h

Vragen SP aan B&W Horst aan de Maas over verkoop woningen De Meent en Muldershof in Horst

13 februari 2024

Vragen SP aan B&W Horst aan de Maas over verkoop woningen De Meent en Muldershof in Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden - die in het verleden veel huurwoningen in  Nederland opgekocht heeft als middel om hoge winsten te boeken - wil af van zijn woningbezit. Ook in Horst aan de Maas wil Heimstaden woningen kwijt.

Landelijk gaat het om 13.500 huurwoningen. Onlangs was in de media te vernemen dat vastgoedbelegger Heimstaden gezien de ‘nijpende economische situatie’ besloten heeft de komende jaren een groot deel van haar huurwoningen te willen "uitponden". In totaal zo'n 12.000. Het komt erop neer dat zodra de huurder de woning verlaat deze te koop wordt gezet.

In Limburg bezit Heimstaden 800 woningen en in Horst aan de Maas – voor zover bij de SP bekend – zouden dat er 48 zijn. Deze woningen bevinden zich in de appartementencomplexen De Meent en Muldershof in Horst. Het gaat om kleine appartementen, prima geschikt voor jongeren, senioren en alleenstaanden.

Aanvankelijk waren de woningen van Wonen Limburg, maar in 2006 heeft die ze van de hand gedaan. Het Brits bedrijf dat voor de overname zorgde, is enkele jaren geleden failliet gegaan, waarna Heimstaden ze heeft gekocht. Deze Zweedse belegger staat bekend om de slechte communicatie en bereikbaarheid. Er wordt al jaren geen regulier onderhoud gepleegd en klachten worden zelden of niet behandeld. Huurverhogingen gaan natuurlijk wel gewoon door, zonder dat daarover gecommuniceerd wordt. Terwijl het wettelijke verplichting is om je huurders tijdig op de
hoogte te brengen. Het bericht over de plannen van Heimstaden om hun woningen te gaan uitponden heeft alleen in de media gestaan, want ook bij dat stukje communicatie blijft het bedrijf in gebreke.

Demissionair minister De Jonge noemde de ontwikkeling ‘goed nieuws voor woningzoekenden’. Hij heeft daar terecht veel kritiek op gekregen. Het betekent namelijk dat betaalbare, kleinere woningen niet meer beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld de enorm grote groep jongeren die graag zelfstandig wil wonen. En het betekent óók dat aan vastgoedbeleggers ruim baan wordt gegeven, waarbij de prijzen door het dak gaan. Wat de gemeente Horst aan de Maas betreft heeft de SP al vaker aandacht gevraagd voor het realiseren van meer sociale huurwoningen. Er blijft een groot tekort aan vooral betaalbare woningen in Horst aan de Maas. Als gevolg van de verkoop van de woningen van Heimstaden zou dat tekort alleen maar toenemen.

Nadat één van de bewoners van de woningen van Heimstaden in Horst contact had opgenomen met de SP in Horst aan de Maas, is de SP-afdeling nader onderzoek gestart. De bewoners van De Meent en Muldershof worden benaderd met een enquête en er is een brief met vragen gestuurd aan het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. De SP vraagt B&W of er naast De Meent en Muldershof nog meer huurwoningen in Horst aan de Maas eigendom zijn van Heimstaden en of B&W op de hoogte is van de handelswijze van Heimstaden en de plannen van Heimstaden om (sociale) huurwoningen te koop te gaan zetten? De SP vraagt B&W of zij het met de SP eens is dat er alles aan gedaan moet worden om de woningen te behouden als huurwoningen en welke rol de gemeente daarbij kunnen hebben, bijvoorbeeld door de woningen aan te kopen of met een andere woningcorporatie hierover in gesprek te gaan.

U bent hier