h

Wonen

28 februari 2021

Bewoners spreken zorgen uit over ontwikkelingen arbeidsmigratie in Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Bewoners van buurten waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn, verenigd in de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, spreken in een brief aan de fracties van CDA, Essentie, D66/Groen Links, PvdA en VVD hun zorgen uit over de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie in Horst aan de Maas. De bewoners doen dat naar aanleiding van de themaraadsvergadering van dinsdag 2 maart 2021, waarin de gemeenteraad gaat praten over de maatschappelijke effecten van arbeidsmigratie.

Lees verder
7 januari 2021

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten: “Regel als gemeente zélf huisvesting voor arbeidsmigranten”

Foto: Paul Geurts / Gemeente Horst aan de Maas

Eind vorig jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas een zogenaamd “Paraplubestemmingsplan” ter inzage gelegd waarmee het de huisvesting van arbeidsmigranten probeert te regelen. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een “zienswijze” op dat plan. In de zienswijze (zie bijlage) komt de werkgroep met een alternatief plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Niet commerciële partijen moeten die huisvesting realiseren maar de gemeente zélf.

Lees verder
17 november 2020

Begroting 2021 - hoe staat het met Horst-west?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Bij de behandeling van de begroting voor 2021 in de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2020 stelde de SP bij monde van fractievoorzitter Sonja van Giersbergen de situatie in Horst-west aan de orde. In Horst-west - bestaande uit de Norbertuswijk, de Mussenbuurt en de buurt "In de Riet" - dreigt de draaglast te groot te worden. Om daar oplossingen voor te vinden, dienen volgens de SP extra gelden geïnvesteerd te worden in deze buurten. Het college stelt in het begrotingsvoorstel juist voor om het "ambitieniveau" (naar beneden) bij te stellen...

Lees verder
28 oktober 2020

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten: "Omgevingsgesprek" is farce.

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / BP Californië

In de raadsvergadering van 27 oktober 2020 stond het Bestemmingsplan 'Californië 2' geagendeerd. Burgers konden via het burgerpodium commentaar geven op het plan en raadsleden kregen de gelegenheid om vragen te stellen ter voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 10 november 2020. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten maakte gebruik van het burgerpodium om te pleiten voor uitstel van het besluit over het bestemmingsplan. Mathieu Tacken namens de werkgroep: "Eerst moet er een omgevingsgesprek komen over het bestemmingsplan en pas daarna kan - eventueel - gesproken worden  over huisvesting van arbeidsmigranten en hoe dat georganiseerd zou moeten worden" (zie voor de volledige tekst de bijlage). Anders is een omgevingsgesprek alleen over de huisvesting van arbeidsmigranten een farce!"

Lees verder
7 oktober 2020

30 % sociale huur. Loze belofte of echte toezegging?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Mensen staan jarenlang op de wachtlijst of kunnen niet aan een woning komen als ze die door onvoorziene omstandigheden snel nodig hebben. De SP vindt dat iedereen een dak boven zijn hoofd moet hebben en een fatsoenlijk bestaan verdient. De partij zet zich daar al jaren voor in.

Lees verder
7 oktober 2020

Stationskwartier passsend gemaakt?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Het Stationskwartier is de naam voor plannen voor huurappartementen voor jongeren in het Rabobankgebouw aan de Spoorstraat in Hegelsom. Een particuliere ontwikkelaar wil dat pand verbouwen tot zo’n 50 sociale huurunits voor jongeren tussen 18 en 40 jaar. Volgens SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen een mooi initiatief. Want er is krapte op de woningmarkt en jongeren die graag het huis uit willen, hebben zo meer (en sneller) kans op een plek om zelfstandig te wonen. "Bovendien", zo stelt Van Giersbergen, "Willen we als SP graag dat jongeren in Horst aan de Maas blijven of er komen wonen.

Lees verder
17 september 2020

Steun voor huurverlaging groeit

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In aanloop naar Prinsjesdag hebben veel huurders door het hele land zich uitgesproken tegen de huurverhoging. Ook vanuit Horst aan de Maas. Een krachtig signaal! Prinsjesdag 2020 is achter de rug en bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer werd volop gesproken over de wooncrisis en de hoogte van de huren.

Lees verder
11 september 2020

Buitenkans?

"Buitenkans". Zo noemt het college van B&W het plan om in Horst aan de Americaanse weg drie grote woningen te bouwen in het buitengebied, aan de rand van de bebouwde kom. Een mooie naam natuurlijk, maar is het ook daadwerkelijk een buitenkans?

Lees verder
11 september 2020

"Bouwen, bouwen, bouwen, maar dan wel de juiste woning op de juiste plek"

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 8 september 2020 moest de gemeenteraad zeggen wat zij vond van de "Regionale woonvisie Noord-Limburg". Er moeten meer woningen komen, vindt de voltallige gemeenteraad. Dat is belangrijk. Maar voor de SP is de vraag nog belangrijker wat voor woningen we moeten bouwen.

Lees verder
9 september 2020

Paul Geurts: "Niet registreren arbeidsmigranten slecht idee!"

Foto: FB / SP Horst aan de Maas

Wethouder Bouten (PvdA) heeft besloten het verblijf van arbeidsmigranten pas te gaan registreren na zeven maanden. Dat meldt de wethouder in een raadsinformatiebrief (zie bijlage). Nu is dat nog na vier maanden - op basis van een wettelijke verplichting. Paul Geurts, voorzitter van de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, vindt het idee van wethouder Bouten niet best. "Bouten laat omwonenden van grootschalige huisvesting gewoon in de steek!", aldus Geurts.

Lees verder

Pagina's

U bent hier