h
19 november 2023

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

Foto: SP / SP

Afgelopen zondag 19 november heeft de SP Horst aan de Maas een banner opgehangen bij de A73 om aandacht te vragen voor het stijgende aantal kinderen dat opgroeit in armoede. De partij vindt dat de afgelopen jaren vooral pleisters zijn geplakt, in plaats van het probleem bij de wortels aan te pakken.

Lees verder
18 november 2023

"Ziekte kost geld, gezondheid niet - zet in op preventie!"

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

"Er wordt te weinig geïnvesteerd in preventie", dat stelde Henk Verstappen, beleidsmedewerker van de gemeente Horst aan de Maas, tijdens de themabijeenkomst van de SP-werkgroep Gezondheid op vrijdag 17 november over preventie in de gezondheidszorg. Verstappen: "Ziekte kost geld, gezondheid niet. Daardoor is ziekte voor de zorgaanbieders een verdienmodel geworden". Gevoegd bij de opmerking van universitair docent Kathelijne Bessems (Maastricht University) dat er sprake is van grote gezondheidsverschillen, waarbij mensen met een lagere opleiding en/of een lager inkomen vijf tot acht jaar korter leven, leidt tot de conclusie: in ons gezondheidssysteem trekken de mensen met de laagste inkomens aan het kortste eind!

Lees verder
17 november 2023

Reulsberg BV in kort geding door rechter in ongelijk gesteld

De rechter in Roermond heeft De Reulsberg BV ongelijk gegeven in een kort geding dat het bedrijf heeft aangespannen tegen het besluit van de gemeente om de bouw van een appartementengebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten stil te leggen. Er is naar de mening van de rechter geen "spoedeisend belang" om De Reulsberg BV alsnog in de gelegenheid te stellen om het gebouw verder af te bouwen.

Lees verder
15 november 2023

Vrijdag 17 november: Preventie in de gezondheidszorg in De Zwingel (Melderslo).

Foto: SP / SP

Vrijdag 17 november organiseert de Werkgroep Gezondheid een informatieavond over preventie in de gezondheidszorg in De Zwingel in Melderslo (Beemdweg 4, 5962AT Melderslo). Wat wordt verstaan onder “preventie”? Welke preventieve activiteiten zijn mogelijk? Levert preventie in de zorg kostenbesparing op en kan daarmee de zorgpremie verlaagd worden? Wat wordt er landelijk gedaan aan preventie? En wat doet de gemeente Horst aan de Maas? Op deze vragen en vragen vanuit het publiek wordt ingegaan door de gastsprekers: universitair docent Kathelijne Bessems van de Universiteit van Maastricht, Jimmy Dijk (lid Tweede Kamer voor de SP - zie foto) en Henk Verstappen (beleidsmedewerker positieve gezondheid en programmaleider IN! gemeente Horst aan de Maas). De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Lees verder
15 november 2023

B&W Horst aan de Maas verleent vergunning huisvesting arbeidsmigranten in tuinbouwloods

De wegen van het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas zijn ondoorgrondelijk. Waar B&W steeds laat weten greep te willen krijgen op de instroom van arbeidsmigranten en de omstandigheden van arbeidsmigranten te willen verbeteren, blijft B&W doorgaan met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van  arbeidsmigranten. Oók als die arbeidsmigranten gehuisvest worden in een tuinbouwloods, zoals nu gebeurd, op basis van een vergunning-aanvraag uit 2018. Vreemd, want bij een andere vergunningaanvraag uit 2018 heeft de gemeente de vergunningaanvraag afgewezen, omdat een vergunningaanvraag uit 2018 volgens B&W niet past in het huidige beleid. Dat schrijft de gemeente zelf bij een vergunningaanvraag voor  Bergerbaan in Sevenum.

Lees verder
12 november 2023

Meerderheid Provinciale Staten LImburg stemt voor SP-motie belangen De Peel

Een meerderheid van de Staten heeft op 11 november 2023 ingestemd met de motie van statenlid Jorge Wolters Gregório die aandacht vraagt om de belangen van De Peel zeker te stellen. Dat is nodig, want het ministerie van Defensie is de mogelijkheid aan het onderzoeken om Vliegbasis De Peel te reactiveren om er de F16 en F35 straaljagers te stationeren.

Lees verder
10 november 2023

Provincie Limburg wil meer grip op arbeidsmigratie

De Provincie Limburg wil meer grip krijgen op arbeidsmigratie. Dat blijkt uit een tijdens de behandeling van de begroting van de provincie voor 2024 door Provinciale Staten aangenomen motie van SP, PvdA, D66 en PvdD. In de motie spreekt Provinciale Staten uit dat alles in het werk gesteld moet worden om misstanden rondom arbeidsmigratie (uitbuiting, slechte huisvesting en dakloosheid) van arbeidsmigranten tegen te gaan en daarbij ook expliciet te kijken naar de rollen van de provincie als opdrachtgever, subsidieverlener, financier en als partner voor het bedrijfsleven.

Lees verder
10 november 2023

Motie SP Limburg: "Zet subsidieregeling in voor de realisering van Zorgbuurthuizen"

Op 10 november 2023 vergaderde Provinciale Staten van Limburg over de begroting van de provincie voor 2024. De SP-fractie in Provinciale Staten diende een motie in om te komen tot een stimuleringsregeling voor het realiseren van zorgbuurthuizen in Limburg. Daarmee steunt de fractie indirect de inspanningen van onder andere de SP-werkgroep Gezondheid in Horst aan de Maas om samen met de Stichting Smetenhof, de gemeente, zorginstellingen, Welzijnsorganisatie Synthese en Wonen Limburg samen met verschillende vrijwilligers in Lottum te komen tot zo'n Zorgbuurthuis. De motie werd door Provinciale Staten aangenomen.

Lees verder
10 november 2023

Tweede Kamerlid in Horst: "Arbeidsmigratie-industrie moet stoppen"

Foto: Daniël de Boer / SP

De komst van grote aantallen arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas veroorzaakt veel beroering. Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP) bracht op vrijdagmiddag 10 november 2023 een bezoek aan Horst om steun op te halen voor een manifest tegen de arbeidsmigratie-industrie: “In Horst aan de Maas zijn er terecht zorgen over de komst van grote aantallen arbeidsmigranten. Voorspellingen van de Provincie Limburg komen uit op een groei van het aantal arbeidsmigranten in Horst aan de Maas naar 25% van de bevolking binnen een relatief korte periode. Op dit moment is die komst van zoveel arbeidsmigranten vooral een verdienmodel voor uitzendbureaus en werkgevers. De burgers én de arbeidsmigranten plukken er de wrange vruchten van”  

Lees verder
10 november 2023

Oproep SP Limburg om reactivering Vliegveld De Peel tegen te gaan

Vrijdag 10 novbember 2023 vonden de behandeling van de begroting voor 2024 plaats in Provinciale Staten van Limburg. De SP-fractie liet goed van zich horen, óók voor belangen die spelen in Noord-Limburg. Zo diende fractievoorzitter Jorge Wolters samen met D66 en Horizon (afsplitsing van Partij voor de Dieren) een motie in om de belangen in De Peel te behartigen. Daarbij richtten de pijlen van de SP zich met name om de verstoring van de ontwikkelingen in De Peel als de door Defensie voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel door zou gaan.

Lees verder

Pagina's