h

SP komt met initiatiefvoorstel onafhankelijk onderzoek “Kwestie Knops”

22 september 2021

SP komt met initiatiefvoorstel onafhankelijk onderzoek “Kwestie Knops”

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

In de media zijn berichten verschenen over steun van ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij een privékwestie van staatssecretaris Knops. De privé-kwestie handelt over de koop van grond en de bouw van een woning in het buitengebied (zie foto) in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling in de gemeente Horst aan de Maas, waarbij Knops persoonlijk voordeel heeft behaald. Daarbij is ook sprake geweest van samenwerking met functionarissen van de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg. De afstemming betrof de te verstrekken reacties op vragen van de media. Naar aanleiding van de berichten heeft de SP zowel in de Tweede Kamer vragen gesteld (zie bijlage), als in de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage). De SP-fractie in Horst aan de Maas wil weten wie het initiatief heeft genomen in de samenwerking tussen ambtenaren van het ministerie en de functionarissen van de gemeente en de provincie, wat de reden was van die samenwerking, waarom de gemeente meewerkte en wat daarbij het doel was.

In een eerdere discussie in de gemeenteraad vorig jaar stelde B&W dat er geen sprake was van onreglementaire zaken bij de afwikkeling van de grondtransitie (gewenste aankoop van gronden, bouw van een woning en eventuele compensatie). De SP vraagt zich af waarom de onderlinge afstemming nodig was als alles zo eenduidig was als door B&W toen gesteld.

In september 2020 heeft de SP voorgesteld onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gang van zaken. B&W heeft de gemeenteraad toen dringend geadviseerd het voorstel van de SP af te wijzen en de meerderheid van de raad heeft dat advies opgevolgd (lees hier het bericht over de behandeling van het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad). De SP vraagt B&W of het college het achteraf eens is met de SP dat het beter was geweest dat het onafhankelijk onderzoek toch had plaatsgevonden. Zodat er duidelijkheid was ontstaan en – indien van toepassing – Knops vrijgepleit zou zijn van zaken die hem in de media verweten zijn. Daarbij sluit de fractie aan op het besluit van de heer Knops in mei van dit jaar om zijn onschuld aan te tonen door een juridische procedure in te stellen, c.q de redacties van NRC en De Limburger tot rectificatie te dwingen.

Door de SP-fractie is in de discussies rondom de kwestie Knops toentertijd ook betoogd dat de geloofwaardigheid van de heer Knops aan de orde is, mede gezien vanuit zijn taak als staatssecretaris om integriteitskwesties op de Nederlandse Antillen te moeten aanpakken. Knops heeft zélf ook gezegd dat hij minder geloofwaardig is als hij met beschuldigingen van niet-integer handelen te maken heeft.

Nu de “kwestie Knops” opnieuw aan de orde is en die steeds weer terugkomt in de media, heeft de SP-fractie het initiatief genomen de gemeenteraad opnieuw voor te stellen te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar de “kwestie Knops”. Het initiatiefvoorstel van de SP is in een aparte brief aan de gemeenteraad toegestuurd (zie bijlage).

Reactie toevoegen

U bent hier