h

Werkgroep Arbeidsmigranten: “Omgevingsgesprek fopspeen”

8 april 2024

Werkgroep Arbeidsmigranten: “Omgevingsgesprek fopspeen”

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas de 'Richtlijnen omgevingsgesprek Horst aan de Maas' vastgesteld. Met het omgevingsgesprek werd beoogd dat initiatiefnemers voor huisvesting van arbeidsmigranten en omwonenden met elkaar in gesprek gaan over de plannen. Met als doel gezamenlijk tot oplossingen te komen voor eventuele knelpunten en om te voorkomen dat er juridische procedures gevoerd zouden worden. Om te waarborgen dat zo'n omgevingsgesprek ook daadwerkelijk gevoerd zou worden, zou een verslag van het omgevingsgesprek bij de vergunningaanvraag ingediend moeten worden. Dat was - zo staat vermeld in de 'Richtlijnen' - een indieningsvereiste. In een evaluatie concludeert de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten dat de gemeente zich daar niet aan houdt en daarmee het “omgevingsgesprek” maakt tot een fopspeen!

Tijdens een hoorzitting op 26 maart stelde de vertegenwoordiger van het college van B&W als verweerder tegen bezwaren van omwonenden en de werkgroep dat er geen sprake zou zijn van een indieningsvereiste! En ook de Bezwarencommissie trekt zich weinig aan van de 'Richtlijnen'. Nu die waarborg voor het omgevingsgesprek wegvalt mag met recht vastgesteld dat de 'Richtlijnen' feitelijk een fopspeen zijn. Omwonenden is jaren op rij voorgehouden dat ze via het omgevingsgesprek ten minste iets aan invloed konden hebben. Dat blijkt nu dus 'een dooie mus'.

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft naar aanleiding van de gang van zaken rondom omgevingsgesprekken een evaluatie uitgevoerd, die ze aan de gemeenteraad heeft toegestuurd (zie voor de brief en het evaluatierapport de bijlage). 

In die evaluatie komt de werkgroep tot de conclusie dat niet in alle gevallen door de initiatiefnemer een omgevingsgesprek georganiseerd wordt en als er al een omgevingsge-sprek georganiseerd wordt, zijn de Initiatiefnemers vaak selectief in de mensen die ze uitnodigen voor een omgevingsgesprek en is de informatie die aan omwonenden/belanghebbenden wordt verstrekt vaak onvoldoende en niet toereikend. En als er al verslaglegging wordt overgedragen aan de gemeente, als onderdeel van de aanvraag, is deze vaker niet ondertekend dor de omwonenden/belanghebbenden en/of wordt geen aanvulling op het verslag door de omwonenden/belanghebbenden verstrekt, zoals in de “Richtlijnen” wordt voorgeschreven en ziet de gemeente verslaglegging niet als indieningsvereiste, hoewel dat in de “Richtlijnen” wel aangegeven wordt. Tenslotte concludeert de werkgroep dat niet alleen de initiatiefnemers de omwonenden/belanghebbenden nauwelijks horen, maar ook de gemeente trekt zich in de praktijk – ondanks met de mond beleden voornemens - weinig aan van haar burgers bij de procedures met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten.

Met de conclusies in de hand verzoekt de werkgroep de gemeenteraad om richting college actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de rechten van burgers beter gewaarborgd worden, zodat zij tegenwicht kunnen bieden aan vaak machtige partijen, waartegen het college helaas geen vuist wil maken.

U bent hier