h

SP Venlo stelt vragen over afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

21 november 2022

SP Venlo stelt vragen over afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

Al langere tijd probeert Kafra Housing huisvesting voor zo'n 800 arbeidsmigranten te regelen aan de Venrayseweg in Venlo. Pal aan de grens met Horst aan de Maas, waar ook al massaal arbeidsmigranten gehuisvest worden. In totaal worden in een straal van zo'n 4 kilometer ruim 2500 arbeidsmigranten gehuisvest. Logisch dat omwonenden daar al jaren tegen protesteren. En is een bezwarenprocedure gestart. Voor Kafra Housing geen probleem. Als het nodig is, zet zij onorthodoxe middelen in om het verzet tegen de huisvestingsplannen te breken. Zo meldde De Limburger zaterdag 12 november 2022 dat Kafra Housing omwonenden geld heeft geboden om hun bezwaren in te laten trekken. Enkele bewoners hebben het bod van Kafra Housing geaccepteerd, anderen weigeren verontwaardigd. Maar het (door Kafra Housing beoogde) kwaad is al geschied: tweespalt in de buurt.

Voor de SP Venlo is de gang van zaken reden om een brief te schrijven aan B&W en de gemeenteraad van Venlo. In de brief (zie bijlage) merkt de SP op dat plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten op elke plek voor onrust zorgen bij omwonenden en bedrijven. Naar de mening van de SP Venlo vraagt dat dan ook om tact en het serieus nemen van bezwaren en zorgen.

De gemeente Venlo heeft Kafra Housing een vergunning verleend om de 8oo arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie van WestPlant Group (WPG) aan de Venrayseweg. Overigens zonder dat er een adequaat omgevingsgesprek heeft plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en de buurt. Tegen die vergunningverlening zijn massaal bezwaren ingediend, die Kafra Housing probeert af te kopen met bedragen van € 4000 tot € 6000! De SP Venlo reageert daar in haar brief aan B&W en gemeenteraad op met ontsteltenis. Ze wijzen daarbij ook nog op een ander artikel (in dit geval in NRC), waarin de misstanden beschreven worden met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten, het bouwen van grote distributiebedrijven ('blokkendozen') en volop sprake is van belangenverstrengeling bij de ontwikkeling van het gebied Californië, dat vlakbij de locatie ligt waar Kafra Housing haar arbeidsmigranten wil huisvesten.

De SP Venlo schrijft in haar brief dat het bij de gemeente Venlo bekend is dat veel omwonenden bezwaar aantekenden tegen de vergunningverlening. Een wettelijk recht waar de omwonenden gebruik van maken. De SP wijst er op dat de bezwaren niet alleen afgekocht worden door Kafra Housing, maar dat Kafra Housing de bewoners die een handtekening zetten onder het afkoopcontract óók geheimhouding oplegt. "Zwijggeld", concludeert de SP.

Niet alle bewoners zijn gecharmeerd van deze omkoping en willen niet meedoen. Dat wordt hen niet door iedereen in dank afgenomen en daardoor ontstaat nu verdeeldheid in de buurt. Bewoners worden
tegen elkaar opgezet en zelfs onder druk gezet door medebewoners om te tekenen in ruil voor geld. De SP vindt dat een zeer kwalijke gang van zaken. De gemeente als vergunningverlener dient hierin volgens de SP haar rol en verantwoordelijkheid te nemen. Daarop aansluitend stelt de SP de vraag aan B&W en gemeenteraad of zij het met de SP eens zijn dat het afkopen van lopende bezwaren en daarmee mensen het zwijgen opleggen moreel verwerpelijk is en geen oplossing biedt voor de werkelijke zorgen van de omwonenden. Verder wil de SP weten of B&W met Kafra Housinng (dat direct verbonden is met uitzendbureau Otto Workforce van Frank van Gool) in gesprek gaat hierover. "Of" - vraagt de SP - "bent u van mening dat wanneer je met geld smijt gewoonweg alles te koop is?"

U bent hier