h

Wonen

13 augustus 2021

Antwoorden B&W op vragen SP over huisvesting arbeidsmigranten in Sevenum

Op 31 juli 2021 stuurde de SP vragen naar het college van B&W over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Zeesweg en de uitbreiding van de huisvesting door Kafra LH Greenport, beiden in Sevenum (lees hier het artikel over de brief met de vragen). De vragen van de SP richten zich onder andere op het door de gemeente voorgeschreven "omgevingsgesprek" dat  initiatiefnemers dienen te voeren met de bewoners uit de omgeving. Daar schortte het nogal aan bij zowel de plannen aan de Zeesweg als bij Kafra. Inmiddels heeft de gemeente antwoord gegeven op de vragen van de SP (zie bijlage)

Lees verder
1 augustus 2021

Vragen SP Horst aan de Maas inzake huisvesting arbeidsmigranten in Sevenum

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwste plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Sevenum. De SP reageert daarmee op een brief van bewoners van de Dorperdijk, Zeesweg, Venloseweg, Klassenweg, Romerweg en Laarweg in Sevenum (zie bijlage), die verbaasd en ontsteld zijn over het besluit van de gemeente om vergunning te verlenen voor het realiseren van onder andere een verblijfsgebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Zeesweg (52 plekken). Daarnaast stelt de SP vragen naar aanleiding van informatie die de fractie ontvangen heeft over plannen van Kafra Housing om het aantal plekken voor arbeidsmigranten bij het al bestaande gebouw van arbeidsmigranten uit te breiden van 416 naar 512 plekken. Over die uitbreiding stelde de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten ook een aantal vragen aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage).

Lees verder
7 juni 2021

‘Creatief’ met reservegelden? Nee!

Foto: - / -

Er liggen plannen voor woningbouwontwikkeling aan de Rector de Fauwestraat in Meterik. Onlangs stond het bestemmingsplan hierover op de agenda van de gemeenteraad. Het plan haalde op het nippertje een meerderheid (12 stemmen tegen, dertien stemmen voor). De SP heeft niet ingestemd.

Lees verder
2 juni 2021

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief naar Informateur Hamer

Foto: Poolse supermarkt / in Horst

Op 25 april 2021 stuurde wethouder Roy Bouten van Horst aan de Maas samen met diens collega van Peel en Maas namens de regio Noord-Limburg een brief naar informateur Tjeenk Willink over de situatie van arbeidsmigranten in Noord-Limburg (zie bijlage). De "regio" stelt dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor de groei van de welvaart in Noord-Limburg, maar ze zien wel een aantal "probleempjes" die met hulp van de overheid moeten worden opgelost. Op het gebied van gezondheidszorg, taal, integratie en registratie. De Noord-Limburgse gemeenten pleiten er voor dat de rijksoverheid mee helpt om "het belang van arbeidsmigranten onder de aandacht te brengen", zodat verzet van burgers tegen huisvesting in hun omgeving weggenomen wordt. De brief van de regiogemeenten was voor de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten aanleiding óók een brief te schrijven naar de (nieuwe) informateur, Mariëtte Hamer (zie bijlage). De Werkgroep kijkt toch iets anders aan tegen de problemen die ontstaan als gevolg van de toestroom van arbeidsmigranten.

Lees verder
24 april 2021

SP tegen plannen gemeente voor huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft te maken met een grote toeloop aan arbeidsmigranten uit Oost Europa, die in Nederland hun boterham willen verdienen. Naast werkgevers - bijvoorbeeld in de agrarische sector - die hun werknemers op een fatsoenlijke manier willen huisvesten, wordt de gemeente ook overspoeld met plannen van professionele huisvesters/uitzendbureaus die daar veel geld mee willen verdienen. Reden voor de gemeente om te proberen die huisvesting in Horst aan de Maas beter te reguleren. Daarvoor heeft B&W het zogeheten "Paraplubestemmingsplan Arbeidsmigranten" (zie bijlage) voorgelegd aan de gemeenteraad. In de gemeenteraads-vergadering van 20 april werd dit voorstel uiteindelijk aangenomen. Met de stem van de SP tegen.

Lees verder
24 april 2021

Buurt mag meepraten over plannen voor huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Al jaren hamert de SP er in de gemeenteraad van Horst aan de Maas op dat buurten mee moeten kunnen praten als er in hun omgeving huisvesting voor arbeidsmigranten gepland wordt. In juni 2019 leidde dat er toe dat B&W de gemeenteraad beloofde in gesprek te gaan met de door de SP opgerichte Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten (lees hier het artikel over de raadsvergadering waarin die toezegging gedaan werd). En uiteindelijk heeft dat geleid tot de notitie "Richtlijnen omgevingsgesprek Horst aan de Maas" (zie bijlage) die in de vergadering van 20 april 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. 

Lees verder
5 april 2021

Waar blijven die sociale huurwoningen?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 30 maart 2021 sprak de gemeenteraad over de plannen voor nieuwbouw van basisschool Weisterbeek in combinatie met woningbouw. Aanleiding voor SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen om nogmaals het belang van de bouw van sociale huurwoningen onder de aandacht te brengen.

Lees verder
24 maart 2021

Privacy burgers kennelijk onbelangrijk.

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In verschillende kernen van Horst aan de Maas is het woningaanbod nijpend en er is absoluut sprake van een tekort. Daardoor is de stap voor starters op de woningmarkt lastig en vaak onmogelijk of blijkt de wachttijd in de huursector in onze gemeente ongeveer zeven jaar.  Dit is veel te lang natuurlijk en het zorgt voor een uittocht van jeugd naar verre plaatsen buiten de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat je met alle plannen voor woningbouw in zou moeten stemmen. Dat bleek in de gemeenteraadsvergadering van 23 maart 2021. De SP stemde tegen de bouwplannen voor Luisch Hof in Broekhuizen. Waarom?

Lees verder
8 maart 2021

Problemen Noordsingelflat Horst moeten worden opgelost.

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Al een tijd voert de SP, zowel landelijk als in Horst aan de Maas, actie met betrekking tot huurwoningen, onder het motto "Nul is genoeg!". In dat kader staat op de website van de SP de oproep, deel te nemen aan de enquête "Huren: last of lust?" (hier is de enquête te vinden). Bewoners van de Noordsingelflat lieten weten dat in hun flat niet alle zaken naar behoren functioneren, waardoor hun woongenot behoorlijk is aangetast.

Lees verder
7 maart 2021

Start actie voor huurverlaging voor alle huurders

Foto: SP / SP

Op 5 maart 2021 voerde de SP actie door het hele land voor huurverlaging voor alle huurders. Ook in Horst aan de Maas. Bij woningcoöperaties, commerciële verhuurder sen particuliere huurders werde zogenaamde "makelaarsborden" tegen de ruit geplakt. Met als tekst: "Succes: huurbevriezing - Volgende stap: Huurverlaging voor alle huurders". Met deze actie is de eerste stap voor de strijd om huurverlaging gezet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier