h

Reulsberg BV in kort geding door rechter in ongelijk gesteld

17 november 2023

Reulsberg BV in kort geding door rechter in ongelijk gesteld

De rechter in Roermond heeft De Reulsberg BV ongelijk gegeven in een kort geding dat het bedrijf heeft aangespannen tegen het besluit van de gemeente om de bouw van een appartementengebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten stil te leggen. Er is naar de mening van de rechter geen "spoedeisend belang" om De Reulsberg BV alsnog in de gelegenheid te stellen om het gebouw verder af te bouwen.

Eind juli 2023 heeft het College van B&W op advies van de Commissie Bezwaar en Beroep besloten de eerder aan De Reulsberg BV verleende omgevingsvergunning voor de huisvesting van 82 arbeidsmigranten te "herroepen". Binnen 16 weken mocht De Reulsberg BV haar aanvraag zodanig wijzigen dat wellicht alsnog vergunning kon worden verleend, aldus de gemeente. Het bedrijf had verwacht dat de bezwaren van onder andere de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten afgewezen zouden worden en was daarom al begonnen met de bouw. Daartegen kwamen de omwonenden in het geweer en dat leidde er toe dat de gemeente de bouw stillegde (lees hier daarover meer). Dat op zijn beurt was tegen het zere been van De Reulsberg BV, die een kort geding aanspande tegen de gemeente Horst aan de Maas met de eis dat ze door mochten gaan met de bouw.

Naast de gemeente liet ook de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten aan de rechter weten dat ze van mening is dat de rechter het verzoek om verder te bouwen, af moest wijzen (zie bijlage). UIteindelijk heeft de rechter op 17 november 2023 besloten het verzoek van De Reulsberg BV af te wijzen. Dat betekent dat het bedrijf voorlopig niet verder mag bouwen. Detail: de rechter was het niet eens met het besluit van B&W dat Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten geen belanghebbende zou zijn. Volgens de rechter is de werkgroep wél belanghebbende!

De redenen om het verzoek af te wijzen is dat het belangrijkste argument van het bedrijf - financiële schade die het bedrijf zou oplopen door niet door te kunnen gaan met de bouw - door de rechter niet is geaccepteerd. Volgens de rechter valt die financiële schade wel mee. En er zouden volgens de rechter ook geen andere "onomkeerbaar negatieve gevolgen" ontstaan door het stilleggen van de bouw. Dat leidt de rechter onder andere af uit het feit dat De Reulsberg BV geen gebruik heeft gemaakt van de kans die de gemeente haar geboden heeft om binnen 16 weken de vergunningaanvraag zodanig te wijzen dat de gemeente alsnog in zou kunnen stemmen met vergunningverlening.

Rest nu nog de beoordeling van het beroep van De Reulsberg tegen het besluit van de gemeente om de verleende vergunning te "herroepen". Ook bij de behandeling van dat beroep door de rechter zal de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten van zich laten horen. Wordt dus vervolgd...

U bent hier