h
29 maart 2022

SP gaat in april buurten benaderen

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas gaat de komende maand april 2022 actief burgers van Horst aan de Maas benaderen. Zo wordt over heel Horst aan de Maas een krant verspreid, waarin de SP vertelt over de punten waaraan zij de komende tijd aandacht wil besteden. Daarnaast gaan we in verschillende buurten bewoners persoonlijk vragen of ze tevreden zijn met hun buurt en wat eventueel beter kan.

Lees verder
24 maart 2022

Rapport 'Iedereen moet mee kunnen doen' aangeboden aan Burgemeester Palmen.

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

Donderdagmorgen 24 maart 2022 heeft een afvaardiging van de SP-werkgroep WoonKlimaat het rapport ‘Iedereen moet mee kunnen doen’ (zie bijlage) aangeboden aan burgemeester Ryan Palmen in aanwezigheid van wethouder Roy Bouten.

Lees verder
24 maart 2022

Goed zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

Zes arbeidsmigranten in een container gehuisvest bij een aspergekweker. Rommel (o.a. veel flessen en kratten) op de binnenplaats van de huisvestingslocatie van SunPower in Tienray. Arbeidsmigranten in het centrum van Horst, met z’n dertigen gehuisvest, vrijwel elke avond hun vertier zoekend op het plein, drinkend en telefonerend. Roemeense chauffeurs die vier weken aan één stuk van huis zijn, tussendoor in hun vrachtwagen slapen en leven op een industrieterrein aan de Stationsstraat in Horst, waar de werkgever toilet- en recreatiegelegenheid en een keukentje heeft gerealiseerd. Na die vier weken gaan ze voor 14 dagen terug naar Roemenië en daarna weer aan de bak… Een bouwvakker die bezig is met de bouw van een locatie voor huisvesting die opmerkt dat de toekomstige kamers voor twee arbeidsmigranten per kamer nog kleiner zijn dan varkenshokken.

Lees verder
23 maart 2022

SP-fractie zwaait af!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op dinsdagavond 22 maart 2022 werd afscheid genomen van raads- en burgerraadsleden die niet terug zullen keren in de raad. Bij het afscheid van de raadsleden werd uitgebreid stilgestaan. Zo ook bij het afscheid van Sonja, Michael en Mariet. Zij vormden sinds september 2021 de SP-fractie.

Lees verder
20 maart 2022

SP Horst aan de Maas gaat door!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De lente is weer begonnen. Tijd om vooruit te kijken.

Lees verder
17 maart 2022

SP : Heb je ons gemist? Word lid!

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

16 maart 2022 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De SP stond niet op het kiesbiljet. Maar blijft actief. Dat kan nog beter als meer mensen lid worden. Daarom heeft de SP na de sluiting van de stembussen banners geplakt op de verkiezingsborden met de oproep lid te worden.

Lees verder
17 maart 2022

Verkiezingen Horst aan de Maas: groot verlies CDA!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Met een daling met ruim eenderde (4 zetels) van het aantal zetels van het in 2018 behaalde aantal zetels (toen 10, nu 6!) Met één restzetel wordt het verlies nog wat beperkt en heeft het CDA uiteindelijk zeven zetels. Daarmee is het CDA in 2022 de grote verliezer van de verkiezingen in Horst aan de Maas. Het CDA blijft nog wel de grootste fractie. Twee nieuwe partijen deden hun definitieve intrede in de raad: Perspectief (bijna 12% - 3 zetels) en BVNL (8,1% - 2 zetels). De PvdA steeg met 3,7% naar 13,9% (3 zetels en één restzetel, maakt vier zetels). Essentie (18,6% - 5 zetels), D66/GroenLinks (14,9% - 4 zetels) en VVD (8,9% - 2 zetels) bleven stabiel. Deze uitslag zal per saldo - ondanks het grote verlies van het CDA - weinig veranderen in Horst aan de Maas. Oppositie - van buiten de raad, door de SP - zal hard nodig zijn!

Lees verder
15 maart 2022

Oppositiepartijen Horst aan de Maas: ernstige integriteitskwestie. Wethouder Tegels (CDA) op non-actief gesteld.

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeente Horst aan de Maas

In een gezamenlijk persbericht van de oppositiepartijen SP, BVNL, Perspectief en VVD op 15 maart 2022 wordt gesteld dat er sprake lijkt te zijn van een ernstige integriteitskwestie met betrekking tot wethouder en locoburgemeester Rudy Tegels (CDA). De partijen gaven in hun persbericht aanvankelijk niet precies aan wáár het omging. Pas later - na een beperkte verklaring van wethouder Tegels - boden drie van de vier oppositiepartijen (SP, Perspectief en BVNL)  meer duidelijkheid. Het zou onder andere gaan om mogelijk misbruik van de machtspositie van de wethouder. Tegels zou informatie gemanipuleerd hebben en zelfs verwijderd hebben uit het systeem van de gemeente in verband met Wob-verzoeken. Daarnaast gaat het om het aangaan van een relatie met een hoog geplaatste medewerkster van de gemeente, zonder daar intern melding van te doen.

Lees verder
11 maart 2022

Versnelling maatregelen tegen opwarming aarde noodzakelijk.

Samen met Perspectief heeft de SP een motie ingediend om sneller maatregelen te nemen - voor zover de gemeente daar over gaat - om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De motie werd door de meerderheid van de raad afgewezen.

Lees verder
11 maart 2022

Debat in gemeenteraad over behoud gymzaal Hegelsom.

In de gemeenteraad heeft al vaker discussie plaats gevonden over de bouw van een nieuwe sporthal in Meterik. Het college van B&W heeft aangegeven dat zij de gymzaal in Hegelsom wil slopen, als die sporthal in Meterik gerealiseerd is. De leerlingen van de basisschool van Hegelsom moeten dan voortaan naar die spoerthal in Meterik. De SP heeft daar moeite mee.

Lees verder

Pagina's