h

Burgemeester Palmen adviseert gemeenteraad geen verder onderzoek te doen naar affaire "Knops"

29 mei 2024

Burgemeester Palmen adviseert gemeenteraad geen verder onderzoek te doen naar affaire "Knops"

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Volgens burgemeester Palmen heeft de rechtszaak met betrekking tot de bevoordeling van oud-wethouder Knops (CDA) geen nieuwe inzichten opgeleverd. Hij adviseert de gemeenteraad dan ook geen nader onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de bevoordeling van Knops. Dat kwam dinsdagavond 28 mei in de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas naar voren na een korte toelichting van SP-voorman Sebastian Lutterberg op de brief van de SP, waarin de raad opgeroepen werd nader onderzoek te doen naar de affaire.

Burgemeester Palmen stelde dat hij - kort nadat de bevoordeling van Knops bij de verkoop van een bouwkavel in het kader van de zogenaamde "Ruimte-voor-Ruimte'-regeling" aan het licht was gekomen - de gemeenteraad optimaal had geïnformeerd over de gang van zaken. Daaruit was gebleken dat het college in deze kwestie niets te verwijten zou zijn. Daarom is zijn conclusie dan ook dat nader onderzoek niets op zou leveren. Daarnaar gevraagd gaf hij wél aan dat de raad zelf mogelijkheden heeft om onderzoek te doen. De raad kan bijvoorbeeld een gemeentelijke enquête uitvoeren (waarin de raad getuigen onder ede kan horen) óf de raad kan de Rekenkamer tippen dat zij hier onderzoek naar kan doen.

Paul Geurts, lid van het bestuur van de SP Horst aan de Maas en betrokken bij het onderzoek naar de handel en wandel van oud-wethouder Knops in dit schandaal, in commentaar op de stelling van burgemeester Palmen: "Palmen doet alsof B&W toentertijd geen enkele rol speelde in de affaire en alles correct heeft uitgevoerd. Dat is in strijd met de feiten! In onze brief aan de gemeenteraad hebben we daar op gewezen. In het onderzoek dat burgemeester Palmen heeft uitgevoerd om de heer Knops en het college in de twee kwesties vrij te pleiten, is een ambtelijk advies (d.d. 9 4-’10) ten onrechte en in het voordeel van Knops door het college genegeerd en de regels zijn toentertijd ten gunste van de heer Knops aangepast. Dat ambtelijk advies heeft de burgemeester bij het eerste verzoek van de SP om nader onderzoek te doen niet verstrekt aan de gemeenteraad, waarna de SP zélf dat document toestuurde aan de raad!" Volgens Geurts is een nader onderzoek dan ook nog steeds op zijn plaats.

Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten om verder actie te ondernemen, hetzij door eigen onderzoek, hetzij door aanmelding voor onderzoek bij de gemeentelijke Rekenkamer. Indien dat niet gaat gebeuren gaat de SP overwegen om zélf de Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de "kwestie Knops".

In de raadsvergadering riep SP-voorman Lutterberg de raad ook op zich uit te spreken tegen de ondermijning van de rechtsstaat door Knops. Die had naar aanleiding van de uitspraak van de rechter de onderzoeksjournalisten beschuldigd van malicieus gedrag en het hanteren van een „giftige pen als wapen”, waarmee de journalisten politici kennelijk tot aftreden wilden dwingen. Volgens Knops was het “ondermijnend voor de rechtsstaat”. Hij stelde dat er sprake was van “hardwerkende bestuurders en politici die door nepnieuws worden getroffen”. SP'er Lutterberg hield de gemeenteraad voor dat in een tijd dat er sprake is van een grote informatiecrisis met nepnieuws, desinformatie en propaganda het ernstig is dat de heer Knops de zaken omdraait en een uitspraak van de rechter op basis van de feiten nepnieuws noemt. "Als we met écht nepnieuws geconfronteerd worden – uit de mond van een oud-bestuurder van de gemeente Horst aan de Maas - is het volgens de SP van belang dat de gemeenteraad – waar relevant – dit soort uitingen, die juist ondermijnend zijn, krachtig te weerspreken. Daartoe roepen wij u als raad op. Doe uw werk, zou ik zeggen", aldus Lutterberg. Ook op dit punt moet afgewacht worden of de raad nog aan de oproep van de SP tegemoet wil komen.

U bent hier