h

Oproep aan Heimstaden: Geef je huurders de woning waar ze voor betalen!

23 februari 2024

Oproep aan Heimstaden: Geef je huurders de woning waar ze voor betalen!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Begin februari 2024 heeft de SP Horst aan de Maas aan de bewoners van de appartementencomplexen Meent en Muldershof een enquête voorgelegd over de ervaringen met vastgoedbelegger Heimstaden en de staat van de woningen. Heimstaden is een grote belegger die alleen al in Nederland ruim 13.000 huurwoningen in bezit heeft. De komende jaren worden er 12.000 daarvan te koop aangeboden zodra de huurder de woning verlaat, het zogeheten uitponden. Tegelijkertijd heeft Heimstaden een slechte reputatie opgebouwd waar het gaat om regulier onderhoud, nodig reparatiewerk en communicatie.

In totaal heeft 53% van de bewoners gereageerd. SP-woordvoerder Wilma Kurvers vindt dat een prima resultaat. "Daarmee denken we een goed beeld te hebben van de antwoorden op de onderzoeksvragen", aldus Kurvers.

Enquêteresultaten
Een ruime meerderheid van degenen die gereageerd hebben, woont al langer dan vijf jaar in de appartementencomplexen. Een nog groter gedeelte wil er ook langer blijven wonen. Sommigen zeggen er wel bij dat er weinig keus is of dat passend aanbod in Horst ontbreekt.

Uit meer dan de helft van de reacties (54%) blijkt dat de bewoners niet tevreden zijn over Heimstaden als verhuurder. 17% is niet altijd tevreden en 29% zegt tevreden te zijn. De ontevredenheid zit vooral bij: het uitblijven van verduurzaming van de woning waar nog veel enkel glas aanwezig is; de hoognodige vervanging van het sanitair en keuken; de trage afhandeling en matige kwaliteit van reparatiewerk; gebrek aan regulier onderhoud; tekenen van betonrot; niet voldoende parkeerfaciliteit en dito fietsenstalling; slechte staat van paden met losliggende stoeptegels en gladde trappen; wateroverlast bij hevige neerslag vanwege een verstopt putje.

54% van de respondenten geeft aan dat contact met Heimstaden moeizaam tot stand komt. De meeste bewoners (71%) waren – tot het verschijnen van de enquête – niet op de hoogte van de verkoopplannen van Heimstaden. Huurverhoging moet binnen een bepaalde termijn schriftelijk aangekondigd worden en dat gebeurt niet altijd. 29% vindt de communicatie goed verlopen en 17% heeft geen mening.

58% vindt de huurprijs ten opzichte van hetgeen hun appartement aan faciliteiten heeft te hoog. De huur wordt jaarlijks ook steeds verhoogd zonder dat er iets gedaan wordt aan onderhoud en/of verduurzaming. 29% noemt de huurprijs redelijk tot goed en 13% heeft geen mening.

Voor het volledige rapport met enquêteresultaten: zie bijlage.

Vervolg
Wilma Kurvers meldt dat er wordt bekeken of er samen met een afvaardiging namens de bewoners een bezoek gebracht kan worden aan het kantoor van Heimstaden in Heerlen. Dit zou mogelijk kunnen plaatsvinden op dinsdag 12 maart a.s. waar de rapportage aangeboden wordt. Van tevoren wordt er al een brief gestuurd naar Heimstaden waarin al een aantal zaken wordt genoemd die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

Ter ondersteuning van de actie wordt door een tweetal bewoners handtekeningen opgehaald. Namens een groep een probleem aankaarten leidt eerder tot gelegenheid voor een gesprek en mogelijke oplossing dan wanneer je het individueel aanpakt.

Dinsdag 19 maart 2024 wordt er gebruik gemaakt van het burgerpodium tijdens de gemeenteraadsvergadering. Doel is college van B&W en de gemeenteraad verder te informeren over de ontwikkelingen rondom Heimstaden en vooral op te roepen tot actie om behoud van deze huurwoningen. Eerder stuurde de SP Horst aan de Maas al een brief aan de gemeenteraad en B&W van Horst aan de Maas over de kwestie.

De problemen zoals hiervoor beschreven spelen niet alleen in Horst en ook niet alleen bij Heimstaden, maar ook bij andere vastgoedbeleggers, zoals blijkt uit een reportage van EenVandaag.

U bent hier