h

Vragen SP naar aanleiding van dodelijk ongeluk arbeidsmigrant in Sevenum

11 oktober 2023

Vragen SP naar aanleiding van dodelijk ongeluk arbeidsmigrant in Sevenum

Op maandag 2 oktober 2023 werd Horst aan de Maas opgeschrikt door een verschrikkelijke ongeluk in het maïsveld bij de Erik de Rodeweg in Sevenum: een jonge Litouwse arbeidsmigrant werd samen met zijn achtergebleven schamele bezittingen gevonden in een juist gemaaid maïsveld. Hij werd overreden door een hakselaar. Het ongeluk wierp een schrijnend beeld op van het steeds meer toenemende aantal dakloze arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Reden voor de SP Horst aan de Maas vragen voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage).

Er zijn steeds meer berichten over dakloze arbeidsmigranten die her en der in Noord-Limburg uit nood in de buitenlucht slapen. Nog onlangs kreeg de SP van een Sevenumse inwoonster het bericht dat zij een (andere) Litouwse arbeidsmigrant had ingetroffen, slapend onder struikgewas. Ze heeft hem bij haar thuis laten douchen en boterehammen gegeven. In de brief aan B&W schrijft de SP dat met het groeiend aantal arbeidsmigranten in de regio ook het aantal daklozen waarschijnlijk alleen maar zal stijgen, zeker als niet de juiste maatregelen genomen worden om dit te voorkomen. Maar daarvoor is het wel nodig dat er zicht is op de problematiek. En dat blijkt - volgens berichten in De Limburger - in de gemeente Horst aan de Maas (en ook in de aangrenzende gemeenten) niet of nauwelijks het geval. Er wordt (wat betreft de gemeente Horst aan de Maas) gesproken over een 'onzichtbare groep’.

Wethouder Bouten (PvdA) wijst er in de media op dat Horst aan de Maas gaat deelnemen aan een landelijke proef om verblijfsadressen van kortverblijvende arbeidsmigranten te registreren om een beter beeld te krijgen van het aantal en de verblijfplaatsen. Het verbeteren van het inzicht zou gerichter beleid mogelijk moeten maken. Maar dat de gemeente deel zou nemen aan die proef heeft ze al een jaar geleden bekend gemaakt, maar heeft kennelijk nog niet tot uitvoering geleid.

"Eén van de oorzaken van dakloosheid onder arbeidsmigranten is gelegen in het feit dat de tewerkstelling van arbeidsmigranten meestal gekoppeld is aan de huisvesting", zo schrijft de SP. In de praktijk betekent dit dat indien de arbeidsmigrant ontslagen wordt, deze meteen ook zijn huisvesting kwijt is. En andersom: als de arbeidsmigrant uit huis gezet wordt, betekent dat veelal ook ontslag. Tel daarbij op dat veel arbeidsmigranten voor hun komst naar Nederland óók afhankelijk zijn van de werkgever/huisvester, die het vervoer regelt van het thuisland naar Nederland. Komen ze op straat te staan dan hebben ze vaak de middelen niet om naar hun thuisland terug te keren. "Met alle problemen van dien, die nu zichtbaar worden", aldus de SP.

De SP Horst aan de Maas geeft in haar brief aan dat een sluitende administratie van de verblijfsplaatsen van arbeidsmigranten inderdaad nodig is om de verschillende problemen van arbeidsmigranten in beeld te brengen en te houden. Daarbij wijst de SP naast het probleem van de dakloze arbeidsmigranten ook op de grootschalige cumulatie van arbeidsmigranten in bepaalde delen van de gemeente. Maar nog belangrijker acht de SP het dat arbeidsmigratie beter gereguleerd wordt. Daarvoor moet beleid volgens de SP aangepast én misschien nog wel belangrijker: ook worden uitgevoerd en gehandhaafd!

De situatie leidt voor de SP Horst aan de Maas tot de vraag wanneer de landelijke proef om de verblijfsadressen van kort blijvende arbeidsmigranten te registreren begint en welke gegevens in deze registratie worden vastgelegd worden. Vraag is ook hoe daaruit zou moeten blijken welke arbeidsmigranten (mogelijk) dakloos zijn en als dat het geval zou zijn: zijn deze dakloze arbeidsmigranten dan voor de gemeente bereikbaar of alleen zichtbaar.

De SP vraagt ook welke mogelijkheden B&W heeft om dakloze arbeidsmigranten op te vangen en en in hoeverre de bedrijven die deze medewerkers uit hun land van herkomst gehaald hebben, betrokken zijn bij deze hulp. En de brief wordt afgesloten met de vraag welke middelen de gemeente ter beschikking heeft de gemeente om het mechanisme van “ontslag = verlies huisvesting” te doorbreken, door werk en wonen te scheiden, zoals aanbevolen door de commissie Roemer.

U bent hier