h

Comité Nationaal ZorgFonds (NZF) Horst aan de Maas

Op 25 september 2017 organiseerde de SP Horst aan de Maas een bijeenkomst over het Nationaal ZorgFonds (NZF). Het NZF stelt dat je in Nederland moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Volgens het NZF moet dat anders: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Op deze informatiebijeenkomst werd door een aantal aanwezigen bsloten een apart comité van het NZF op te richten in Horst aan de Maas: het Comité NZF Horst aan de Maas.

Het "werkgebied" van het comité is de (gezondheids)zorg in Horst aan de Maas en de promotie van het NZF op lokaal niveau.

Wat het eerste punt betreft (de zorg in Horst aan de Maas) richt het comité zich waar nodig op de Wet maatschappelijke ondersteuning , afgekort WMO. Het officiële doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat iedereen - dus ook mensen met een of andere beperking - kan meedoen in de maatschappij. Of dat ook gerealiseerd wordt, is nog maar de vraag. Uit onderzoek blijkt dat de Wmo eerder een (te) grote belasting oplevert voor de mantelzorgers. De gemeenten voeren de WMO uit. Elke gemeente legt daarbij zijn eigen accenten, mede afhankelijk van de hoeveelheid geld dat de gemeente beschikbaar heeft of beschikbaar wil stellen. Welke voorzieningen er komen wordt mede bepaald door de gemeenteraad. Het comité volgt de ontwikkelingen en waar nodig komt ze in het geweer. Zo is aandacht besteed aan het Keukentafelgesprek (en over de noodzaak om zorgvragers onafhankelijke ondersteuning te bieden in de gesprekken met de gemeente), de inhoud van de zorgverzekering die de gemeente aan mensen met een laag inkomen biedt en het vervoer van mensen met een beperking. Ook organiseert het comité themabijeenkomsten, zoals over preventie in de (gezodheids)zorg.

Uw mening gevraagd: graag horen wij van u, hoe u er over denkt. Geef uw mening,  opmerking, vraag, idee en/of suggestie aan ons door. En wilt u actief mee gaan doen als lid van het comité, meld u dan aan. Zie hiervoor aan de linkerkant het kopje "contact".

U bent hier