h

Wonen

24 augustus 2020

SP start enquête: ‘Huren: lust of last?’

Foto: SP / SP

Op 1 juli 2020 zijn de huren weer verhoogd. De Eerste Kamer wilde net als tienduizenden huurders dat de huurverhoging van tafel ging, maar verantwoordelijk minister Ollongren weigerde te luisteren. Sterker nog: toen honderden huurders op haar stonden te wachten om te vertellen wat de gevolgen zijn van haar politieke keuzes, vertikte ze het om met hen in gesprek te gaan. Ze gaf "de hartelijke groeten" door en maakte zich snel uit de voeten.  De SP blijft strijden tegen dit onrecht. En ondertussen gaat de SP in Horst aan de Maas onderzoeken of huurders naast de huurverhoging ook andere problemen hebben.

Lees verder
20 juni 2020

Vrijdag 26 juni digtale demonstratie: stop de huurverhoging!

Foto: SP / SP

1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen de inkomsten terug. Daarom knokt de SP samen met tienduizenden huurders tegen de huurverhoging. Zo'n 20.000 mensen sloten zich al bij de beweging aan. Vanuit Horst aan de Maas reageerden zo'n 80 mensen op de flyer (1600 verspreid in Horst aan de Maas), een uitstekend resultaat.

Lees verder
8 juni 2020

SP Horst aan de Maas start actie tegen huurverhoging

Foto: SP / SP

De SP Horst aan de Maas start onder de slogan “Nul is Genoeg” een actie onder de huurders in Horst aan de Maas om een stop te leggen op de huurverhoging. De meeste verhuurders hebben de laatste weken een brief gestuurd naar hun huurders met de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging.

Lees verder
30 januari 2020

Wonen in Horst aan de Maas

In verschillende dorpen van Horst aan de Maas zijn gesprekken geweest met de gemeente over de wensen met betrekking tot (blijven) wonen in het eigen dorp. Per dorp zijn er verschillende behoeften. Zoals jeugd die niet kan kopen omdat er geen woningen beschikbaar zijn en/of die te duur zijn. Of senioren die niet weg kunnen uit hun te grote, of ongeschikte huis omdat er geen seniorenhuisvesting beschikbaar is. Beide groepen willen wel graag in eigen dorp blijven, of weer komen, wonen. En er is ook een tekort aan huurwoningen, zowel in de sociale- als in de markthuur (boven 720 euro per maand).

Lees verder
20 januari 2020

'Stop de wooncrisis'

Foto: SP / SP

Onder de slogan ‘Stop de Wooncrisis’ kwamen zaterdag 18 januari 2020 vertegenwoordigers van verschillende SP-afdelingen bij elkaar om geïnformeerd te worden over initiatieven uit binnen- en buitenland om de vermarkting en sloop van met name huurwoningen tegen te gaan en te pleiten voor méér betaalbare, duurzamere en veiligere huisvesting. Vanuit de SP Horst aan de Maas waren Wilma Kurvers en Sonja van Giersbergen vertegenwoordigd. Wilma Kurvers doet verslag.

Lees verder
3 januari 2020

Werkgroep Arbeidsmigranten teleurgesteld in niet nakomen toezeggingen B&W

Foto: Huisvesting arbeidsmigranten / Otto Work Force

Op 7 januari 2020 wordt in de gemeenteraad de notitie "Richtlijnen Omgevingsgesprek Horst aan de Maas" (zie bijlage) besproken. De Werkgroep Arbeidsmigranten schrijft in een brief aan B&W en de gemeenteraad (zie bijlage) dat zij teleurgesteld is over het feit dat B&W haar toezegging aan de werkgroep om vóór vaststelling van de notitie “Richtlijnen Omgevingsgesprek” de werkgroep te raadplegen niet is nagekomen. Daarnaast stelt de werkgroep vast dat – als gevolg van eerdere besluiten van de gemeente inzake huisvesting van arbeidsmigranten -  in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas de aantallen te huisvesten arbeidsmigranten ongelimiteerd is. Tenslotte heeft de werkgroep zorgen over de handhaafbaarheid van de regel dat de in Horst aan de Maas gehuisveste arbeidsmigranten voor driekwart in Horst aan de Maas werkzaam moeten zijn.

Lees verder
16 december 2019

Geen rechtvaardigheid rondom vergunningen huisvesting arbeidsmigranten

Foto: - / -

Al heel vaak is door de SP Horst aan de Maas aangekaart dat er grote vragen en twijfels zijn bij de manier waarop vergunningen verleend worden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Telkens wordt er geen of een ontwijkend antwoord gegeven op de vragen door de verantwoordelijk wethouder.

Lees verder
12 december 2019

Prestatieafspraken met Wonen Limburg en Woonwenz

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 10 december 2019 werden in de gemeenteraad van Horst aan de Maas de prestatieafspraken besproken. Dit zijn de afspraken die de woningcorporaties maken met de gemeente voor het komende kalenderjaar. Voor de SP is het beleid rondom sociale huurwoningen erg belangrijk en SP-raadslid Sonja van Giersbergen had dan ook een aantal vragen en opmerkingen.

Lees verder
12 december 2019

En toen was er licht…

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op 10 december 2019 is een lantaarnpaal geplaatst aan de parkeerlus bij het Zonnehof te Tienray. Het sluitstuk van een jaar lang praten met bewoners (met ondersteuning van de SP), Wonen Limburg, gemeente en dorpsoverleg Tienray.

Lees verder
2 december 2019

Sonja van Giersbergen: "Voor B&W gelden afspraken niet bij huisvesting arbeidsmigranten".

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 26 november 2019 vroeg een bewoner van de Tienrayseweg aandacht voor een probleem (lees hier het verslag van die raadsvergadering). Aan de Tienrayseweg worden 114 arbeidsmigranten gehuisvest die gaan werken in een naastgelegen kassenbedrijf. Een werkgever die zijn eigen werknemers huisvesting aanbiedt? Het lijkt te prijzen. Maar dat is steeds minder de reden voor initiatiefnemers om die huisvesting te realiseren. Die zien huisvesting van arbeidsmigranten steeds meer als een verdienmodel. Eén huisje voor zes personen levert al snel zo’n 2000 euro huur per maand op! Dat heeft niets meer te maken met “goede huisvesting realiseren”. Overigens heeft de SP ook bezwaren tegen huisvesting door de werkgever in verband met de dubbele afhankelijkheid van de werknemer. Als je als werknemer geen werk meer hebt, valt ook de huisvesting weg. Die situatie zou je in 2019 niet meer mogen verwachten...

Lees verder

Pagina's

U bent hier