h
12 december 2017

SP Horst naar Europees Parlement

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 8 december bezocht een twaalftal leden van de SP afdeling Horst aan de Maas het Europees Parlement in Brussel. Eén van hen was Sonja van Giersbergen, raadslid voor de SP in Horst aan de Maas. Zij doet verslag van het bezoek van de SP-ers uit Horst aan de Maas, samen met SP-ers uit Nieuwegein, Meijerijstad, Roermond en Sittard.

Lees verder
10 december 2017

Vragen SP bij plannen mestverwerkingsfabriek in Grubbenvorst

Foto: - / -

Het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) wil tussen Horst en Grubbenvorst, langs de A73, een grote mestverwerkingsfabriek bouwen met een jaarcapaciteit van  600.000 ton rundvee- en varkensdrijfmest, bermgras en vaste mest. Daarmee wordt deze fabriek de grootste mestverwerkingsfabriek - of biogasraffinagebedrijf, zoals ze het zelf noemen - van Nederland.

Lees verder
10 december 2017

Riek Janssen (SP) over de gevolgen van de Intensieve Veehouderij

Tijdens een bijeenkomst in Deurne op 29 november jl. werd gesproken over de gevolgen van de intensieve veehouderij (IV). Riek Janssen, raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, was er bij.  Opvallend vond zij dat één van de sprekers vertelde dat er voor de veeboeren die kiezen voor een grote uitbreiding van hun stallen met soms meer dan 8 tot 10.000 varkens, op den duur ook geen toekomst meer mogelijk is. "Deze veeboeren zijn gedwongen om uit te breiden, willen ze het financieel redden en zullen moeten blijven uitbreiden en investeren", aldus Janssen. "Ze worden voorgelicht door 'de markt' met het verhaal dat er technisch zoveel meer mogelijkheden zijn, dat ze het milieu niet zouden vervuilen. Dit terwijl het allang duidelijk is dat de mestverwerkers zelden voldoen aan de eisen van de milieuwet".

Lees verder
10 december 2017

Overleg over bomenkap Grubbenvorst

Foto: - / Socialistische Partij

Maandag 27 november werd de SP gealarmeerd over het kappen van bomen langs de spoorlijn in Grubbenvorst (lees hier het verslag). Contacten met bewoners, overheidinstanties en ProRail (de eigenaren van de grond, waarop de bomen stonden) leidden tot het stilleggen van de kap. En op 4 december vond er overleg plaats tussen omwonenden, ProRail en instanties.

Lees verder
10 december 2017

SP: vraagtekens bij legalisatie pension Hegelsom

Al vaker heeft de SP aangegeven dat er in onze gemeente meer aan handhaving gedaan moet worden. Ter illustratie een recent voorbeeld.

Lees verder
30 november 2017

Al weer bomenkap in Grubbenvorst

Foto: - / -

Voor de tweede keer in korte tijd wordt Grubbenvorst geconfronteerd met het kappen van bomen zonder dat omwonenden noch de andere inwoners van Grubbenvorst daarover geïnformeerd zijn. Ging het enkele weken geleden over bomen aan de Venloseweg, nu gaat het om bomen langs de spoorlijn tussen Californische weg tot en met een halve kilometer ten noorden van de kruising Witveldweg (Lovendaal).

Lees verder
26 november 2017

Comité pleit voor ondersteuning door zorgaanbieders bij keukentafelgesprekken

Foto: luclodder fotografie / flickr.com

Het onlangs opgerichte comité Nationaal Zorgfonds Horst aan de Maas heeft een brief gestuurd naar B&W van Horst aan de Maas, waarin het comité er voor pleit dat zorgaanbieders zorgvragers mogen ondersteunen bij het keukentafelgesprek. Het comité schrijft die brief naar aanleiding van een bijeenkomst op 25 september jl. waar zorgaanbieders aangaven dat de gemeente verbiedt dat medewerkers van zorgaanbieders cliënten ondersteuning bieden bij het keukentafelgesprek.

Lees verder
19 november 2017

Verbeteringen beleid afgewezen door CDA, Essentie en PvdA (deel 2)

Tijdens de begrotingsbehandeling van oktober jl. heeft de SP meerdere voorstellen gedaan om het voor de burgers in onze gemeente nog beter te maken. Naast handhavingsbeleid en bouw van goedkope huurwoningen – zie het eerdere artikel dat hier te lezen is – waren dit voorstellen op gebied van zorgmijders en zorgverzekering.

Lees verder
18 november 2017

SP-fractie Provinciale Staten Limburg: "Investeer in de omschakeling naar een duurzame landbouw"

Foto: Rens Spanjaard / flickr.com

Op vrijdag 17 november werd het Limburgse land- en tuinbouwbeleid besproken in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Provinciale Staten. Partijen hadden de kans om aan te geven wat zij graag in het beleid verwerkt zouden willen zien. Wat de provincie volgens de SP niet moet doen is investeren in schaalvergroting en lapmiddelen. Wat wel moet gebeuren is investeren in de omschakeling naar een daadwerkelijk duurzame landbouw.

Lees verder
18 november 2017

SP bezorgd over toename inzet vrijwilligers in openbaar vervoer

Foto: Jean-Philippe Dheure / flickr.com

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft grote zorgen over de inzet van nog meer vrijwilligers die vanaf 2018 worden ingezet in het openbaar vervoer. Daarvoor bestaan plannen in drie gemeenten, waaronder in Horst aan de Maas voor twee routes.

Lees verder

Pagina's