h

SP Horst aan de Maas roept gemeentebestuur op tarieven vervoer Omnibuzz niet te verhogen

27 november 2023

SP Horst aan de Maas roept gemeentebestuur op tarieven vervoer Omnibuzz niet te verhogen

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas roept de SP op de tarieven van Omnibuzz, het vervoer voor mensen met een beperking, niet te verhogen. Normaal gesproken wordt dat tarief jaarlijks automatisch geïndexeerd op basis van de Landelijke Tarieven Index (LTI), die ook in het OV wordt gebruikt, Voor 2024 is die indexering vastgesteld op 11,72%. Reizen in OV en Omnibuzz zou dus vanaf januari bijna 12% duurder worden.

De SP wijst er in haar brief op dat de Tweede Kamer onlangs nog besloten heeft dat het OV vanaf 2024 structureel 300 miljoen euro extra beschikbaar krijgt voor het regionale openbaar vervoer. Het bedrag is bedoeld om het regionale openbaar vervoer betaalbaar en op hetzelfde niveau te houden en niet verder te schrappen in de dienstregeling. De prijsstijging voor het openbaar vervoer van 11,72% is hierdoor definitief van de baan. Dit betekent tevens dat de klantbijdrage in het OV niet wordt verhoogd. Ondertussen gaat de tariefstijging voor Omnibuzz wél door, omdat dit vastgelegd is in een verordening van de gemeente. Terwijl die verordening er juist op gericht is om de tarieven van OV en Omnibuzz gelijk op te laten lopen.

Om recht te doen aan het uitgangspunt bij Omnibuzz om gelijke tred te houden met het OV, zouden de klantbijdragen voor Omnibuzz in 2024 volgens de SP Horst aan de Maas dus ook niet mogen stijgen. Maar door als gevolg van het besluit in de Tweede Kamer de tarieven van het OV aan te passen (op 0% te zetten) gaan de tarieven van OV en Omnibuzz uit elkaar lopen, ten nadele van Omnibuzz.

In haar dringende oproep aan raad en college wijst de SP Horst aan de Maas er op dat veel gebruikers van het Omnibuzz-vervoer een laag inkomen hebben en dat de mogelijkheden om de kosten te kunnen beheersen voor deze groep burgers in verband met de hoge inflatie steeds moeilijker wordt. Daarbij komt dat een groot aantal reizigers van Omnibuzz te maken heeft met stapeling van kosten, zoals bijvoorbeeld de verhoging van het abonnementstarief CAK. En veel van de gebruikers kunnen om verschillende redenen geen gebruik maken van het OV, en zijn daardoor aangewezen op vervoer dat hen meer gaat kosten als de indexatie doorgaat. Ze hebben geen andere keuze! Dat doet volgens de SP geen recht aan het uitgangspunt dat mensen met een beperking zodanige ondersteuning dienen te krijgen dat hun positie gelijk blijft aan de positie van mensen zonder een beperking.

U bent hier