h

Wonen

29 september 2018

Druk bezochte bijeenkomst over huisvesting Arbeidsmigranten

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

26 september 2018 jl. organiseerde de SP-werkgroep Arbeidsmigranten een discussieavond over de komst van vele arbeidsmigranten naar de regio en de problemen die dat met zich mee brengt, onder andere op het gebied van huisvesting. Gastsprekers Hans Boerwinkel (medewerker 2e Kamerfractie SP), Jos Coesmans (voorzitter regionale adviesraad arbeidsmigranten) en Bert Peterse (oud-ambtenaar in de regio Noord-Limburg) gingen onder leiding van Paul Geurts (voorzitter SP-werkgroep Arbeidsmigranten) in gesprek met de ruim 100 aanwezigen.

Lees verder
15 september 2018

Bijeenkomst over plannen huisvesting arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Woensdag 26 september organiseert de SP-werkgroep arbeidsmigranten een informatie- en discussieavond in De Wingerd (Maasbreeseweg 2 in Sevenum) over de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Gastsprekers zijn onder andere  Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer voor de SP), Jos Coesmans (voorzitter van de Regionale Adviesraad Arbeidsmigranten) en Bert Peterse (oud ambtenaar coördinatie arbeidsmigranten regio Noord-Limburg). Zij gaan onder leiding van Paul Geurts (zie foto) in discussie met elkaar en met de zaal.

Lees verder
6 juni 2018

Gemeenteraad Horst aan de Maas unaniem: er moet snel beleid komen met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

"Wilt u dat niet doen...!" Zo maande de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Ina Leppink-Schuitema, de burgers op de publieke tribune, toen ze spontaan applaudisseerden voor de toespraak van Paul Geurts van de SP-werkgroep (huisvesting) arbeidsmigranten. Geurts ging in op de problemen die opdoemen in Horst aan de Maas met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten (zie ook het artikel over de oprichting van de SP-werkgroep Arbeidsmigranten). Hij verzocht het college van B&W snel te handelen. De gemeenteraad was het - net als de mensen op de publieke tribune - met hem eens: er moet snel (nieuw) beleid komen!

Lees verder
10 mei 2018

Huisvesting Ouderen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De SP wil - zo stelt SP-raadslid Thijs Lenssen in de Hallo - dat er de komende jaren voldoende en kwalitatief goede huurwoningen en seniorenwoningen voor onze ouderen beschikbaar blijven en zo nodig gaan komen. Door maatregelen van de overheid blijven mensen tegenwoordig steeds langer thuis wonen.

Lees verder
8 april 2018

Enorme toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

Foto: - / -

Horst aan de Maas telt al heel wat arbeidsmigranten. Veel van hen hebben zich al definitief gevestigd, anderen zijn als seizoenwerkers aanwezig. Onlangs ontstond er grote onrust in Melderslo. Uitzendbureau Sun Power heeft – zonder vergunning – huisvesting geregeld op camping ’t Engelke. Uiteindelijk moeten er 150 mensen gehuisvest worden. Ondertussen liggen er veel meer plannen voor massale huisvesting van arbeidsmigranten klaar. In Grubbenvorst (op 3 locaties in totaal 1200 bedden), in Sevenum (400 bedden), in America (200) en in Horst (60). Naar verwachting komen er nog veel meer!

Lees verder
16 juli 2017

Aanpak overlast treinen langs spoor Sevenum, Hegelsom, America en Griendtsveen

Foto: - / -

Maandag 3 oktober 2016 presenteerde de SP Horst aan de Maas in Café Boëms Jeu een rapport over de overlast van de treinen op het spoor, die inwoners van America ervaren. Het rapport is gebaseerd op onderzoek in de maanden daarvoor. Bijna een jaar later, op donderdag 13 juli jl.,  gingen de Americanen met de wethouder in gesprek over de overlast en hoe die weg te nemen.

Lees verder
14 mei 2017

Column Sonja van Giersbergen: De overeenkomst tussen een grasmaaier en een baby.

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Wat een vreemde titel voor een stukje van de SP zult u denken. Ik zal u uitleggen, waar ik afgelopen week tegen aan liep.

Lees verder
23 september 2016

Nieuwe huurwoningen in Horst?

Foto: PG / SP

Op korte termijn wordt de voormalige Meuleveldschool aan de Marijkestraat in Horst gesloopt. De school is verplaatst naar de Twister (de voormailige Norbertuskerk). Wanneer de Meuleveldschool gesloopt is, wordt het vrijkomende gebied opnieuw ingericht. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in diverse media over de bouw van twaalf huurhuizen op het terrein van de voormalige Meuleveldschool aan de Julianastraat te Horst.

Lees verder
22 juni 2016

Wonen in Horst aan de Maas, goed voor iedereen!

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 14 juni is het Masterplan wonen behandeld en vastgesteld. Het Masterplan wonen is een visie over wonen in Horst aan de Maas. Visies zijn vaak niet erg concreet en dit is ook niet erg maar bij deze een concrete vertaalslag vanuit de SP.

Lees verder
15 maart 2016

Prestatieafspraken en uitvoeringsprogramma wooncorporaties

Foto: SP

In juli 2015 is de nieuwe Woningwet aangenomen. Dit houdt in dat de wooncorporaties samen met de gemeentes en huurdersverenigingen prestatieafspraken moeten maken. Daardoor krijgt de Gemeenteraad meer mogelijkheden om het beleid te bepalen. Een goede zaak!

Lees verder

Pagina's

U bent hier