h

Wonen

4 december 2022

Kafra blaast deal met omwonenden geplande huisvestingslokatie arbeidsmigranten af

Op 20 november 2022 stuurde de SP-Venlo een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad van Venlo met vragen over de poging van Kafra Housing om de bezwaren van omwonenden tegen de huisvesting van 800 arbeidsmigranten af te kopen (lees hier het artikel over de brief van SP Venlo). Uit berichtgeving in De Limburger van 2 december 2022 blijkt dat het Kafra Housing niet gelukt is de bezwaren van de omwonenden af te kopen. Een aantal van de ruim twintig bezwaarmakers wilden geen deal met Kafra.

Lees verder
21 november 2022

SP Venlo stelt vragen over afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

Al langere tijd probeert Kafra Housing huisvesting voor zo'n 800 arbeidsmigranten te regelen aan de Venrayseweg in Venlo. Pal aan de grens met Horst aan de Maas, waar ook al massaal arbeidsmigranten gehuisvest worden. In totaal worden in een straal van zo'n 4 kilometer ruim 2500 arbeidsmigranten gehuisvest. Logisch dat omwonenden daar al jaren tegen protesteren. En is een bezwarenprocedure gestart. Voor Kafra Housing geen probleem. Als het nodig is, zet zij onorthodoxe middelen in om het verzet tegen de huisvestingsplannen te breken. Zo meldde De Limburger zaterdag 12 november 2022 dat Kafra Housing omwonenden geld heeft geboden om hun bezwaren in te laten trekken. Enkele bewoners hebben het bod van Kafra Housing geaccepteerd, anderen weigeren verontwaardigd. Maar het (door Kafra Housing beoogde) kwaad is al geschied: tweespalt in de buurt.

Lees verder
19 november 2022

Wonen Limburg gaat in gesprek met bewoners Zonnehof

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Enkele maanden geleden werd de SP Horst aan de Maas benaderd door een aantal bewoners van Zonnehof in Tienray. Ze spraken hun zorgen uit over de leefbaarheid in hun buurt en de toestand van hun woningen. In Tienray deden intussen ook allerlei berichten de ronde dat er woningen van Zonnehof zouden verdwijnen. Bewoners zochten contact  met Wonen Limburg, maar daar is geen reactie op gekomen. Dat was voor de SP aanleiding om in augustus 2022 een brief op te stellen namens de bewoners met uitleg over de problematiek.

Lees verder
21 oktober 2022

De energierekening moet omlaag!

Vanaf 1 juli stijgt de energierekening van miljoenen Nederlanders met soms wel honderden euro’s. En dat terwijl veel mensen al een hoge energierekening hebben. En nu blijkt dat de energietarieven óók flink omhoog gaan, met gemiddeld 10 procent. Tijd om meer greep te krijgen op de energieleveranciers, die gigantische winsten maken over de hoofden van de mensen heen...

Lees verder
4 oktober 2022

Huurverhoging gaat door! Wonen Limburg in gebreke gebleven?

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op woensdag 28 september 2022 werden de bewoners van het flatgebouw met dertig maisonnettes aan de Prinses Marijkestraat in Horst en een afgevaardigde van de SP (die de bewoners ondersteunt) geïnformeerd over de sloopplannen van Wonen Limburg. Vrijdag 30 september 2022 meldde Dagblad de Limburger dat er gesloopt gaat worden. De dertig gezinnen die er wonen, moeten binnen nu en twee jaar verhuizen.

Lees verder
13 september 2022

SP Horst aan de Maas start Meldpunt "Energiearmoede".

Foto: SP / SP

De SP Horst aan de Maas is een Meldpunt gestart met betrekking tot "energiearmoede". Steeds meer huishoudens hebben aan het eind van het geld nog heel veel maand over. En dat niet alleen vanwege de energieprijzen. Met de gegevens die uit het meldpunt naar voren komen wil de SP lokale, regionale en landelijke politici en bestuurders informeren over de situatie bij de burgers.

Lees verder
7 september 2022

Antwoord wethouder Bouten op vragen Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Bouten (PvdA) heeft in de raadsvergadering van 6 september 2022 antwoord gegeven op vragen van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over een aantal huisvestingssituaties waar zaken misgelopen zijn. De brief met vragen (zie bijlage) is op 15 juli 2022 aan de gemeenteraad en het College van B&W verstuurd. Tijdens de raadsvergadering stelde de voorzitter van de werkgroep, Paul Geurts, nog een aantal aanvullende vragen.

Lees verder
25 augustus 2022

Druk bezochte informatieavond Arbeidsmigratie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De kantine van voetbalclub Sparta in Sevenum is goed gevuld. Zo'n zestig mensen zijn afgekomen op de openbare informatieavond over arbeidsmigratie in Horst aan de Maas, georganiseerd door de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in samenwerking met de SP Horst aan de Maas. Voor de pauze gaan Anna Laczewska (beleidsmedewerker van de FNV), Bastiaan Meijer (fractiemedewerker van de SP in de Tweede Kamer) en Roy Bouten (wethouder gemeente Horst aan de Maas) in op de problemen die arbeidsmigratie met zich mee brengen. Na de pauze is het woord aan de zaal.

Lees verder
23 augustus 2022

Adviesraad Migratie bezoekt huisvestingslokaties Horst aan de Maas

Foto: Adviesraad / Migratie

Op dinsdagmiddag 23 augustus 2022 heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten leden van de Adviesraad Migratie op hun verzoek rondgeleid langs een aantal huisvestingslokaties voor arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. De Adviesraad adviseert de regering, de Tweede Kamer en andere overheden gevraagd en ongevraagd over onder andere arbeidsmigratie. Daarbij staat de Adviesraad onafhankelijk ten opzichte van die overheden.

Lees verder
15 augustus 2022

SP-werkgroep WoonKlimaat: "Huurwoningen niet slopen maar snel gaan bouwen!""

Foto: SP / SP

In een brief aan de gemeenteraad en het College van B&W van Horst aan de Maas reageert de SP-werkgroep WoonKlimaat op het voornemen om in Horst West (sociale) huurwoningen te slopen. Ondertussen - zo stelt de werkgroep - heeft dat ondanks allerlei gepresenteerde plannen tot nu toe nog niet geleid tot de bouw van nieuwe (sociale) huurwoningen. "De teller staat op 0", aldus Sonja van Giersbergen namens de werkgroep, "Terwijl er binnen het zogenaamde 1000-woningenplan in ieder geval 300 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd zouden moeten worden". De werkgroep schrijft de brief naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad De Limburger.

Lees verder

Pagina's

U bent hier