h

SP Horst aan de Maas in gesprek met vastgoedbelegger Heimstaden over huurwoningen in Horst

14 maart 2024

SP Horst aan de Maas in gesprek met vastgoedbelegger Heimstaden over huurwoningen in Horst

Foto: - / -

Op dinsdag 12 maart 2024 heeft een delegatie van de SP Horst aan de Maas een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Heimstaden, de vastgoedbelegger die woningen verhuurt aan Meent en Muldershof in Horst. Het gesprek vond plaats in het regiokantoor van Heimstaden in Heerlen. Heimstaden werd in dat gesprek vertegenwoordigd door de regio-manager en het Hoofd "Marketing and communications" van het hoofdkantoor in Amsterdam. In het gesprek werd onder andere verslag gedaan van het onderzoek van de SP onder de huurders van Meent en Muldershof.

Het gesprek leidde vooralsnog niet tot concrete oplossingen. Duidelijk werd dat de ideeën over hoe je met huurders en de woningen omgaat totaal verschillen met de opvattingen van de SP'ers. Maar verhelderend was het gesprek wel.

Heimstaden is een vastgoedbelegger die vooral in Scandinavië en Noord-West Europa woningen verhuurt. De aandeelhouders van Heimstaden hebben geëist dat de woningen verduurzaamd moeten worden. Het feit dat dit in Horst nog niet aan de orde is, is – zo geeft Heimstaden aan – omdat de meeste woningen al energielabel C hebben. De woningen met G-, F- of E-label komen eerst aan de beurt. De SP heeft vastgesteld dat bij het toekennen van energielabels in het algemeen vaak sprake is van willekeur. Labels worden ook verhoogd zonder dat er aan de woningen iets veranderd is, maar wel met de consequentie dat de huur omhoog gaat.

In het gesprek met Heimstaden hebben de SP-vertgenwoordigers ook gewezen op het gebrek aan (sociale) huurwoningen in de gemeente Horst aan de Maas en de enorme wachtlijsten. In Horst aan de Maas is een extreem laag aantal huurwoningen vergeleken met elders in Nederland, namelijk maar 14%.

Er was bij overname van de woningen door Heimstaden, zo’n vijf jaar geleden, geen intentie om deze weer snel te verkopen. Maar Heimstaden ziet zich daartoe nu wel genoodzaakt door de ontwikkelingen op de huurmarkt met de op handen zijnde huurwet, de stijgende rente en het veranderende belastingklimaat in Nederland.

De SP'ers wezen op de ingewikkelde constructie die ontstaat als er in de complexen van Meent en Muldershof huur- en koopappartementen zijn en je dus met een vereniging van eigenaren te maken krijgt, waarin de belangen van huurders en eigenaren door elkaar lopen. Dat wordt door Heimstaden beaamd, maar een oplossing wordt niet gegeven. Men denkt dat over een periode van 15 á 20 jaar alle woningen verkocht zullen zijn.

Zolang huurders in de woning blijven, veranderd er volgens de vertegenwoordigers van Heimstaden verder niets voor de bewoners. Waarop de SP wel gewezen heeft op de wens van de huiidige huurders voor instandhouding c.q. verbetering van het woongenot. Er zal onderhoud gepleegd moeten worden en daar lijkt Heimstaden geen plannen voor te hebben.

Het algemeen onderhoud heeft, zo meldt Heimstaden, prioriteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over losse stoeptegels, betonrot bij de balkons en (het gebrek aan) stallingsmogelijkheden voor de fietsen. Zaken als keukens en sanitair worden niet standaard na respectievelijk 17 en 30 jaar vervangen, zoals bij een woningcorporatie het geval is, maar pas als het echt nodig is. Huurders moeten problemen melden. Pas als reparatie niet meer mogelijk is, wordt er gekeken naar vervanging.

Volgens de regio-manager komt er geregeld een complexbeheerder een kijkje nemen in Horst. Voor zover de SP weet, is deze persoon niet bekend bij de bewoners en kan deze dus moeilijk als aanspreekpunt functioneren. Uitbreiding van de frequentie van bezoeken doet Heimstaden liever niet, want dit zou dan gevolgen hebben voor de huur die de bewoners betalen. Een vreemde redenering, want een goed verhuurder houdt de staat van de woningen toch vanuit zichzelf in de gaten! Dat is onderdeel van een betrouwbare bedrijfsvoering...

De SP heeft de bewoners een verslag van het gesprek bezorgd en raadt die bewoners aan om klachten (nogmaals) door te geven. Heimstaden Onlangs zijn de richtlijnen hiervoor aangescherpt - zo meldt de regiomanager - en moet er ná een melding door een bewoner binnen drie dagen door Heimstaden gereageerd worden, waarna er – indien reparatie of iets dergelijks aan de orde is – na tien dagen geïnformeerd wordt of alles naar tevredenheid is verlopen. Dit is een harde toezegging van de kant van Heimstaden. Reden voor de SP de beowners in het verslag op te roepen om alert te zijn op het nakomen van afspraken door Heimstaden.

Heimstaden geeft toe dat de communicatie niet goed verliep in het verleden. De verhuurder/vastgoedbelegger communiceert óf via mail óf post. Mocht een emailadres veranderd zijn zonder dat dit is doorgegeven dan kan het dus gebeuren dat een bewoner helemaal geen bericht krijgt. Ook daar zou Heimstaden volgens de SP meer aandacht voor moeten hebben.

Al met al concluderen de SP-vertegenwoordigers dat gezien de werkwijze van Heimstaden het van groot belang is dat de bewoners zich verenigen. Vandaar het adcies aan de beowners om een bewonersgroep of –commissie op te richten. Dan kun je een grotere groep vertegenwoordigen en is Heimstaden mogelijk eerder in beweging te krijgen om bijvoorbeeld iets te gaan doen aan de verwijdering van enkel glas, lekkende dakkapellen, scheefhangende keukenkastjes en dergelijke.

Inspreken in gemeenteraad

Op dinsdag 19 maart 2024 gaat de SP gebruik maken van het zogeheten "burgerpodium". Dat gebeurt mede naar aanleiding van de brief die de SP gestuurd heeft aan B&W en de gemeenteraad over de situatie bij Meent en Muldershof. De bedoeling is om zowel het college als de gemeenteraad te informeren over de situatie ten aanzien van de plannen met de huurwoningen. Te hopen is dat met name verantwoordelijk wethouder Bouten (PvdA) positief reageert en in actie komt. De wethouder zou volgens de SP een rol moeten claimen in het behoud van de woningen in het huursegment.

U bent hier