h

Wonen

28 november 2019

Voorstel SP: Besluit vergunningverlening huisvesting arbeidsmigranten overlaten aan raad

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

“De bevoegdheid van B&W om te besluiten over vergunningverlening voor huisvesting van arbeidsmigranten  in Horst aan de Maas moet terug naar de gemeenteraad”.  Dat stelde SP-raadslid Sonja van Gierbergen dinsdag 26 november 2019 naar aanleiding van de toespraak van Ellen Swinkels van de Tienrayseweg over de 114 arbeidsmigranten die op vijf meter afstand van haar perceel gehuisvest gaan worden.

Lees verder
3 november 2019

Dorpentour: aandacht voor sociale huurwoningen

Foto: Rood / SP Horst aan de Maas

In de afgelopen weken werden er drie avonden georganiseerd met als titel “een gezonde blik op wonen”. Bijna alle dorpen vragen aandacht voor de jongeren die graag in het dorp willen blijven wonen, of terug wilen komen na hun studie. Zij willen wel graag kopen, maar hebben een studieschuld en geen eigen vermogen, waardoor kopen bijna onmogelijk is. Daarnaast is er bijna geen betaalbare woning te krijgen.

Lees verder
28 oktober 2019

De aanhouder wint

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Al sinds januari 2019 is een aantal bewoners van Zonnehof in Tienray met hulp van de SP aandacht aan het vragen voor hun veiligheid. Ze denken dat die met name gewaarborgd zou kunnen worden met deugdelijke achterpadverlichting bij de parkeerlus. Van de 44 woningen zijn er ongeveer twintig die direct grenzen aan de parkeerlus. De slechte verlichting en de niet al te beste – zanderige – ondergrond maken een wandeling van auto naar achterdeur of andersom af en toe een hachelijke onderneming.

Lees verder
20 oktober 2019

Vragen SP over gevolgen handelsverdrag CETA voor gemeente Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

In een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) kondigt de SP een aantal vragen aan, die ze wil gaan stellen over de gevolgen van het handelsverdrag CETA, dat de EU wil sluiten met Canada. De SP wijst in haar brief op recente berichtgeving, waarin Milieudefensie, FNV en Handel Anders waarschuwen voor het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). Met de invoering van het handelsverdrag kunnen Amerikaanse en Canadese investeerders een schadevergoeding claimen voor verlies van (toekomstige) winsten.

Lees verder
9 oktober 2019

Prestatieafspraken met Wonen Limburg en Woonwenz

Foto: - / -

Onlangs kwamen de plannen die Wonen Limburg en Woonwenz hebben in onze gemeente voor het komende jaar aan de orde. Voor de SP is de sociale huursector enorm belangrijk. Landelijk is 21% van de woningen een sociale huurwoning. In Horst is dat amper 14%. Daarbij zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning lang, gemiddeld 2 jaar, maar 7 jaar is geen uitzondering.

Lees verder
30 september 2019

Onbeperkte uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten mogelijk?

In de raadsvergadering van 10 september 2019 zat de tribune vol met mensen van de Horsterweg die bezorgd zijn over hun leefomgeving. Een pand aan de Horsterweg waar voorheen 20 arbeidsmigranten woonden, dreigt uitgebreid te worden naar zo'n 200 plaatsen. De omwonenden wisten van niets en werden door initiatiefnemer en gemeente van het kastje naar de muur gestuurd (lees hier het verslag over de raadsvergadering) .

Lees verder
18 september 2019

Blijft pand Mooren behouden voor Horst?

Foto: Tekening / Pand Mooren

In 1960 werd pand Mooren geopend en het heeft sinds die tijd meerdere functies gehad: winkel, kantoorruimte – ook als tijdelijk onderkomen voor ambtenaren van het gemeentehuis – en recentelijk nog lunchroom Beej Mooren dat  op 1 augustus jl. de deuren sloot. In 2006 dreigde het pand gesloopt te worden om plaats te maken voor woningen. Maar de actiegroep Behoud Gebouw Mooren – waar de SP ook deel van uitmaakte – wist via een handtekeningenactie de gemeente op andere gedachten te brengen. Het pand bleef behouden en kreeg na een grondige renovatie een invulling met onder andere een lunchroom en vergaderruimtes.

Lees verder
11 september 2019

Gaat huisvesting arbeidsmigranten aan de Horsterweg wel of niet door?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Gaat de huisvesting aan de Horsterweg in Grubbenvorst wel of niet door? Die vraag kwam aan de orde in de raadsvergadering van Horst aan de Maas op dinsdag 10 september 2019. Als het aan de SP ligt niet, maar Wethouder Vostermans meent zeker te weten dat die huisvesting niet tegen te houden is. De gemeenteraad vroeg om een nader onderzoek of die stelling van de wethouder wel klopt.

Lees verder
5 september 2019

SP-werkgroep Arbeidsmigranten: “Geen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan Horsterweg”

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

In de afgelopen zomer heeft het bedrijf CV Hugru aan bewoners van de Horsterweg kenbaar gemaakt dat het bedrijf aan de Horsterweg in Grubbenvorst zo’n 200 arbeidsmigranten wil huisvesten. De bewoners hebben aan de gemeenteraad en het college van B&W een brief geschreven, waarin ze hun bezwaren tegen dit plan beschrijven.

Lees verder
30 mei 2019

SP stemt in met vernieuwde stimuleringsmaatregelen bij de bouw van woningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 21 mei 2019 werden de bestaande stimuleringsregelingen voor onder andere het bouwen van woningen geëvalueerd en werden voorstellen gedaan om die regelingen beter te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier