h
7 maart 2023

Lilian Marijnissen 11 maart naar Sevenum voor actie tegen 'blokkendozen'

Foto: SP / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 11 maart 2023 komt Lilian Marijnissen (voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer) naar Horst aan de Maas. Om samen met omwonenden actie te voeren tegen bouwplannen van Vida XL. Vida XL wil een nieuw distributiecentrum, een kantoor en huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen in Venlo, aan de grens met Horst aan de Maas. De nieuwe enorme blokkendoos brengt niets goeds voor Horst aan de Maas. Alleen extra werkgelegenheid voor arbeidsmigranten en verdere verdozing van ons landschap. Er wordt een accommodatie voor 600 arbeidsmigranten gebouwd nabij de vestiging van Vida XL en ondertussen heeft Horst aan de Maas een groot tekort aan betaalbare woningen. Woningzoekenden staan gemiddeld zo'n zeven jaar (!) op een wachtlijst vóór ze een fatsoenlijke woning krijgen.

Lees verder
7 maart 2023

Themabijeenkomst SP: “De grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 10 maart a.s. organiseert de SP Horst aan de Maas samen met de SP Venray in de foyer (eerste etage) van de Schouwburg in Venray een openbare bijeenkomst over integriteit in de politiek waarbij gezocht wordt naar de grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek. Vanaf 19.00 uur is inloop en de bijeen-komst start om 19.30 uur. NRC-journalist Joep Dohmen en professor Paul Bovend’Eert (Radboud Universiteit) worden geïnterviewd en Marc van Caldenberg – voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg – spreekt een column uit.

Lees verder
7 maart 2023

SP wenst sneller opheldering over deal "Californië BV"

Op 16 november 2022 stuurde de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg een brief met vragen over ontwikkelingen bij bedrijventerrein Greenport en de eventuele belangenverstrengeling bij een deal van Califiornië BV met haar (oud-)directeur. In december 2022 liet de verantwoordelijk gedeputeerde Satijn (VVD) weten dat de beantwoording van de vragen van de SP-fractie 40 dagen zou worden verdaagd, omdat nader onderzoek naar de deal meer tijd zou vragen. Vervolgens liet dezelfde gedeputeerde op 31 januari 2023 weten de beantwoording nogmaals - nu met 60 dagen - te verdagen. Op 4 maart 2023 verscheen vervolgens een artikel in De Limburger met als titel "Duistere miljoendeal bij Venlo: hoe kon de baas bijna 30 hectare grond kopen voor een vriendenprijs?" Alle reden voor de SP-fractie om een vervolgbrief te schrijven en aan te dringen op snellere beantwoording van de vragen. En tegelijkertijd maakt de SP van de gelegenheid gebruik om een aantal vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Lees verder
6 maart 2023

Bezwaren Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan venloseweg 110

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een logiesverblijf voor zo'n 84 arbeidsmigranten aan de Venloseweg 110. Daarmee sluit de werkgroep aan bij het verzet van de buurt tegen de plannen.

Lees verder
3 maart 2023

SP Limburg stijgt in peilingen

Foto: - / EenVandaag

Hoewel peilingen geen voorspelling zijn van de zetelverdeling in Provinciale Staten van Limburg geven ze wel een indicatie van de politieke verhoudingen op dit moment. Twee weken vóór de definitieve verkiezingsdag, 15 maart. Uit peilingen van EenVandaag blijkt dat de SP in Limburg een stijgende lijn laat zien. In de huidige Staten telt de SP vier zetels, dat zijn er in de peilingen nu vijf.

Lees verder
26 februari 2023

SP in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland: Verbetering Maaslijn start in 2023!

Foto: SP / SP

Op zaterdag 25 februari 2023 voerde de SP actie om op de kortst mogelijke termijn de schop de grond in te krijgen ter verbetering van de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Door - met een knipoog - aan te tonen dat de Maaslijn toch echt in Randstedelijk gebied ligt, zal dat er toe leiden dat – desnoods met een spoedwet – er geld komt voor de zo noodzakelijke verbetering van deze drukke spoorroute.

Lees verder
19 februari 2023

15 maart verkiezingen Provinciale Staten: De kandidaten uit Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten van Limburg. Op de verkiezingslijst van de SP staan drie kandidaten uit Horst aan de Maas: Sonja van Giersbergen (Norbertuswijk), Wilma Kurvers (Hegelsom) en Paul Geurts (Berkelsbroek).

Lees verder
18 februari 2023

Bewoners Zonnehof (Tienray) aan de slag

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Vorig jaar hebben de bewoners van de Zonnehof in Tienray, samen met de SP Horst aan de Maas, actie ondernomen richting Woningcorporatie Wonen Limburg. De actie was succesvol: klachten van de bewoners worden door Wonen Limburg opgepakt. Daarnaast is een bewonersgroep opgericht die zich gaat richten op de leefbaarheid van Zonnehof.

Lees verder
17 februari 2023

‘Het is genoeg geweest’

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 11 februari 2023 organiseerde de SP in Amsterdam het Volksprotest. Dat Volksprotest vormde de afsluiting van de petitie ‘Nationaliseer onze energie’ en was tegelijkertijd de officiële aftrap van de campagne van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart 2023.

Lees verder
17 februari 2023

Verzet buurt tegen plannen uitbreiding huisvesting Arbeidsmigranten op "De Reulsberg"

Al vele jaren worden aan de Venloseweg 110 in Horst aan de Maas arbeidsmigranten gehuisvest op Camping De Reulsberg. In het voorjaar van 2004 bracht de toenmalige SP-leider Jan Marijnissen  - tijdens diens werkbezoek aan Horst - al eens een bezoek aan deze camping om te bekijken hoe de arbeirdsmigranten er gehuisvest waren. In harmonie met de buurt, zo bleek toen. Nu wordt diezelfde buurt geconfronteerd met plannen voor een nieuw logiesgebouw voor 84 arbeidsmigranten op het campingterrein. De buurt verzet zich tegen die plannen.

Lees verder

Pagina's