h
4 oktober 2022

Huurverhoging gaat door! Wonen Limburg in gebreke gebleven?

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op woensdag 28 september 2022 werden de bewoners van het flatgebouw met dertig maisonnettes aan de Prinses Marijkestraat in Horst en een afgevaardigde van de SP (die de bewoners ondersteunt) geïnformeerd over de sloopplannen van Wonen Limburg. Vrijdag 30 september 2022 meldde Dagblad de Limburger dat er gesloopt gaat worden. De dertig gezinnen die er wonen, moeten binnen nu en twee jaar verhuizen.

Lees verder
28 september 2022

11 Oktober: Openbare informatieavond - Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt.

Op dinsdag 11 oktober organiseert de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een informatie- en discussieavond met als titel “Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt”. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in de foyer (1e etage) van de Schouwburg in Venray (adres: Schouwburgplein 1, Venray). Sprekers zijn: Eric Beurskens, wethouder Horst aan de Maas; Maurits Steverink, Consulent Kennis- en Adviescentrum True Foodprojects; en Jules Iding, oud-wethouder Oss en auteur essay “Aarde, boer en consument verdienen beter”.

Lees verder
26 september 2022

Behoud de Parel kijkt terug op drie jaar meten van luchtkwaliteit: "Wat nu?"

Foto: Paul Geurts / Behoud de Parel

In 2017 nam vereniging Behoud de Parel deel aan een project van het RIVM om fijn stof te meten. Die deelname was de start voor het ontwikkelen van een eigen fijnstofmeter. Het project - MySense - waar de ontwikkeling van de fijnstofmeter in ondergebracht werd, breidde zich gedurende de jaren verder uit. Samen met het RIVM en andere initiatieven in den lande werd drie jaar geleden gestart met het opbouwen van meetnetwerken. Onder andere in St. Anthonis, Venray en Horst aan de Maas. Na drie jaar ervaringen opdoen hebben Teus Hagen en Paul Geurts, leden van Behoud de Parel, de ervaringen van het MySense-project op papier gezet en conclusies getrokken voor de toekomst. De titel van de notitie: "Drie jaar luchtkwaliteit meten in landelijk gebied. Wat nu?" (zie bijlage).

Lees verder
25 september 2022

Geslaagde Limburgdag SP

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Zaterdag 24 september organiseerde de SP Limburg een Limburgdag in het Gouvernement aan de Maas. Zo'n 140 mensen, leden en niet leden, maakten kennis met het werk van de SP-fractie in Provinciale Staten. Onder andere de Horstenaren Paul Geurts en Thijs Coppus, beiden oud Statenleden, kwamen aan het woord.

Lees verder
18 september 2022

"Nu is het genoeg!"

Foto: SP / SP

"Nu is het genoeg". Dat kwam luid en duidelijk uit de kelen van duizenden demonstranten in Den Haag. Samen met die duizenden anderen stond de delegatie van zes SP-leden uit Horst aan de Maas zaterdag 17 september 2022 op het Koeplein in Den Haag. Zij protesteerden mee tegen kabinet Rutte. Want de kosten voor bijvoorbeeld energie, boodschappen, tanken, huren en zorg - die als gevolg van de inflatie enorm toenemen - moeten nu omlaag! En dat kán: de winsten van grote bedrijven waren in 23 jaar niet zo hoog als nu. "Zet die winsten in om de kosten nu te verlagen". Dat was de boodschap van Lilian Marijnissen en de vele demonstranten op het plein aan het kabinet.

Lees verder
10 september 2022

Ook koopkrachtactie in Sevenum succesvol

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zaterdag 27 augustus 2022 voerde de SP Horst aan de Maas in het centrum van Horst actie voor snelle maatregelen om de koopkracht van Nederlanders te verbeteren. Die actie was zeer succesvol. Zaterdag 10 september 2022 stonden de actievoerende SP'ers in het centrum van Sevenum, in het winkelcentrum. En ook in Sevenum was de actie succesvol.

Lees verder
7 september 2022

Wethouder Kuipers (D66/Groen Links) weigert regels op te stellen voor "Houtstook"

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Kuipers en de gemeenteraad van Horst aan de Maas weigeren consequenties te verbinden aan de ondertekening van het zogenaamde "Schone Lucht Akkoord", waarmee de gemeente Horst aan de Maas zich verbonden heeft aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Dat bleek in de gemeenteraadsvergadering van 6 september 2022, waar een brief van de SP besproken werd, waarin verzocht werd regels en normen te stellen voor "Houtstook" (lees hier het artikel over die brief).

Lees verder
7 september 2022

Antwoord wethouder Bouten op vragen Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Bouten (PvdA) heeft in de raadsvergadering van 6 september 2022 antwoord gegeven op vragen van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over een aantal huisvestingssituaties waar zaken misgelopen zijn. De brief met vragen (zie bijlage) is op 15 juli 2022 aan de gemeenteraad en het College van B&W verstuurd. Tijdens de raadsvergadering stelde de voorzitter van de werkgroep, Paul Geurts, nog een aantal aanvullende vragen.

Lees verder
7 september 2022

Raad Horst aan de Maas pakt controlerende taak opnieuw niet op

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 6 september 2022 werd het verzoek van de SP besproken om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bevoordeling van de heer Knops bij het realiseren van diens woning in het kader van de RvR-regeling. De SP diende het verzoek in naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 13 juli 2022, waarin de rechter aangaf dat er sprake was van bevoordeling (lees hier het artikel over de brief met het verzoek voor onafhankelijk onderzoek).

Lees verder
28 augustus 2022

Geslaagde actie voor koopkrachtherstel in Horst

Foto: SP / SP

Zaterdag 27 augustus: zeven SP-ers van de afdeling Horst aan de Maas staan op het Lambertusplein in het centrum van Horst. Passanten worden door hen aangesproken. Of zij ook een boodschap hebben voor Rutte? En dat is veelvuldig het geval. Negenenzestig mensen gaan naar de tafel, waarop ze hun boodschap aan Rutte op de boodschappenlijst kunnen plaatsen. En zo'n 30 mensen willen op de hoogte gehouden worden over de koopkrachtactie. De mensen die voorbij komen krijgen ook een krantje met de "Koopkrachtknallers" van de SP en informatie over de gigantische winsten van supermarkten, energieleveranciers en bedrijven als Shell en Chevron. Omroep Horst aan de Maas besteedt via een televisieuitzending aandacht aan de actie.

Lees verder

Pagina's