h

Verzet buurt tegen plannen uitbreiding huisvesting Arbeidsmigranten op "De Reulsberg"

17 februari 2023

Verzet buurt tegen plannen uitbreiding huisvesting Arbeidsmigranten op "De Reulsberg"

Al vele jaren worden aan de Venloseweg 110 in Horst aan de Maas arbeidsmigranten gehuisvest op Camping De Reulsberg. In het voorjaar van 2004 bracht de toenmalige SP-leider Jan Marijnissen  - tijdens diens werkbezoek aan Horst - al eens een bezoek aan deze camping om te bekijken hoe de arbeirdsmigranten er gehuisvest waren. In harmonie met de buurt, zo bleek toen. Nu wordt diezelfde buurt geconfronteerd met plannen voor een nieuw logiesgebouw voor 84 arbeidsmigranten op het campingterrein. De buurt verzet zich tegen die plannen.

De buurt - die zich verenigd heeft in een collectief - stelt dat de balans tussen de belangen van de buurt en de belangen van de initiatiefnemer voor de huisvesting ontbreekt. Te meer omdat in de buurt - het gebied Venloseweg/Horsterweg in een cirkel van zo'n drie kilometer - al vele duizenden arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Er hebben wel gesprekken plaats gevonden tussen buurt en huisvester, maar die hebben niet geleid tot overeenstemming. Er is al overlast van de op dit moment al gehuisveste arbeidsmigranten, verderop in de buurt. En de buurt heeft moeite met het nieuwe logiesgebouw van drie verdiepingen en een zolder, dat naar hun mening niet past in het buitengebied.

In De Limburger zegt wethouder Eric Beurskens (Essentie) dat er naar zijn mening voldoende inspanning is geweest in de omgevingsdialoog. „Dat het niet naar ieders tevredenheid is, is vervelend, maar wettelijk is zo’n dialoog niet nodig". Een argument dat haaks staat op de mening van collega-wethouder Roy Bouten. Bouten heeft uitgebreid overleg gehad met de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten - waarin ook bewoners vertegenwoordigd van de buurt rondom De Reulsberg - over de opzet van regels rondom omgevingsgesprekken. Daarin is onder andere afgesproken dat een omgevingsgesprek aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, vooraleer de gemeente een vergunning verleend. Het is dan ook logisch dat - zo blijkt uit het artikel in De Limburger - wethouder Roy Bouten binnen het college van B&W niet meegestemd heeft, omdat in zijn ogen meer alternatieven onderzocht hadden kunnen worden.

U bent hier