h
23 maart 2022

SP-fractie zwaait af!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op dinsdagavond 22 maart 2022 werd afscheid genomen van raads- en burgerraadsleden die niet terug zullen keren in de raad. Bij het afscheid van de raadsleden werd uitgebreid stilgestaan. Zo ook bij het afscheid van Sonja, Michael en Mariet. Zij vormden sinds september 2021 de SP-fractie.

Lees verder
20 maart 2022

SP Horst aan de Maas gaat door!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De lente is weer begonnen. Tijd om vooruit te kijken.

Lees verder
17 maart 2022

SP : Heb je ons gemist? Word lid!

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

16 maart 2022 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De SP stond niet op het kiesbiljet. Maar blijft actief. Dat kan nog beter als meer mensen lid worden. Daarom heeft de SP na de sluiting van de stembussen banners geplakt op de verkiezingsborden met de oproep lid te worden.

Lees verder
17 maart 2022

Verkiezingen Horst aan de Maas: groot verlies CDA!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Met een daling met ruim eenderde (4 zetels) van het aantal zetels van het in 2018 behaalde aantal zetels (toen 10, nu 6!) Met één restzetel wordt het verlies nog wat beperkt en heeft het CDA uiteindelijk zeven zetels. Daarmee is het CDA in 2022 de grote verliezer van de verkiezingen in Horst aan de Maas. Het CDA blijft nog wel de grootste fractie. Twee nieuwe partijen deden hun definitieve intrede in de raad: Perspectief (bijna 12% - 3 zetels) en BVNL (8,1% - 2 zetels). De PvdA steeg met 3,7% naar 13,9% (3 zetels en één restzetel, maakt vier zetels). Essentie (18,6% - 5 zetels), D66/GroenLinks (14,9% - 4 zetels) en VVD (8,9% - 2 zetels) bleven stabiel. Deze uitslag zal per saldo - ondanks het grote verlies van het CDA - weinig veranderen in Horst aan de Maas. Oppositie - van buiten de raad, door de SP - zal hard nodig zijn!

Lees verder
15 maart 2022

Oppositiepartijen Horst aan de Maas: ernstige integriteitskwestie. Wethouder Tegels (CDA) op non-actief gesteld.

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeente Horst aan de Maas

In een gezamenlijk persbericht van de oppositiepartijen SP, BVNL, Perspectief en VVD op 15 maart 2022 wordt gesteld dat er sprake lijkt te zijn van een ernstige integriteitskwestie met betrekking tot wethouder en locoburgemeester Rudy Tegels (CDA). De partijen gaven in hun persbericht aanvankelijk niet precies aan wáár het omging. Pas later - na een beperkte verklaring van wethouder Tegels - boden drie van de vier oppositiepartijen (SP, Perspectief en BVNL)  meer duidelijkheid. Het zou onder andere gaan om mogelijk misbruik van de machtspositie van de wethouder. Tegels zou informatie gemanipuleerd hebben en zelfs verwijderd hebben uit het systeem van de gemeente in verband met Wob-verzoeken. Daarnaast gaat het om het aangaan van een relatie met een hoog geplaatste medewerkster van de gemeente, zonder daar intern melding van te doen.

Lees verder
11 maart 2022

Versnelling maatregelen tegen opwarming aarde noodzakelijk.

Samen met Perspectief heeft de SP een motie ingediend om sneller maatregelen te nemen - voor zover de gemeente daar over gaat - om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De motie werd door de meerderheid van de raad afgewezen.

Lees verder
11 maart 2022

Debat in gemeenteraad over behoud gymzaal Hegelsom.

In de gemeenteraad heeft al vaker discussie plaats gevonden over de bouw van een nieuwe sporthal in Meterik. Het college van B&W heeft aangegeven dat zij de gymzaal in Hegelsom wil slopen, als die sporthal in Meterik gerealiseerd is. De leerlingen van de basisschool van Hegelsom moeten dan voortaan naar die spoerthal in Meterik. De SP heeft daar moeite mee.

Lees verder
11 maart 2022

Kamerlid en SP-fractievoorzitter in PS bezoeken Horst aan de Maas in verband met arbeidsmigranten

Op maandagmiddag 14 maart 2022 bezoeken Bart van Kent (lid van de Tweede Kamer voor de SP) en Marc van Caldenberg (voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg) Horst aan de Maas om zich te laten informeren over de gevolgen van arbeidsmigratie. Beiden komen op uitnodiging van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten uit Horst aan de Maas.

Lees verder
10 maart 2022

"Oekraïne" beweegt ook de gemeenteraad van Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 10 maart 2022 kwam de oorlog in Oekraïne volop aan de orde. Een aantal partijen - waaronder de SP - dienden een motie in om te inventariseren welke gebouwen in Horst aan de Maas beschikbaar gesteld konden worden voor de opvang van vluchtende Oekraïners. Op het verzoek van de PvdA aan de SP om de motie mee in te dienen, is de SP niet ingegaan. Inmiddels was opvang in Sporthal De Berkel immers al geregeld. De SP steunde de motie wél bij de stemming daarover. Hetzelfde gold voor een motie over het contract van de gemeente met Gazprom, die de SP wél mee indiende.

Lees verder
10 maart 2022

Motie om minima snel te steunen aangenomen door gemeeenteraad Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

Waar een motie van de SP in de Tweede Kamer om de minima in Nederland extra te steunen in verband met de hoge energieprijzen het niet haalde, kreeg een motie van de SP wél raadsbrede steun in de raadsvergadering van 10 maart 2022. De motie (zie bijlage) riep het College van B&W op binnen vijf dagen een bedrag van € 200 uit te keren aan de minima.

Lees verder

Pagina's