h
28 juni 2019

Huisvestingsplan onderwijs: gevolgen voor onze scholen en kernen

Foto: - / -

In de raadsvergadering van 19 juni 2019 werd gesproken over het plan dat er voor moet zorgen dat  onze jeugd nu en in de toekomst gezond naar school kan. SP-raadslid Sonja van Giersbergen plaatste er de nodige kanttekeningen bij.

Lees verder
20 juni 2019

Werkgroep Arbeidsmigranten gesprekspartner voor B&W

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 18 juni 2019 stond het beleid rondom arbeidsmigranten geagendeerd. De SP heeft uiteindelijk niet ingestemd met dat beleid, omdat een aantal voor de SP fundamentele zaken niet gerealiseerd worden. Het uitgangspunt van het gemeentebestuur is dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn in onze economie. De SP wijst dat van de hand. In Horst aan de Maas zitten ongeveer 1100 mensen ongewild zonder werk. Voor de SP is het belangrijk om eerst déze mensen een baan te bezorgen of een zinvolle dagbesteding, alvorens we mensen uit het buitenland óns werk laten doen.

Lees verder
19 juni 2019

Zorgen over aanpassingen verkeersregels Doolgaardstraat Horst

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Bewoners aan de Doolgaardstraat en ouders en leerkachten van de Doolgaardschool maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Doolgaardstraat. De Doolgaardstraat is voortaan een voorrangsweg en dat kan volgens bewoners, school en de SP gevaarlijke situaties opleveren, onder andere rondom basisschool de Doolgaard. Dat betoogde Aniet Fonteyne aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas van dinsdag 18 juni 2019.

Lees verder
17 juni 2019

SP Horst aan de Maas vraagt verbod op megastallen

Foto: - / -

De SP-fractie in de gemeenteraad van Venlo heeft een tijd geleden een motie ingediend waarin de fractie vroeg om een verbod op megastallen in de gemeente Venlo. Die motie is gehonoreerd en de gemeente Venlo werkt er aan om het verbod in te voeren. B&W van Venlo vond het een zodanig sympathieke motie, dat ze meteen wilde proberen daar ook regionaal beleid van te maken (lees hier het bericht over het resultaat van de motie op de website van de SP Venlo). De gemeente Venlo is vervolgens in gesprek gegaan met omliggende gemeenten, maar die wezen het idee van een regionaal verbod op megastallen af.

Lees verder
5 juni 2019

Vragen SP Horst aan de Maas inzake besteding gelden voor Jeugdzorg

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In het najaar van 2018 is onderzoek gedaan naar de tekorten op het jeugdzorgbudget van gemeenten. Op grond van dat onderzoek heeft het kabinet besloten extra gelden ter beschikking te stellen aan gemeenten die daarmee in staat gesteld worden belangrijke en noodzakelijke veranderingen op gang te brengen en voldoende passende hulp te kunnen blijven bieden.

Lees verder
2 juni 2019

SP Horst aan de Maas: overstap naar andere partij met behoud van zetel is kiezersbedrog en zetelroof

Raadslid Thijs Lenssen die onlangs bekend maakte te stoppen bij de SP, heeft besloten zich met de bij de SP weggekaapte zetel aan te sluiten bij de fractie van D66-Groenlinks. De SP-fractie spreekt van zetelroof. Lenssen maakte zijn overstap dit weekeinde bekend. D66-Groenlinks heeft zich daarmee een vijfde zetel eigen gemaakt ten koste van de SP, die er drie overhoudt.

Lees verder
2 juni 2019

De verkeerde afslag

Foto: - / -

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke visie op ‘Afslag 10’ besproken. In deze visie geeft het college aan op welke wijze in ‘Afslag 10’ sport, kunst, cultuur en onderwijs moeten samenkomen. Historische elementen die de oorsprong van het gebied (De Kasteelse Bossen/de Moelbêrebos) vertellen, moeten versterkt worden. Positieve gezondheid is een belangrijk speerpunt. Er moet ruimte zijn voor groei en ontwikkeling; lees hier vooral de groei en ontwikkeling van gebouwen.

Lees verder
30 mei 2019

SP stemt in met vernieuwde stimuleringsmaatregelen bij de bouw van woningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 21 mei 2019 werden de bestaande stimuleringsregelingen voor onder andere het bouwen van woningen geëvalueerd en werden voorstellen gedaan om die regelingen beter te maken.

Lees verder
27 mei 2019

Teleurstelling over verlies zetels in Europarlement

We hebben er - ook in Horst aan de Maas - alles aan gedaan om een goede uitslag neer te zetten bij de verkiezingen voor het Europees parlement. Afgelopen donderdag dachten we - op basis van de exitpolls - nog één zetel over te houden, maar zelfs dat is niet gelukt! De definitieve uitslag is dan ook een harde dreun, een grote teleurstelling!

Lees verder
24 mei 2019

Raadslid SP Horst aan de Maas zegt lidmaatschap SP op

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Raadslid Thijs Lenssen heeft bekendgemaakt dat hij zijn lidmaatschap van de SP heeft opgezegd. Hij heeft tevens aangegeven dat hij zijn raadszetel niet opgeeft, maar nog twijfelt of hij als eenmansfractie verder gaat of zich aansluit bij een andere partij. Binnen een week zal Lenssen aangeven waar hij voor kiest.

Lees verder

Pagina's