h

Na vragen SP gaat gemeente Horst aan de Maas aan de slag om crisisopvang voor dakloze arbeidsmigranten te realiseren

24 februari 2024

Na vragen SP gaat gemeente Horst aan de Maas aan de slag om crisisopvang voor dakloze arbeidsmigranten te realiseren

Op 28 december 2023 stelde de SP Horst aan de Maas vragen over het beleid van de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot de opvang van dakloze arbeidsmigranten. Op 23 februari 2023 stuurde B&W de antwoorden op de vragen naar de gemeenteraad en de SP: "We zijn druk bezig met crisisopvang voor dakloze arbeidsmigranten".

Ter herinnering: begin oktober 2023 werd het lichaam van een dakloze arbeidsmigrant gevonden in een maïsveld nabij de huisvestingslocatie van Kafra, een onderdeel van uitzendbureau OTTO Workforce. De arbeidsmigrant - die door Kafra op straat was gezet - bleek overreden te zijn door een hakselaar (lees hier het uitgebreide verhaal over de gang van zaken). De SP Horst aan de Maas stelde schriftelijke vragen en de voorzitter van de afdeling sprak de gemeenteraad toe over de kwestie. Belangrijkste punt: zorg voor een beleid dat er toe leidt dat dakloosheid onder arbeidsmigranten teruggedrongen wordt (door er voor te zorgen dat werk en wonen gescheiden wordt (zodat je bij ontslag op het werk nkiet meteen ook je huisvesting verliest). En zorg voor opvang, als er onverhoopt toch arbeidsmigranten dakloos worden.

In de reactie van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) schrijft verantwoordelijk wethouder Roy Bouten (PvdA) dat ze in gesprek zijn met werkgevers en huisvesters van arbeidsmigranten over het realiseren van crisisopvang. Met één huisvester (Kafra) zijn afspraken gemaakt over het openhouden van crisisplekken en samen met meer huisvesters wordt gewerkt aan meer structurele oplossingen. Doel is om een netwerk van huisvesters die kamers vrijhouden voor crisisopvang. Streven van B&W is dat de kosten voor rekening komen van de huisvesters.

De SP stelde ook vragen over de hoge huur die huisvesters (waaronder Kafra) aan de arbeidsmigranten in rekening brengen. Huur van 100 euro per persoon op een kamer van 50 vierkante meter, waarop met vier personen gewoond wordt is volgens B&W "normaal" in de wereld van huisvesters van arbeidsmigranten. Zij mogen tot 25% van het minumumloon inhouden voor de huur!

Wat betreft het doorbreken van de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van werkgevers/huisvesters stelt B&W het eens te zijn met de SP, dat die afhankelijkheid moet afnemen. Dat wil ze doen door regie te nemen over de huisvesting en extra in te zetten op handhaving. En er wordt een regionaal servicecentrum opgezet voor om informatie te kunnen verstrekken aan arbeidsmigranten, maar ook om de positie van de arbeidsmigranten te verbeteren en het maatschappelijk netwerk beter te ontsluiten, waarbij werkgevers, uitzenders en hiisvesters zeker een grotere rol dienen in te nemen!

U bent hier