h

Caroline van der Plas: "Onder de indruk van de massale huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas"

21 februari 2024

Caroline van der Plas: "Onder de indruk van de massale huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas"

Foto: Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten / Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

Op dinsdag 20 februari 2024 bezocht Caroline van der Plas fractievoorzitter BBB in de Tweede Kamer op uitnodiging van de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten de gemeente Horst aan de Maas om zich te laten informeren over de huisvesting van arbeidsmigranten in die gemeente. Zij werd vergezeld door het BBB-Eerste Kamerlid Eugene Heijnen, de BBB-Statenleden Annetje Schoolmeesters (fractievoorzitter) en Christian van Bommel en het burgercommissielid Scen de Loijer, eveneens van BBB.

Om twee uur werden de BBB-volksvertegenwoordigers ontvangen door een aantal leden van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten met een lekkere kop koffie en Limburgse vlaai. De leden van de werkgroep – bewoners van verschillende buurten in Horst aan de Maas waar massaal arbeidsmigranten gehuisvest zijn -  vertellen de volksvertegenwoordigers dat je vroeger wist welke arbeidsmigrant waar werkte en woonde en indien nodig kon je direct met de (veelal agrarische) werkgever/huisvester contact maken. Nu is de huisvesting grootschalig en vooral anoniemer. De buurten voelen zich niet meer veilig en niet gehoord door werkgevers, huisvesters en ook niet door de overheid. De bewoners in deze buurten zien dat hun leefomgeving enorm wordt aangetast zonder dat er ook maar iets tegenover staat. Huisvesting is inmiddels een industrie geworden, waar grof geld aan wordt verdiend.

De  afvaardiging van de BBB sprak met omwonenden van een huisvestingslocatie aan de Tienrayseweg, bezocht de huisvestingslocatie van SunPower en Martens (aspergeteelt) in Tienray, de Kreuzelweg met verschillende illegale huisvestingslocaties, de Norbertuswijk waar veel arbeidsmigranten wonen in sociale huurwoningen en een parkeerplaats op het industrieterrein aan de Stationsstraat in Horst,waar de werkgever toilet- en recreatiegelegenheid en een keukentje heeft gerealiseerd voor met name Roemeense chauffeurs die vier weken aan één stuk van huis zijn en tussendoor in de cabine van hun vrachtwagen moeten leven (tegen de voorschriften van het rijtijdenbesluit in!).

Foto: Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten / Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten
Van daaruit ging de tour verder naar de huisvestingslocatie aan de Venloseweg 110 in aanbouw en huisvestingslocatie Horsterweg 57abc, waar 146 arbeidsmigranten zijn gehuisvest en van waaruit veel overlast ervaren wordt door omwonenden die ook aanwezig waren bij het gesprek met Caroline van der Plas. Op deze locaties sloot wethouder Roy Bouten aan bij het gezelschap en gaf toelichting op het beleid van de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot arbeidsmigranten en beantwoordde vragen van de BBB-gasten en omwonenden.

Foto: Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten / Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten
Na gesprekken met de omwonenden trok de stoet verder, langs de locatie voor 800 arbeidsmigranten (later zodanig aangepast dat er tijdelijk 400 gevluchte Oekraiëners gehuisvest gaan worden), naar door VidaXL, waar een huisvestingslocatie voor 600 arbeidsmigranten en een parkeerplaats voor Roemeense chauffeurs (ter vervanging van de parkeerplaats aan   Stationsstraat in Horst) gepland zijn. Ook bij de locatie van VidaXL werd gesproken met omwonenden en overhandigde één van die omwonenden een notitie aan Van der Plas inzake de plannen van Geodis, een distrubitiecentrum nabij de locatie van VidaXL. In die notitie komt onder andere naar voren dat Geodis de waarde van haar distributiecentrum (de zoveelste binnen Greenport) hoger inschat dan de eerdere natuur ("boompjes"!), die moet wijken voor Geodis. Uitvoerig werd ingegaan op de "blokkendozen", die het gebied tussen Venlo en de gemeente Horst aan de Maas hebben overspoeld, tot groot verdriet van de  burgers in dat gebied.

De tocht ging vervolgens verder langs Kafra in Sevenum, de huisvestingslocatie voor meer dan 400 arbeidsmigranten van Otto Workforce en leidde uiteindelijk naar het punt waar de tour gestart is. Daar werd kort teruggekeken op de rondleiding. De bezoekers van BBB waren onder de indruk van wat ze gezien hadden en vooral van de massaliteit van de aanwezige arbeidsmigranten.

U bent hier