h

Leefbaarheid Zonnehof Tienray aangetast en ongerustheid over toekomst

13 augustus 2022

Leefbaarheid Zonnehof Tienray aangetast en ongerustheid over toekomst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onlangs hebben bezorgde bewoners van Zonnehof in Tienray contact opgenomen met de SP vanwege problemen die ontstaan zijn met betrekking tot Zonnehof. Het gesprek met de bewoners dat daaruit voortvloeide, vormde aanleiding voor het sturen van een brief aan Wonen Limburg (WL) en portefeuillehouder Roy Bouten (Wonen & Wijken en Integratie).

Wat speelt er?
De bewoners zien hun buurtje verpauperen. Zodra er een woning leeg komt te staan is deze heel snel weer bewoond, meestal met buitenlandse mensen die de taal niet spreken, zelden thuis zijn, hun tuin en huis nauwelijks onderhouden, afval laten staan en ook langere tijd ‘vreemde’ mensen in hun woning hebben. Het aanzien van het hofje in beide ringen (elk 22 woningen) gaat zienderogen achteruit.

De bewoners en de SP willen weten of toewijzing voor bewoning van de huizen onderdeel uitmaakt van het beleid dat Wonen Limburg momenteel hanteert ten aanzien van deze woningen. Daarnaast willen ze graag dat Wonen Limburg en de wethouder een kijkje komen nemen in Zonnehof om de situatie met eigen ogen te aanschouwen.

In het algemeen zijn de bewoners het contact met Wonen Limburg kwijt met de komst van een nieuwe beheerder namens de woningcorporatie. Ze vinden het een groot gemis dat deze zich nog niet bij hen heeft voorgesteld maar wel af en toe schijnt rond te rijden bij Zonnehof en dus in feite niet aanspreekbaar is voor hen. Er is een keer telefonisch contact geweest, maar daar is het bij gebleven. De woon- en leefomstandigheden zijn nu dusdanig dat er een groeiend gevoel van onveiligheid bestaat bij een aantal bewoners in verband met steeds nieuwe buren, die vaak ook de taal niet spreken.

Graag zien de bewoners dat de nieuwe beheerder – net als zijn voorganger vaak deed – zich persoonlijk meldt zodat hij met de bewoners in gesprek kan gaan.

Onrust
Tot slot is er onrust naar aanleiding van berichten (via het dorpsblaadje en een gemeenteambtenaar) dat er mogelijk plannen zijn met Zonnehof. Zijn er sloopplannen? Wordt een gedeelte van Zonnehof bij het kloostercomplex getrokken? Moeten de huidige bewoners – van wie er een aantal al heel wat jaren en toch ook met veel plezier hier wonen – straks weg? Allemaal vragen die opgeroepen worden door berichten zonder vermelding van een bevoegde bron.

Wat zijn de plannen die Wonen Limburg met de woningen van Zonnehof heeft? Oorspronkelijk waren de 44 woningen in de twee ringen seniorenwoningen, maar dat label is er lang geleden afgehaald met de gevolgen die de bewoners nu ervaren.

Lees hier het artikel van een eerder onderzoek van de SP in 2018 naar de status van de 'seniorenwoningen' in Horst aan de Maas.

Reactie toevoegen

U bent hier