h

Wonen

28 november 2023

Werkgroep Huiisvesting Arbeidsmigranten tekent beroep aan tegen vergunning St. Jorisweg 70 in Hegelsom

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 7 november 2023 heeft de gemeente Horst aan de Maas een vergunning verleend voor de huisvesting van 52 arbeidsmigranten in een bedrijfsloods aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De vergunning is verleend op basis van een aanvraag die ingediend is in april 2018.  De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas – die eerder al bezwaar maakte tegen de vergunningverlening – heeft nu beroep aangetekend bij de rechter in Roermond (zie bijlage).

Lees verder
17 november 2023

Reulsberg BV in kort geding door rechter in ongelijk gesteld

De rechter in Roermond heeft De Reulsberg BV ongelijk gegeven in een kort geding dat het bedrijf heeft aangespannen tegen het besluit van de gemeente om de bouw van een appartementengebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten stil te leggen. Er is naar de mening van de rechter geen "spoedeisend belang" om De Reulsberg BV alsnog in de gelegenheid te stellen om het gebouw verder af te bouwen.

Lees verder
15 november 2023

B&W Horst aan de Maas verleent vergunning huisvesting arbeidsmigranten in tuinbouwloods

De wegen van het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas zijn ondoorgrondelijk. Waar B&W steeds laat weten greep te willen krijgen op de instroom van arbeidsmigranten en de omstandigheden van arbeidsmigranten te willen verbeteren, blijft B&W doorgaan met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van  arbeidsmigranten. Oók als die arbeidsmigranten gehuisvest worden in een tuinbouwloods, zoals nu gebeurd, op basis van een vergunning-aanvraag uit 2018. Vreemd, want bij een andere vergunningaanvraag uit 2018 heeft de gemeente de vergunningaanvraag afgewezen, omdat een vergunningaanvraag uit 2018 volgens B&W niet past in het huidige beleid. Dat schrijft de gemeente zelf bij een vergunningaanvraag voor  Bergerbaan in Sevenum.

Lees verder
10 november 2023

Provincie Limburg wil meer grip op arbeidsmigratie

De Provincie Limburg wil meer grip krijgen op arbeidsmigratie. Dat blijkt uit een tijdens de behandeling van de begroting van de provincie voor 2024 door Provinciale Staten aangenomen motie van SP, PvdA, D66 en PvdD. In de motie spreekt Provinciale Staten uit dat alles in het werk gesteld moet worden om misstanden rondom arbeidsmigratie (uitbuiting, slechte huisvesting en dakloosheid) van arbeidsmigranten tegen te gaan en daarbij ook expliciet te kijken naar de rollen van de provincie als opdrachtgever, subsidieverlener, financier en als partner voor het bedrijfsleven.

Lees verder
10 november 2023

Tweede Kamerlid in Horst: "Arbeidsmigratie-industrie moet stoppen"

Foto: Daniël de Boer / SP

De komst van grote aantallen arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas veroorzaakt veel beroering. Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP) bracht op vrijdagmiddag 10 november 2023 een bezoek aan Horst om steun op te halen voor een manifest tegen de arbeidsmigratie-industrie: “In Horst aan de Maas zijn er terecht zorgen over de komst van grote aantallen arbeidsmigranten. Voorspellingen van de Provincie Limburg komen uit op een groei van het aantal arbeidsmigranten in Horst aan de Maas naar 25% van de bevolking binnen een relatief korte periode. Op dit moment is die komst van zoveel arbeidsmigranten vooral een verdienmodel voor uitzendbureaus en werkgevers. De burgers én de arbeidsmigranten plukken er de wrange vruchten van”  

Lees verder
6 november 2023

Vrijdag 10 november om 16.00 uur: Steun Manifest "Stop de arbeidsmigranten-industrie"

Foto: SP / SP

Vrijdag 10 november komt Bart van Kent, lid van de Tweede Kamer voor de SP, naar Horst aan de Maas om actie te voeren tegen de “arbeidsmigranten-industrie”, waar uitzendbazen miljonair van worden, waar bedrijven profiteren van lage lonen en waarvoor arbeidsmigranten en onze samenleving en onze wijken en dorpen de rekening betalen. Om 16.00 uur staat Bart van Kent bij de Lidl en de PLUS in het centrum van Horst om handtekeningen te verzamelen onder het manifest “Stop de arbeidsmigranten-industrie”. De actie is een onderdeel van een tour van Bart van Kent door Nederland, die startte in Boxtel, met de presentatie van het manifest en na Horst leidt naar de Brabantse plaatsen Andel, Riel en Bergen op Zoom, waar ook actiegroepen in beweging zijn gekomen.

Lees verder
2 november 2023

Wethouder Joosten (CDA) erkent "puinhoop" bij gemeente

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

"Het lijkt een puinhoop", zo liet Paul Geurts (zie foto), voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, op 31 oktober 2023 weten aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Hij sprak de raad toe naar aanleiding van de manier waarop het College van B&W omgaat met de verlening van een vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de St. Jorisweg in Hegelsom. De werkgroep schreef B&W en de gemeenteraad daarover op 16 oktober een uitgebreide brief. Wethouder Joosten (CDA)  in zijn reactie op de toespraak van Geurts: "De constateringen van de werkgroep zijn terecht, er zijn fouten gemaakt".

Lees verder
1 november 2023

Nieuw beleid nodig om dakloosheid onder arbeidsmigranten te voorkomen

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op 10 oktober 2023 stuurde de SP Horst aan de Maas een brief aan B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas naar aanleiding van het noodlottig ongeval aan de Erik de Rodeweg in Sevenum op maandag 2 oktober 2023. Toen werd een jonge Litouwse dakloze arbeidsmigrant, samen met zijn achtergebleven bezittingen, gevonden in een net gemaaid maisveld. Hij bleek overreden door een hakselaar. De SP stelde onder andere de vraag hoe de gemeente het toenemend aantal dakloze arbeidsmigranten beter in beeld kan krijgen. Op 31 oktober 2023 greep de SP het burgerpodium van de gemeenteraad aan om extra aandacht te vragen voor de vragen in de brief.

Lees verder
18 oktober 2023

"Soap" bij vergunningverlening huisvesting Arbeidsmigranten St. Jorisweg 70

De afhandeling van de vergunningaanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de St. Jorisweg 70 door de gemeente Horst aan de Maas is een "soap". Dat schrijft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in een brief aan B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage).

Lees verder
16 oktober 2023

Manifest tegen arbeidsmigranten-industrie

Foto: SP / SP

Op zaterdag 21 oktober 2023 wordt op de Markt in Boxtel het "manifest tegen de arbeidsmigranten-industrie" gelanceerd. Het manifest is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere de SP. Lilian Marijnissen en Bart van Kent zijn dan ook aanwezig bij de lancering. Na deze lancering gaan Marijnissen en Van Kent een tour maken langs plaatsen waar groepen opkomen tegen de ongebreidelde uitbreiding van huisvestingslocaties in Nederland. Het manifest is een initiatief van een grote groep actiegroepen (waaronder de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas), die verenigd zijn rondom de website "Dossier Arbeidsmigranten".

Lees verder

Pagina's

U bent hier