h
13 juli 2023

Aanmaning B&W Horst aan de Maas: "Wettelijke verplichting verstrekken informatie in kader W00-verzoek St. Jorisweg 70 in Hegelsom"

In een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas wordt het gemeentebestuur gemaand haar plicht om informatie te verstrekken op basis van een verzoek in het kader van de Woo (Wet open overheid) na te komen. Dat heeft B&W tot nu toe verzaakt.

Lees verder
11 juli 2023

Beroep tegen afwijzing bezwaar tegen huisvesting arbeidsmigranten door VidaXL

De gemeente Venlo heeft de bezwaren van 28 omwonenden van het bedrijf VidaXL, de vereniging Behoud de Parel, de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas en de SP tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum, huisvesting voor arbeidsmigranten (600 bedden!) en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs aan de Mary Kingsleystraat 4 te Venlo afgewezen. Vereniging Behoud de Parel gaat in beroep tegen dat besluit van de gemeente Venlo. Het beroepschrift is een coproductie van de vereniging en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. De Werkgroep, die in de klachtenprocedure samenwerkte met de SP Horst aan de Maas en Venlo, heeft te weinig financiële middelen om een beroepsprocedure te kunnen volgen en heeft zich daarom in het beroep aangesloten bij Behoud de Parel.

Lees verder
30 juni 2023

Brief bewonersgroep Zonnehof Tienray aan gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Na een drietal gesprekken hebben bewoners van de Zonnehof in Tienray met ondersteuning van de SP enkele maanden geleden een bewonersgroep opgericht. Voorafgaande aan de oprichting voerden de bewoners een drietal gesprekken met de gemeente en Wonen Limburg. Het ging daarbij om achterblijvend onderhoud van de woningen en de geruchtenstroom in het dorp over mogelijke (sloop)plannen. Er werd stellig ontkend dat er plannen zouden zijn voor sloop. Ondertussen is er nog steeds onduidelijkheid voor de bewoners of er onderhoud komt óf wellicht tóch sloop. Reden om 28 juni 2023 een brief te schrijven naar de gemeente en Wonen Limburg.

Lees verder
18 juni 2023

Limburgse SP-leden akkoord met deelname aan coalitie provinciaal bestuur

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Op 17 juni 2023 kwamen afgevaardigden van de Limburgse SP-afdelingen samen in Roermond tijdens een regioconferentie. Daar werd het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP voor het Limburgse provinciaal bestuur besproken. Eerder, op 13 juni 2023 werd het coalitieakkoord besproken in een algemene ledenvergadering van de SP Horst aan de Maas.

Lees verder
11 juni 2023

Actie Bij Albert Heijn Horst tegen woekerwinsten en vóór prijsstop op boodschappen

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Op 19 mei 2023 gingen SP-vrijwilligers in Horst deur-aan-deur om te onderzoeken van welke hoge kosten mensen het grootste probleem ervaren. Tweederde deel van de mensen die bezocht zijn maken zich (heel) grote zorgen over de stijgende kosten van de boodschappen en zo'n 57% van de mensen maakt zich (heel) grote zorgen over de kosten van de zorg (m.n. premie zorgverzekeringen) en voor 40% van de mensen geldt dat (ook) voor de energiekosten. Landelijk bleken ook de meeste zorgen te leven met betrekking tot de dure boodschappen. Reden om de acties van de SP tegen de inflatie speciaal te richten op de supermarkten onder het motto: "Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen!".

Lees verder
9 juni 2023

SP NEEMT DEEL AAN LIMBURGSE COALITIE MET BBB, CDA, VVD EN PVDA

Foto: Marianne Winthagen / SP limburg

Vrijdag 9 juni 2023 presenteerden de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023-2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg. 

Lees verder
9 juni 2023

Reactie B&W Horst aan de Maas op kanttekening SP bij plannen windmolens

Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft op 9 juni 2023 per brief gereageerd op de kritische kanttekeningen van de SP bij de plannen van B&W om windmolens te plaatsen (zie bijlage). Op de belangrijke vraag van de SP om te wachten met besluiten over plaatsing totdat duidelijke normen geformuleerd zijn in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) antwoordt B&W met de verwachting dat die normen geformuleerd zijn als het definitieve besluit over de plaatsing genomen wordt.

Lees verder
5 juni 2023

SP CONGRES STELT NIEUW BEGINSELPROGRAMMA 'HEEL DE MENS' VAST

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 3 juni 2023 hield de SP haar 27ste congres. Tijdens dat congres in Apeldoorn heeft de partij haar beginselprogramma ‘Heel de Mens’ geactualiseerd. Wilma Kurvers en Sebastian Lutterberg, bestuursleden van de SP Horst aan de Maas, vertegenwoordigden de SP-afdeling uit Horst aan de Maas.

Lees verder
29 mei 2023

Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) doet voorstellen rondom gebiedsontwikkeling

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 13 mei 2023 organiseerde de Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) een bijeenkomst voor en met de bewoners van Zonnehof. De Bewonersgroep Zonnehof bestaat uit bewoners van Zonnehof en omwonenden en wordt ondersteund door twee SP'ers. De bijeenkomst werd georganiseerd om te praten over de toekomst van Zonnehof.

Lees verder
20 mei 2023

Vervolgactie SP over stijgende prijzen voor energie, brandstof, huren, zorgverzekering en boodschappen.

Foto: Jorge Wolters / SP Horst aan de Maas

Vorig jaar was de SP de enige en eerste partij die de noodklok luidde over de alsmaar stijgende prijzen voor energie, brandstof, huren, zorgverzekering en boodschappen. De basisvoorzieningen worden maar duurder en de inkomens stijgen niet. Na acties in het hele land werd een prijsplafond ingesteld en de SP-petitie "Nationaliseer Onze Energie" werd door al ruim 130.000 mensen gesteund. En op 19 mei 2023 werd de draad weer opgepakt met de Volkspetitie. Ook in Horst gingen SP-vrijwilligers samen met Jorge Wolters-Gregorio, voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg (zie foto), deur-aan-deur om handtekeningen op te halen onder de petitie en om te onderzoeken van welke hoge kosten mensen nu het grootste probleem ervaren.

Lees verder

Pagina's