h

Gemeenteraad

7 september 2022

Raad Horst aan de Maas pakt controlerende taak opnieuw niet op

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 6 september 2022 werd het verzoek van de SP besproken om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bevoordeling van de heer Knops bij het realiseren van diens woning in het kader van de RvR-regeling. De SP diende het verzoek in naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 13 juli 2022, waarin de rechter aangaf dat er sprake was van bevoordeling (lees hier het artikel over de brief met het verzoek voor onafhankelijk onderzoek).

Lees verder
13 juli 2022

Is onderste steen boven in "kwestie Tegels”?

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeenete Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2022 werd het onderzoek behandeld dat ingesteld is naar aanleiding van de signalen van niet-integer handelen door oud-wethouder Rudy Tegels. Het onderzoek bleek noodzakelijk nadat op 15 maart 2022 melding was gemaakt van een ernstige integriteitskwestie (lees hier het artikel). De melding leidde tot het instellen van een onderzoek – in opdracht van burgemeester Palmen – door Bureau Hoffmanns en Capra Advocaten. In de raadsvergadering werden de rapporten uitvoerig besproken.

Lees verder
5 juli 2022

SP vraagt Knops opnieuw zélf te vragen naar onafhankelijk onderzoek

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

Begin dit jaar schreef de SP een brief aan oud-staatssecretaris en oud-wethouder Raymond Knops (CDA) met de oproep om zélf te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de uitvoering van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling in Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die oproep). NRC en De Limburger schreven eerder dat Knops bevoordeeld was bij de koop van grond en de vergunning voor de bouw van een woning én dat hij Horstenaren gedwongen zou hebben te betalen voor een vergunning voor de bouw van een woning in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Knops heeft niet gereageerd op die brief. Reden voor de SP om de oproep aan Knops te herhalen (zie bijlage). De SP doet dat omdat Knops in een interview in De Limburger ontkende dat er sprake is geweest van bevoordeling. En aan de rechter vroeg Knops om NRC en De Limburger te dwingen te komen tot rectificatie van beschuldigingen.

Lees verder
13 juni 2022

Lof voor oud-raadsleden SP

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Na 21 maart 2022 - verkiezingsdag voor de gemeenteraad - heeft de SP geen zitting meer in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De SP nam niet deel aan de verkiezingen. De partij maakt zich de komende jaren op voor deelname aan de raadsverkiezingen in 2026 en gaat daar de komende tijd hard aan werken.

Lees verder
13 juni 2022

Gouverneur Roemer, oud SP-raadslid Van Rengs en auteurs De Vriendenreünie in OJC Niks

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Onlangs verscheen "De Vriendenreünie", het boek over de bestuurscultuur in Limburg, dat al heel wat stof deed opwaaien. In het boek nemen politici van CDA-huize uit Horst aan de Maas een prominente plaats in. De auteurs, de NRC-journalisten Joep Dohmen en Paul van der Steen, waren woensdag 8 juni 20220 te gast bij OJC Niks in Horst. De avond werd ingeleid door gouverneur Emile Roemer met zijn visie op de Limburgse bestuurscultuur. Daarna ging presentatrice Lotte Spreeuwenberg in gesprek met de auteurs en een aantal gasten, waaronder Michael Van Rengs, voormalig SP-raadslid uit America.

Lees verder
29 mei 2022

SP tegen voorstel verhoging fractievergoedingen

Op de raadsagenda van dinsdag 7 juni 2022 prijkt het voorstel om de fractievergoeding per raadslid te verhogen van 50 euro naar 200 euro per fractielid. Een verhoging van 300 procent. Ook wordt voorgesteld de vergoeding aan de fracties te verhogen van 300 naar 1500 euro. De SP Horst aan de Maas doet in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage) een beroep op de gemeenteraadsfracties om het voorstel voor deze verhogingen af te wijzen.

Lees verder
23 maart 2022

SP-fractie zwaait af!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op dinsdagavond 22 maart 2022 werd afscheid genomen van raads- en burgerraadsleden die niet terug zullen keren in de raad. Bij het afscheid van de raadsleden werd uitgebreid stilgestaan. Zo ook bij het afscheid van Sonja, Michael en Mariet. Zij vormden sinds september 2021 de SP-fractie.

Lees verder
15 maart 2022

Oppositiepartijen Horst aan de Maas: ernstige integriteitskwestie. Wethouder Tegels (CDA) op non-actief gesteld.

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeente Horst aan de Maas

In een gezamenlijk persbericht van de oppositiepartijen SP, BVNL, Perspectief en VVD op 15 maart 2022 wordt gesteld dat er sprake lijkt te zijn van een ernstige integriteitskwestie met betrekking tot wethouder en locoburgemeester Rudy Tegels (CDA). De partijen gaven in hun persbericht aanvankelijk niet precies aan wáár het omging. Pas later - na een beperkte verklaring van wethouder Tegels - boden drie van de vier oppositiepartijen (SP, Perspectief en BVNL)  meer duidelijkheid. Het zou onder andere gaan om mogelijk misbruik van de machtspositie van de wethouder. Tegels zou informatie gemanipuleerd hebben en zelfs verwijderd hebben uit het systeem van de gemeente in verband met Wob-verzoeken. Daarnaast gaat het om het aangaan van een relatie met een hoog geplaatste medewerkster van de gemeente, zonder daar intern melding van te doen.

Lees verder
11 maart 2022

Debat in gemeenteraad over behoud gymzaal Hegelsom.

In de gemeenteraad heeft al vaker discussie plaats gevonden over de bouw van een nieuwe sporthal in Meterik. Het college van B&W heeft aangegeven dat zij de gymzaal in Hegelsom wil slopen, als die sporthal in Meterik gerealiseerd is. De leerlingen van de basisschool van Hegelsom moeten dan voortaan naar die spoerthal in Meterik. De SP heeft daar moeite mee.

Lees verder
16 februari 2022

Gemeenteraad Horst aan de Maas over integriteit

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 15 februari werd gediscussieerd over de manier waarop de raad om moet gaan met anonieme brieven en integriteitskwesties. Die onderwerpen kwamen aan de orde naar aanleiding van kwesties die de SP had ingebracht in eerdere raadsvergaderingen. Daarbij ging het over het vermeende bevoordelen van oud-staatssecretaris Knops (CDA) in het kader van de Ruimte-voor-ruimte-regeling, het vermeende illegaal verbouwen en verhuren van woonruimte door wethouder Kuipers (D66/Groen Links) en belangenverstrengeling bij VVD-raadslid Douven. Er werden door "Perspectief" twee moties ingediend, de een over de manier waarop de raad om moet gaan met anonieme brieven en de ander over het oprichten van een integriteitscommissie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier