. Althans, dat is het plan dat nu klaar ligt. Op 6 juni behandelt de gemeenteraad van Horst het voorstel om geld beschikbaar te stellen om dit mogelijk te gaan maken. Het voorstel dat er nu ligt is een logisch vervolg in het proces dat jaren geleden is ingezet met de fusie van de samenwerkende korfbalverenigingen en gedane toezeggingen van het College. Nut en noodzaak zijn aangetoond, want Oxalis heeft binnenkort geen thuisbasis meer en vóór stemmen lijkt dan ook meer dan logisch.

Lees verder
10 juni 2017

Kosten uitvoering participatiewet onder druk?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

NLW Groep is hét werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg West, dat staat voor waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking. In de Participatiewet, waar de NLW onder valt,  is vastgelegd dat er banen moeten zijn voor mensen met een lage loonwaarde. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Met werkgevers is via een sociaal akkoord afgesproken dat zij mensen met een arbeidsbeperking werk bieden. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Lees verder
14 mei 2017

Column Sonja van Giersbergen: De overeenkomst tussen een grasmaaier en een baby.

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Wat een vreemde titel voor een stukje van de SP zult u denken. Ik zal u uitleggen, waar ik afgelopen week tegen aan liep.

Lees verder
10 mei 2017

Motie SP en D66 inzake Intensieve Veehouderij door CDA, PvdA en Essentie afgewezen

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 9 mei 2017 werd gediscussieerd over een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied en dan meer in het bijzonder over de Intensieve Veehouderij (IV) in dat buitengebied. SP en D66 pleitten voor een tijdelijk stop op de ontwikkelingen in het buitengebied, tot dat het bestemmingsplan definitief is vastgesteld en er voldoende aandacht is besteed aan de bescherming van de volksgezondheid.

Lees verder
8 mei 2017

Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas: van kans naar balans.

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Veel inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de ontwikkelingen en gevolgen van de Intensieve Veehouderij (IV). De dialoog over IV - de uitwisseling van gegevens, ervaringen en meningen van groepen in de samenleving, in dit geval boeren en bezorgde burgers – over het toekomstig bestemmingsplan Buitengebied is door het gemeentebestuur als thema volop op gang gebracht en waardevol.

Lees verder
30 april 2017

Kadernota 2018: Groen, vooral doen!

Willen we goed voor onze huidige en toekomstige inwoners zorgen, dan moeten we allemaal - ook als gemeente - nog een flinke slag maken. Zeker gezien de ambitie om misschien ooit wel "de Gezondste Regio in Europa" te worden. Vergroening en verduurzaming zal nadrukkelijker in de praktijk doorgevoerd moeten worden. Bij de behandeling van de Kadernota - waarbij bepaald wordt waar we volgend jaar wel en geen geld aan uitgeven - heeft de SP daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. De SP kiezt daarmee ook voor een beter Nederland, maar dan op haar manier.

Lees verder

Pagina's