h

Wonen

3 december 2021

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas - in 2018 opgericht door de SP - heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage). De werkgroep hoopt daarmee dat er na de verkiezingen een beleid komt dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten, humanisering van de situatie van arbeidsmigranten, een verbeterde integratie van de arbeidsmigranten in de samenleving, het verbeteren van de positie van buurten waar plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten en een strikt handhavingsbeleid.

Lees verder
1 december 2021

SP gaat touren door Limburg

De Limburgse Statenfractie van de SP organiseert de komende maanden een aantal themabijeenkomsten, op verschillende plaatsen in de Provincie. Interessante sprekers belichten verschillende actuele thema’s die spelen in de regio. In februari en april volgend jaar doet de SP-Tour Noord-Limburg aan, in Venlo en Venray.

Lees verder
11 november 2021

Ondanks pleidooi SP: geen algemene versoepeling regels bijstand in Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2021 ging wet-houder Bouten (PvdA) in op het pleidooi van de  SP-fractie om de toepassing van regels bij mensen die een bijstandsuitkering ont-vangen te versoepelen (lees hier het eerdere artikel over dat pleidooi). Wethouder Bouten was het grotendeels eens met het pleidooi van de SP.

Lees verder
8 november 2021

Een huis om in te wonen

Foto: SP / SP

In de raadsvergadering van 2 november 2021 werd de begroting van de gemeente Horst aan de Maas voor 2022 behandeld en daarbij kwam ook het grote tekort aan beschikbare woningen in de gemeente aan de orde. SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen ging in op dat tekort.

Lees verder
22 oktober 2021

SP Horst aan de Maas: "Maak regels voor bijstand humaner"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Als je bijstand ontvangt ben je aan tal van regels gebonden. En die regels zijn in de loop van de tijd - vooral de laatste jaren onder de neoliberale kabinetten van Rutte - alleen maar strenger - en in sommige opzichten meedogenloos - geworden. Zo kun je gekort worden op je bijstandsuitkering als je te lang of te vaak bij elkaar verblijft. Dan kunnen de regels voor een gezamenlijke huishouding toegepast worden. Voor de handhaving van die regels wordt door veel gemeenten maatwerk toegepast. "Maatwerk" betekent in principe veel vrijheid voor de gemeente om wél of niet te handhaven. Voor bijstandsgerechtigden levert dat echter extra onzekerheid en spanning op. Omdat niet helder is hoe en wanneer de regels voor een gezamenlijk huishouden worden gehandhaafd. Daarbij komt dat de manier van handhaven in Nederland veelal gebaseerd is op wantrouwen van bijstandsgerechtigden en is het handhaven van de regels voor een gezamenlijk huishouden en de kostendelersnorm een dure en tijdrovende bezigheid. Reden voor SP-raadslid Mariet Roelofs om een brief te sturen naar het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) met de vraag of er in de gemeente op dit punt een humaner beleid gevoerd zou kunnen worden.

Lees verder
18 oktober 2021

Huizen voor mensen, niet voor winst!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, hoge huren, beleggers die de halve straat opkopen, wachtlijsten, achterstallig onderhoud, huisjesmelkers die flink geld verdienen. De wooncrisis raakt velen. Dit moet anders. Als we samen sterk staan dan ziet iedereen dat ze niet meer om ons heen kunnen. De SP was daarom ook in groten getale aanwezig op zondag 17 oktober 2021 bij de woonopstand in Rotterdam. Ook de afdeling Horst aan de Maas was vertegenwoordigd. Want ook in Horst aan de Maas is de woningnood groot. Acht jaar of meer wachten op een sociale huurwoning is in de gemeente helaas al “heel gewoon”.

Lees verder
15 oktober 2021

Kafra (Otto Workforce) toch niet zo onschuldig als het lijkt

Foto: SP / SP

“Een kamertje zonder ramen en met schimmel verhuren voor € 800. De politie voor niets laten komen als een Kamerlid bij iemand op bezoek gaat. Frank van Gool van uitzendbureau Otto Workforce doet het!” Twitterde Kamerlid Bart van Kent over een bezoek aan een huisvestingslocatie van Frank van Gool. Dezelfde Frans van Gool die door gemeenten als Venray, Venlo en Horst aan de Maas gezien worden als “fatsoenlijke” uitzender en (via Kafra) huisvester van arbeidsmigranten. Alle reden voor SP-Kamerlid Bart van Kent om vragen te stellen aan de verantwoordelijk minister.

Lees verder
7 september 2021

Antwoorden B&W Horst aan de Maas op vragen Werkgroep Arbeidsmigranten over uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten door Kafra

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 4 augustus 2021 stelde de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een drietal vragen aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas naar aanleiding van de uitbreiding van de huisvestingslocatie van Kafra (de huisvestingspoot van uitzendbureau Otto Work Force). Kafra is van plan de locatie uit te breiden van 416 verblijfplaatsen naar 512, terwijl de gemeente de omvang van een locatie begrensd heeft tot 400 verblijfsplaatsen. Op 6 september 2021 kreeg de werkgroep antwoord van B&W.

Lees verder
1 september 2021

In gesprek met de bewoners van de Vinkenstraat in Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De SP-werkgroep Wonen heeft eind augustus 2021 een (vooraf aangekondigd) bezoek gebracht aan de huurders in de Vinkenstraat. De straat ligt in de ‘Mussenbuurt’. De Vinkenstraat heeft aan één zijde alleen huurwoningen, zogeheten 'maisonettes'. Aan de overkant liggen een aantal blokken rijtjeshuizen waarvan ongeveer de helft intussen koopwoningen zijn geworden. Het waren met name de maisonettes waar de werkgroep in geïnteresseerd was, vanwege geluiden over achterstallig onderhoud.

Lees verder
23 augustus 2021

Luisteren naar huurders - SP gaat op bezoek in de Vinkenstraat

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Betaal je te veel huur? Zoek je al tijden naar een betaalbaar huis? Woon je in een huis vol vocht, tocht en schimmel of met ander slecht onderhoud? Doet Wonen Limburg nooit iets met je klachten? Of heb je op een andere manier last van de wooncrisis? Met die vragen gaat de SP Horst aan de Maas in de laatste week van augustus naar de bewoners van de huurwoningen aan de Vinkenstraat om hun verhaal te horen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier