h
7 maart 2023

SP wenst sneller opheldering over deal "Californië BV"

Op 16 november 2022 stuurde de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg een brief met vragen over ontwikkelingen bij bedrijventerrein Greenport en de eventuele belangenverstrengeling bij een deal van Califiornië BV met haar (oud-)directeur. In december 2022 liet de verantwoordelijk gedeputeerde Satijn (VVD) weten dat de beantwoording van de vragen van de SP-fractie 40 dagen zou worden verdaagd, omdat nader onderzoek naar de deal meer tijd zou vragen. Vervolgens liet dezelfde gedeputeerde op 31 januari 2023 weten de beantwoording nogmaals - nu met 60 dagen - te verdagen. Op 4 maart 2023 verscheen vervolgens een artikel in De Limburger met als titel "Duistere miljoendeal bij Venlo: hoe kon de baas bijna 30 hectare grond kopen voor een vriendenprijs?" Alle reden voor de SP-fractie om een vervolgbrief te schrijven en aan te dringen op snellere beantwoording van de vragen. En tegelijkertijd maakt de SP van de gelegenheid gebruik om een aantal vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Lees verder
6 maart 2023

Bezwaren Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan venloseweg 110

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een logiesverblijf voor zo'n 84 arbeidsmigranten aan de Venloseweg 110. Daarmee sluit de werkgroep aan bij het verzet van de buurt tegen de plannen.

Lees verder
3 maart 2023

SP Limburg stijgt in peilingen

Foto: - / EenVandaag

Hoewel peilingen geen voorspelling zijn van de zetelverdeling in Provinciale Staten van Limburg geven ze wel een indicatie van de politieke verhoudingen op dit moment. Twee weken vóór de definitieve verkiezingsdag, 15 maart. Uit peilingen van EenVandaag blijkt dat de SP in Limburg een stijgende lijn laat zien. In de huidige Staten telt de SP vier zetels, dat zijn er in de peilingen nu vijf.

Lees verder
26 februari 2023

SP in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland: Verbetering Maaslijn start in 2023!

Foto: SP / SP

Op zaterdag 25 februari 2023 voerde de SP actie om op de kortst mogelijke termijn de schop de grond in te krijgen ter verbetering van de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Door - met een knipoog - aan te tonen dat de Maaslijn toch echt in Randstedelijk gebied ligt, zal dat er toe leiden dat – desnoods met een spoedwet – er geld komt voor de zo noodzakelijke verbetering van deze drukke spoorroute.

Lees verder
19 februari 2023

15 maart verkiezingen Provinciale Staten: De kandidaten uit Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten van Limburg. Op de verkiezingslijst van de SP staan drie kandidaten uit Horst aan de Maas: Sonja van Giersbergen (Norbertuswijk), Wilma Kurvers (Hegelsom) en Paul Geurts (Berkelsbroek).

Lees verder
18 februari 2023

Bewoners Zonnehof (Tienray) aan de slag

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Vorig jaar hebben de bewoners van de Zonnehof in Tienray, samen met de SP Horst aan de Maas, actie ondernomen richting Woningcorporatie Wonen Limburg. De actie was succesvol: klachten van de bewoners worden door Wonen Limburg opgepakt. Daarnaast is een bewonersgroep opgericht die zich gaat richten op de leefbaarheid van Zonnehof.

Lees verder
17 februari 2023

‘Het is genoeg geweest’

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 11 februari 2023 organiseerde de SP in Amsterdam het Volksprotest. Dat Volksprotest vormde de afsluiting van de petitie ‘Nationaliseer onze energie’ en was tegelijkertijd de officiële aftrap van de campagne van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart 2023.

Lees verder
17 februari 2023

Verzet buurt tegen plannen uitbreiding huisvesting Arbeidsmigranten op "De Reulsberg"

Al vele jaren worden aan de Venloseweg 110 in Horst aan de Maas arbeidsmigranten gehuisvest op Camping De Reulsberg. In het voorjaar van 2004 bracht de toenmalige SP-leider Jan Marijnissen  - tijdens diens werkbezoek aan Horst - al eens een bezoek aan deze camping om te bekijken hoe de arbeirdsmigranten er gehuisvest waren. In harmonie met de buurt, zo bleek toen. Nu wordt diezelfde buurt geconfronteerd met plannen voor een nieuw logiesgebouw voor 84 arbeidsmigranten op het campingterrein. De buurt verzet zich tegen die plannen.

Lees verder
10 februari 2023

Vragen SP Limburg over reactie GS Limburg op verzoek Behoud de Parel om vergunningverzoek mestverwerkingsfabriek in Grubbenvorst te weigeren

10 december 2022 stuurde vereniging Behoud de Parel het schriftelijke verzoek naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg om een eventuele omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsfabriek van RMS in Horst aan de Maas te weigeren. De vereniging diende dat verzoek in nadat de Raad van State de eerder door de provincie verleende vergunning vernietigd had. De provincie had de vergunning verleend aan RMS zonder een Millieueffectrapportage op te laten stellen. Op 13 januari 2023 ontving Behoud de Parel de antwoorden van GS (zie bijlage). Voor de SP in Provinciale Staten waren de antwoorden reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
9 februari 2023

SP wil openheid over handelwijze Californië BV inzake gronddeal

Op 16 november 2022 stuurde de fractie van de SP in Provinciale Staten schriftelijke vragen naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg over de handelwijze van de directie van Californië BV inzake een gronddeal met haar oud-directeur. De provincie heeft aandelen in Californië BV, evenals de gemeente Horst aan de Maas en is dus mede-eigenaar. Dinsdag 7 februari 2023 liet verantwoordelijk gedeputeerde Satijn weten dat hij voorlopig geen antwoorden geeft op de vragen van de SP (zie bijlage). Reden voor de SP om samen met de PvdD een motie in te dienen om meer openheid te krijgen over de gronddeal (zie bijlage). Inmiddels is gebleken dat B&W van Horst aan de Maas al eerder op de hoogte waren van de mogelijke malversaties rondom de gronddeal.

Lees verder

Pagina's