h

Gemeenteraad

13 februari 2024

SP roept gemeenteraad Horst aan de Maas op tot enquête naar Californië-deal

Al langere tijd vindt er in onder andere de gemeenteraad van Horst aan de Maas discussie plaats over de “Californië-deal”, de gronddeal tussen Californië BV en haar eigen directeur in 2019 en 2020. Bij die transactie was sprake van belangenverstrengeling. De toenmalige directeur Lodewijk Burghout maakte gebruik van zijn voorkennis en bespaarde zo miljoenen euro’s. De politiek probeert op allerlei manieren de waarheid over de deal te achterhalen. Tot nu toe zonder concreet resultaat. De SP roept de gemeenteraad van Horst aan de Maas nu op over te gaan tot een enquête (onderzoek) naar de gang van zaken.

Lees verder
1 januari 2024

SP Horst aan de Maas in Tribune: "Willen? We zullen wel moeten!"

Foto: Maurits Gemmink / SP

In de Tribune van januari 2024 werd speciale aandacht gevraagd voor de SP Horst aan de Maas. In een artikel van de hand van Rob Janssen, met foto's van Maurits Gemmink, werd ingegaan op de zaken waar de SP in Horst aan de Maas actief is en hoe ze denkt over haar toekomst. Hierna kunt u dat artikel lezen.

Lees verder
7 maart 2023

Themabijeenkomst SP: “De grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 10 maart a.s. organiseert de SP Horst aan de Maas samen met de SP Venray in de foyer (eerste etage) van de Schouwburg in Venray een openbare bijeenkomst over integriteit in de politiek waarbij gezocht wordt naar de grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek. Vanaf 19.00 uur is inloop en de bijeen-komst start om 19.30 uur. NRC-journalist Joep Dohmen en professor Paul Bovend’Eert (Radboud Universiteit) worden geïnterviewd en Marc van Caldenberg – voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg – spreekt een column uit.

Lees verder
7 september 2022

Raad Horst aan de Maas pakt controlerende taak opnieuw niet op

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 6 september 2022 werd het verzoek van de SP besproken om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bevoordeling van de heer Knops bij het realiseren van diens woning in het kader van de RvR-regeling. De SP diende het verzoek in naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 13 juli 2022, waarin de rechter aangaf dat er sprake was van bevoordeling (lees hier het artikel over de brief met het verzoek voor onafhankelijk onderzoek).

Lees verder
13 juli 2022

Is onderste steen boven in "kwestie Tegels”?

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeenete Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2022 werd het onderzoek behandeld dat ingesteld is naar aanleiding van de signalen van niet-integer handelen door oud-wethouder Rudy Tegels. Het onderzoek bleek noodzakelijk nadat op 15 maart 2022 melding was gemaakt van een ernstige integriteitskwestie (lees hier het artikel). De melding leidde tot het instellen van een onderzoek – in opdracht van burgemeester Palmen – door Bureau Hoffmanns en Capra Advocaten. In de raadsvergadering werden de rapporten uitvoerig besproken.

Lees verder
5 juli 2022

SP vraagt Knops opnieuw zélf te vragen naar onafhankelijk onderzoek

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

Begin dit jaar schreef de SP een brief aan oud-staatssecretaris en oud-wethouder Raymond Knops (CDA) met de oproep om zélf te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de uitvoering van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling in Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die oproep). NRC en De Limburger schreven eerder dat Knops bevoordeeld was bij de koop van grond en de vergunning voor de bouw van een woning én dat hij Horstenaren gedwongen zou hebben te betalen voor een vergunning voor de bouw van een woning in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Knops heeft niet gereageerd op die brief. Reden voor de SP om de oproep aan Knops te herhalen (zie bijlage). De SP doet dat omdat Knops in een interview in De Limburger ontkende dat er sprake is geweest van bevoordeling. En aan de rechter vroeg Knops om NRC en De Limburger te dwingen te komen tot rectificatie van beschuldigingen.

Lees verder
13 juni 2022

Lof voor oud-raadsleden SP

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Na 21 maart 2022 - verkiezingsdag voor de gemeenteraad - heeft de SP geen zitting meer in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De SP nam niet deel aan de verkiezingen. De partij maakt zich de komende jaren op voor deelname aan de raadsverkiezingen in 2026 en gaat daar de komende tijd hard aan werken.

Lees verder
13 juni 2022

Gouverneur Roemer, oud SP-raadslid Van Rengs en auteurs De Vriendenreünie in OJC Niks

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Onlangs verscheen "De Vriendenreünie", het boek over de bestuurscultuur in Limburg, dat al heel wat stof deed opwaaien. In het boek nemen politici van CDA-huize uit Horst aan de Maas een prominente plaats in. De auteurs, de NRC-journalisten Joep Dohmen en Paul van der Steen, waren woensdag 8 juni 20220 te gast bij OJC Niks in Horst. De avond werd ingeleid door gouverneur Emile Roemer met zijn visie op de Limburgse bestuurscultuur. Daarna ging presentatrice Lotte Spreeuwenberg in gesprek met de auteurs en een aantal gasten, waaronder Michael Van Rengs, voormalig SP-raadslid uit America.

Lees verder
29 mei 2022

SP tegen voorstel verhoging fractievergoedingen

Op de raadsagenda van dinsdag 7 juni 2022 prijkt het voorstel om de fractievergoeding per raadslid te verhogen van 50 euro naar 200 euro per fractielid. Een verhoging van 300 procent. Ook wordt voorgesteld de vergoeding aan de fracties te verhogen van 300 naar 1500 euro. De SP Horst aan de Maas doet in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage) een beroep op de gemeenteraadsfracties om het voorstel voor deze verhogingen af te wijzen.

Lees verder
23 maart 2022

SP-fractie zwaait af!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op dinsdagavond 22 maart 2022 werd afscheid genomen van raads- en burgerraadsleden die niet terug zullen keren in de raad. Bij het afscheid van de raadsleden werd uitgebreid stilgestaan. Zo ook bij het afscheid van Sonja, Michael en Mariet. Zij vormden sinds september 2021 de SP-fractie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier