h

Wonen

1 juni 2022

Komt B&W beloftes huurwoningen na?

Foto: LEN / SP

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Horst aan de Maas. In de vorige raadsperiode is dan ook afgesproken dat er de komende 5 jaar 1000 woningen vergund zullen worden. Hiervan zou 30% sociale huur-, 30% markthuur- en 40% koopwoning zijn. Deze afspraak is raadsbreed vastgesteld. Maar tot nu toe wordt die afspraak keer op keer niet waargemaakt.

Lees verder
19 mei 2022

Bewoners Prinses Marijkestraat willen na 15 jaar duidelijkheid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei 2022 bevolkten bewoners van de Prinses Marijkestraat de publieke tribune van de gemeenteraad. Zij ondersteunden één van de bewoners van de Prinses Marijkestraat, die gebruik maakte van het spreekrecht naar aanleiding van een brief die de bewoners samen met de SP hadden opgesteld aan Wonen Limburg, College van B&W en de gemeenteraad.

Lees verder
18 april 2022

Geslaagde themabijeenkomst over eerlijk verduurzamen.

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 april organiseerde de SP Limburg in samenwerking met de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een themabijeenkomst over ‘klimaatarmoede’ in de schouwburg van Venray. Sprekers waren Wilma Kurvers (SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas), Jorge Wolters Gregório (SP-Statenlid) en Marc van Caldenberg, SP fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Limburg, die de avond ook leidde. Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid, stond ook op de sprekerslijst, maar moest helaas verstek laten gaan.

Lees verder
4 april 2022

Themabijeenkomst op 15 april met Renske Leijten: Hoe gaan we eerlijk verduurzamen?

Foto: SP / SP

SP-Limburg organiseert samen met de SP Horst aan de Maas en SP Venray een themabijeenkomst over ‘klimaatarmoede’. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 april 2022 in de schouwburg Venray. Inloop vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Sprekers zijn onder andere Wilma Kurvers (SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas), Jorge Wolters Gregório (SP-Statenlid) en Renske Leijten (lid Tweede Kamer van de SP).

Lees verder
3 april 2022

Succesvol onderzoek in buurten Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 1 april plaatste de SP Horst aan de Maas borden in Horst aan de Maas met de oproep mee te strijden met de SP door lid te worden. En op zaterdag 2 april 2022 startte de SP haar onderzoek naar wat er zoal speelt in de buurten en dorpen van Horst aan de Maas. Gestart werd met een aantal straten in de Norbertuswijk en daarna kwam de Nieuwstraat/Albert Schweitzerstraat aan de beurt. De volgende weken staan andere buurten op de agenda.

Lees verder
24 maart 2022

Goed zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

Zes arbeidsmigranten in een container gehuisvest bij een aspergekweker. Rommel (o.a. veel flessen en kratten) op de binnenplaats van de huisvestingslocatie van SunPower in Tienray. Arbeidsmigranten in het centrum van Horst, met z’n dertigen gehuisvest, vrijwel elke avond hun vertier zoekend op het plein, drinkend en telefonerend. Roemeense chauffeurs die vier weken aan één stuk van huis zijn, tussendoor in hun vrachtwagen slapen en leven op een industrieterrein aan de Stationsstraat in Horst, waar de werkgever toilet- en recreatiegelegenheid en een keukentje heeft gerealiseerd. Na die vier weken gaan ze voor 14 dagen terug naar Roemenië en daarna weer aan de bak… Een bouwvakker die bezig is met de bouw van een locatie voor huisvesting die opmerkt dat de toekomstige kamers voor twee arbeidsmigranten per kamer nog kleiner zijn dan varkenshokken.

Lees verder
11 maart 2022

Kamerlid en SP-fractievoorzitter in PS bezoeken Horst aan de Maas in verband met arbeidsmigranten

Op maandagmiddag 14 maart 2022 bezoeken Bart van Kent (lid van de Tweede Kamer voor de SP) en Marc van Caldenberg (voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg) Horst aan de Maas om zich te laten informeren over de gevolgen van arbeidsmigratie. Beiden komen op uitnodiging van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten uit Horst aan de Maas.

Lees verder
9 maart 2022

Woonzorgvisie: op weg naar een heus Zorgbuurthuis in elke wijk en in elk dorp

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van dinsdag 8 maart 2022 stond de "woonzorgvisie" (zie bijlagen) op de agenda. Kern van de visie is denken over en het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten. Om daarmee het “gat” tussen thuiswonen zonder zorg en een verpleeghuis, dat ontstaan is door het wegbezuinigen van de verzorgingshuizen, te vullen. Dat vraagt, zoals terecht opgemerkt in het voorstel van B&W, om maatwerk binnen buurten of dorpen.

Lees verder
6 maart 2022

Onderzoek Werkgroep: “Zorgen over massaliteit en toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft in januari een onderzoek gedaan naar hoe de burgers in Horst aan de Maas denken over arbeidsmigranten. Aan het onderzoek hebben 510 mensen deelgenomen. De belangrijkste conclusie: Mensen maken zich zorgen over de grote aantallen arbeidsmigranten die in Horst aan de Maas verblijven of in de toekomst komen.

Lees verder
5 maart 2022

SP-rapport over betaalbare duurzaamheid en energie: "Iedereen moet mee kunnen doen"

Foto: SP / SP

In de maand januari van 2022 heeft de SP Horst aan de Maas een enquête gehouden over de haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen en de kosten voor de energie (lees hier een eerste verslag van de enquête). Op basis van de reacties is een rapport opgesteld met een aantal aanbevelingen aan zowel de gemeente als woningcorporatie Wonen Limburg (zie bijlage).

Lees verder

Pagina's

U bent hier