h

Initiatief Zorgbuurthuis in Lottum

28 maart 2023

Initiatief Zorgbuurthuis in Lottum

Foto: Vera Fonteyne / Stichting Smetenhof

Maandag 27 maart 2023 organiseerde de KBO van Lottum een informatiemiddag voor haar leden. Onderwerp: de oprichting van een Zorgbuurthuis in combinatie met de multifunctionele accommodatie De Smetenhof in Lottum. De zaal in De Smetenhof was met ruim 50 mensen goed gevuld. Na informatie door Paul Geurts (SP-werkgroep Gezondheid), Vera Fonteyne (Stichting Smetenhof), Richard Fieten (Synthese) en Herman van de Pasch (Stichting Smetenhof) werd in groepen besproken wat de aanwezigen belangrijk vinden voor de realisatie van een Zorgbuurthuis.

Paul Geurts, voorzitter van de SP-werkgroep Gezondheid, ging in op het ontstaan van het idee voor een Zorgbuurthuis in Lottum. Hij vertelde dat al weer een aantal jaren geleden door de regering besloten was te bezuinigen op de ouderenzorg. Volgens kabinet Rutte moesten mensen langer thuis blijven wonen en konden de verzorgingshuizen gesloten worden. Dat gebeurde en in Horst leidde dat tot de sluiting van Verzorgingshuis Berkele Heem. Toen duidelijk werd dat het besluit er toe leidde dat mensen thuis bleven wonen tot het écht niet meer ging en anderen geconfronteerd werden met eenzaamheid werd steeds duidelijker dat er door de bezuinigingen een gat was geslagen in de ouderenzorg. Lilian Marijnissen (fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer) nam het initiatief om onder andere experts, zorgverleners en zorgbestuurders bij elkaar te zetten of er een oplossing te bedenken was om dat "gat" te dichten. Die oplossing is het Zorgbuurthuis. Een kleinschalige plek in de eigen buurt of het eigen dorp, waar mensen beschermd oud kunnen worden. Voordeel: je kunt in je eigen buurt of dorp blijven wonen, de oudere die zorg nodig heeft, wordt niet gescheiden van de gezonde partner. Indien nodig kun je er vers eten krijgen, je krijgt de vertrouwde gezichten van de zorg en het gemeenschapsdeel van het Zorgbuurthuis heeft een inloopfunctie voor de hele buurt of het hele dorp. Bijkomend voordeel: omdat ouderen verhuizen komen woningen in de gemeenschap vrij, waar andere mensen kunnen gaan wonen. Door deze circulatie kan het tekort aan woningen deels opgelost worden.

Geurts vertelde de aanwezigen dat de SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas het idee van Zorgbuurthuis heeft omarmd en met name SP-raadslid Aniet Fonteyne wist met ondersteuning van het CDA een unanieme gemeenteraad achter haar idee te krijgen. Voor Aniet - die kort na het besluit van de gemeenteraad overleed - was het besluit van de gemeenteraad haar nalatenschap aan de gemeenschap.

Vervolgens werd in de Woonvisie van het college van B&W plannen opgenomen om in Horst aan de Maas ook zorgbuurthuizen op te richten. De gemeenteraad steunde eveneens unaniem die Woonvisie. Voor Vera Fonteyne het signaal om contact op te nemen met de SP om samen te bekijken of het mogelijk was in haar woonplaats Lottum een Zorgbuurthuis te realiseren. Vera sloot zich aan bij een groep vrijwilligers die De Smetenhof tot een bruisend centrum voor alle Lottumse mensen te maken. Samen met de SP werd de verantwoordelijk wethouder benaderd of hij het plan kon ondersteunen om gekoppeld aan de plannen voor de Smetenhof een Zorgbuurthuis te ontwikkelen in Lottum. Hij stemde in en samen met de gemeente werd een initiatiefgroep opgericht. Naast de Stichting De Smetenhof, de Dorpsraad van Lottum, Wonen Limburg, La Providence in Grubbenvorst, De Zorggroep, Welzijnsinstelling Synthese nam ook de Werkgroep Gezondheid van de SP zitting in de initiatiefgroep.

Foto: - / -
Nadat Paul Geurts zijn informatie over de ontstaansgeschiedenis van het initiatief had verteld en er ook nog op had gewezen dat vorige week in Oss het eerste Zorgbuurthuis in Nederland geopend was, gaf hij het woord over aan Vera Fonteyne. Zij haakte aan bij de geschiedenis van het initiatief voor het Zorgbuurthuis in Lottum en vertelde dat het van belang is dat de toekomstige bewoners van het Zorgbuurthuis en de gemeenschap van Lottum zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij de invulling van het Zorgbuurthuis.

Nadat Herman van de Pasch een korte toelichting had gegeven op de verbouwing van de Smetenhof, die in volle gang is en aan het einde van dit jaar voltooid moet worden, werd de aanwezigen als eersten de gelegenheid geboden ideeën aan te dragen voor de ontwikkeling van het Zorgbuurthuis De Smetenhof. En dat gebeurde met veel enthousiasme. Nadat Vera Fonteyne en Richard Fieten uitgelegd hadden hoe de ideeën verzameld werden, gingen de aanwezigen in groepen hun ideeën op een groot vel papier opschrijven. Zij beantwoordden vragen als "waar heb je hulp bij nodig?", "welke zorg zou je in Smetenhof willen hebben?", "wat wil je zelf bijdragen in dit Zorgbuurthuis?" en "welke activiteiten zou je willen hebben?". Alle reacties op deze vragen worden verzameld met de bedoeling in de zormer weer een bijeenkomst te organiseren, waar met iedereen verder gesproken kan worden over de realisatie van het Zorgbuurthuis De Smetenhof. Wellicht kan dan in Lottum een verdere aanzet gegeven worden voor de opening van het tweede Zorgbuurthuis van Nederland, liet Paul Geurts hoopvol aan de zaal weten. om daarmee de nalatenschap van Aniet Fonteyne eer aan te doen.

Reactie toevoegen

U bent hier