h

Werkgroepen

Op het twaalfde congres van de SP - in 2003 - zijn een aantal besluiten genomen met betrekking tot de organisatie van de SP in het algemeen en de afdelingen in het bijzonder. Een van de directe gevolgen van die besluiten was het initiatief om een zogenaamde kerngroep op te richten. Geruime tijd heeft die kerngroep (een groep van SP-ers die regelmatig bij elkaar komen om over politieke zaken te discussiëren) zich bezig gehouden met het thema "gezondheidszorg". Dat leidde in november 2004 tot de succesvolle thema-avond "zorg dichtbij huis". We zijn doorgegaan op deze weg, ook met verschillende andere werkgroepen.

Elke werkgroep richt zich op een bepaald thema. Binnen dat thema wordt kennis vergaard, waar nodig onderzoek gedaan, worden openbare informatie-avonden georganiseerd en in een aantal gevallen wordt er ook actie gevoerd met betrekking tot zaken die te maken hebben met dat thema.

De afdeling kent de volgende werkgroepen

Kerngroep

SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg

SP-werkgroep Gezondheid Horst aan de Maas

SP-werkgroep (huisvesting) Arbeidsmigranten

SP-werkgroep WoonKlimaat

Wilt u contact met de SP afdeling Horst aan de Maas en/of met één van de hiervoor genoemde groepen, ga dan naar de contactpagina en kies voor "contact met de afdeling".

U bent hier