h
23 december 2021

Petitie SP: Fusie ambulancezorg Limburg Noord en Zuid ongewenst!

In Noord- en Midden-Limburg is jaren geleden besloten de ambulancezorg te privatiseren. Eerder viel de ambulancezorg onder de GGD Limburg Noord, een publieke gezondheidsdienst, waar de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de zeggenschap over hebben.  De consequenties van de privatisering was dat de gemeenten niets meer te vertellen hebben over de ambulancezorg in hun regio. En dus ook niet over de bemensing van de ambulance, de aanrijtijden en alle andere zaken die voor de burgers in de regio zo belangrijk zijn.

Lees verder
22 december 2021

Meerderheid raad tegen voorstel SP voor verlaging grondprijzen starterswoningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de vaststelling van grondprijzen voor het bouwen van woningen in Horst aan de Maas op de agenda. De SP kwam met een voorstel  om er voor te zorgen dat met name jongere starters - die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen - meer kans krijgen om een woning te kopen.

Lees verder
22 december 2021

SP steunt start TV-uitzendingen Omroep Horst aan de Maas

Begin 2021 moest Omroep Horst aan de Maas stoppen met de TV-uitzendingen. De radio kon - dankzij de inspanningen van de vrijwilligers - nog doordraaien. Een laatste oproep van de SP aan het College van B&W om de omroep alsnog steun te verlenen voor een doorstart (lees hier het artikel over die oproep) werd door burgemeester Palmen rücksichtslos afgewezen. We zijn nu bijna een jaar verder en de kansen voor de omroep lijken gekeerd. In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 nam de raad het besluit dat de omroep verder mag met het professionaliseren van haar organisatie. De gemeenteraad stelde daar subsidie voor ter beschikking. De SP stemde in met het voorstel.

Lees verder
20 december 2021

Woonzorgvisie

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 7 december 2021 organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een bijeenkomst, waarin meegepraat kon worden over de woonzorgvisie. Van de politieke partijen in Horst aan de Maas was alleen de SP vertegenwoordigd, naast een bonte vertegenwoordiging aan andere mensen en organisaties.

Lees verder
14 december 2021

CDA-wethouder Tegels geeft toe: "Visie veehouderijen is 'achterstallig onderhoud', geen visie".

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over de door het College van B&W opgestelde “Visie veehouderij” (lees hier het verslag van dat debat). Naast de constatering dat omwonenden van Intensieve veehouderijen door het college nauwelijks betrokken worden bij de ontwikkelingen concludeerde SP-woordvoerder Michael Van Rengs dat de “visie” erg vaag en nauwelijks concreet was.

Lees verder
13 december 2021

SP: "Document boven water dat 'betaalplanologie' door B&W bevestigd"

Foto: - / -

De SP-fractie Horst aan de Maas heeft een document boven water gehaald, waaruit blijkt dat de gemeente Horst aan de Maas in 2001 een burger gedwongen heeft een bouwvergunning te aanvaarden in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Eerder heeft de SP dat document – een ambtelijk advies waaruit blijkt dat de gemeente juridisch en moreel onjuist handelde – bij de gemeente opgevraagd, maar toen stelde de gemeente dat dit document niet terug te vinden zou zijn.

Lees verder
6 december 2021

SP Horst aan de Maas: "Meer betaalbare woningen in Horst aan de Maas"

Foto: SP / SP

De SP pleit al jaren voor meer sociale huurwoningen en betaalbare huizen voor onze inwoners. En ook in de komende raadsvergadering zal de SP-fractie daar voor pleiten.

Lees verder
6 december 2021

Jaarlijkse voedselbankactie SP in samenwerking met Voedselbank

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

‘Eén op de negen kinderen leeft in armoede’. Een bericht uit een land ver weg? Nee, uit Nederland. Armoede bestaat hier, nog steeds. Het blijft een triest gegeven dat in ons toch zo rijke land een fenomeen als de Voedselbank nodig is om mensen van een van de eerste levensbehoeften – gewoon eten onder andere – te voorzien. De coronacrisis en alle maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid hebben het leven van velen op de kop gezet. Degenen die het al niet makkelijk hadden, kregen het nog zwaarder. En er zijn nu meer gezinnen waar men afhankelijk is geworden van een Voedselbank door het verlies van werk, opbouw van schulden en dergelijke.

Lees verder
3 december 2021

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas - in 2018 opgericht door de SP - heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage). De werkgroep hoopt daarmee dat er na de verkiezingen een beleid komt dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten, humanisering van de situatie van arbeidsmigranten, een verbeterde integratie van de arbeidsmigranten in de samenleving, het verbeteren van de positie van buurten waar plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten en een strikt handhavingsbeleid.

Lees verder
3 december 2021

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Foto: Paul Geurts / SP

De door de SP opgerichte Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage). De werkgroep hoopt daarmee dat er na de verkiezingen een beleid komt dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten, humanisering van de situatie van arbeidsmigranten, een verbeterde integratie van de arbeidsmigranten in de samenleving, het verbeteren van de positie van buurten waar plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten en een strikt handhavingsbeleid.

Lees verder

Pagina's