h
14 december 2022

SP Voedselbankactie succesvol

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 3 december 2022 starte de SP een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De actie liep tot woensdag 14 december. Wilma Kurvers, secretaris van de afdeling Horst aan de Maas, die de inzamelingsactie coördineerde, meldt dat de actie zeer succesvol is verlopen. Alle donateurs en natuurlijk de vrijwilligers die de 14 verzameldpunten in Horst aan de Maas bemensen, van harte bedankt!

Lees verder
7 december 2022

Nieuwe regels voor gebruik knalapparatuur door fruittelers

In februari 2022 stelde de SP voor om de regels met betrekking tot knalapparatuur die fruittelers gebruiken om vogels weg te jagen, beter te regelen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). De SP kwam met dat voorstel omdat zij veel klachten had ontvangen van omwonenden, die overlast ervaarden van dergelijke knalapparatuur. Het College van B&W heeft naar aanleiding van het SP-voorstel een nieuwe regeling opgesteld en de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief (RIB) op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de regeling. In de gemeenteraadvergadering van 10 janurai 2023 staat de door B&W vastgestelde regeling geagendeerd.

Lees verder
5 december 2022

MET VERKIEZINGSPROGRAMMA KIEST SP LIMBURG VOOR DE WERKENDE KLASSE!

Foto: Nico van Lier / SP Limburg

Op 3 december 2022 vond de regioconferentie van SP Limburg plaats in Weert, waar vertegenwoordigers van alle SP-afdelingen in Limburg discussiëerden en stemden over het verkiezingsprogramma van de SP voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023. De titel van het verkiezingsprogramma: “Limburg is van ons!”

Lees verder
4 december 2022

Kafra blaast deal met omwonenden geplande huisvestingslokatie arbeidsmigranten af

Op 20 november 2022 stuurde de SP-Venlo een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad van Venlo met vragen over de poging van Kafra Housing om de bezwaren van omwonenden tegen de huisvesting van 800 arbeidsmigranten af te kopen (lees hier het artikel over de brief van SP Venlo). Uit berichtgeving in De Limburger van 2 december 2022 blijkt dat het Kafra Housing niet gelukt is de bezwaren van de omwonenden af te kopen. Een aantal van de ruim twintig bezwaarmakers wilden geen deal met Kafra.

Lees verder
26 november 2022

Acties in Den Haag, Horst en Sevenum vóór nationaliseren energieleveranciers

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Mensen uit het hele land kwamen donderdag 10 november 2022 naar Den Haag om actie te voeren voor het nationaliseren van onze energie. En zaterdag 12  en 26 november 2022 stonden de vrijwilligers van de SP Horst aan de Maas in het centrum van Horst en Sevenum om handtekeningen te verzamelen onder de petitie, waarin geëist wordt om de energieleveranciers te nationaliseren.

Lees verder
21 november 2022

SP Venlo stelt vragen over afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

Al langere tijd probeert Kafra Housing huisvesting voor zo'n 800 arbeidsmigranten te regelen aan de Venrayseweg in Venlo. Pal aan de grens met Horst aan de Maas, waar ook al massaal arbeidsmigranten gehuisvest worden. In totaal worden in een straal van zo'n 4 kilometer ruim 2500 arbeidsmigranten gehuisvest. Logisch dat omwonenden daar al jaren tegen protesteren. En is een bezwarenprocedure gestart. Voor Kafra Housing geen probleem. Als het nodig is, zet zij onorthodoxe middelen in om het verzet tegen de huisvestingsplannen te breken. Zo meldde De Limburger zaterdag 12 november 2022 dat Kafra Housing omwonenden geld heeft geboden om hun bezwaren in te laten trekken. Enkele bewoners hebben het bod van Kafra Housing geaccepteerd, anderen weigeren verontwaardigd. Maar het (door Kafra Housing beoogde) kwaad is al geschied: tweespalt in de buurt.

Lees verder
19 november 2022

Wonen Limburg gaat in gesprek met bewoners Zonnehof

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Enkele maanden geleden werd de SP Horst aan de Maas benaderd door een aantal bewoners van Zonnehof in Tienray. Ze spraken hun zorgen uit over de leefbaarheid in hun buurt en de toestand van hun woningen. In Tienray deden intussen ook allerlei berichten de ronde dat er woningen van Zonnehof zouden verdwijnen. Bewoners zochten contact  met Wonen Limburg, maar daar is geen reactie op gekomen. Dat was voor de SP aanleiding om in augustus 2022 een brief op te stellen namens de bewoners met uitleg over de problematiek.

Lees verder
18 november 2022

Vragen SP: Belangenverstrengeling bij Californië BV?

Op 14 november 2022 publiceerde NRC een artikel met de titel "Wie profiteert van de onstuitbare opmars van de blokkendoos in buurtschap Californië, Limburg?" In het artikel wordt geconstateerd dat er de laatste jaren meer en meer enorme distributiecentra zijn gekomen in Noord Limburg (m.n. in Greenport) en dat agrarische grond verandert in een industrieterrein met blokkendoos naast blokkendoos en daartussen hotelachtige gebouwen waarin honderden arbeidsmigranten wonen om in deze logistieke centra te werken en waar er de komende jaren nog zo’n 2.000 bij komen. Ontwikkelingen die worden geïnitieerd door Greenport Venlo b.v., een bedrijf van de Provincie en 3 gemeenten (waaronder Horst aan de Maas).

Lees verder
17 november 2022

Vragen SP Limburg bij investering provincie in energievoorziening Geodis

De Provincie Limburg wil via het Limburgs Energie Fonds (LEF) BV meer dan 2,5 miljoen euro investeren om op Greenport een nieuw megamagazijn van 130.000 m2 van logistiek dienstverlener Geodis van energie te voorzien. Vanuit de buurt, de Grubbenvorster vereniging Behoud de Parel en de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas bestaan veel bezwaren tegen de komst van de nieuwe 'Blokkendoos'van Geodis. En het voornemen voor een provinciale investering ten gunste van Geodis roept bij SP Limburg vragen op (zie bijlage).

Lees verder
14 november 2022

Motie SP Limburg aangenomen: onderzoek Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Limburg van 11 november 2022 heeft SP-woordvoerder René van der Valk een motie ingediend om een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Campus Vastgoed Greenport Venlo. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder

Pagina's