h

Goed zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

24 maart 2022

Goed zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

Zes arbeidsmigranten in een container gehuisvest bij een aspergekweker. Rommel (o.a. veel flessen en kratten) op de binnenplaats van de huisvestingslocatie van SunPower in Tienray. Arbeidsmigranten in het centrum van Horst, met z’n dertigen gehuisvest, vrijwel elke avond hun vertier zoekend op het plein, drinkend en telefonerend. Roemeense chauffeurs die vier weken aan één stuk van huis zijn, tussendoor in hun vrachtwagen slapen en leven op een industrieterrein aan de Stationsstraat in Horst, waar de werkgever toilet- en recreatiegelegenheid en een keukentje heeft gerealiseerd. Na die vier weken gaan ze voor 14 dagen terug naar Roemenië en daarna weer aan de bak… Een bouwvakker die bezig is met de bouw van een locatie voor huisvesting die opmerkt dat de toekomstige kamers voor twee arbeidsmigranten per kamer nog kleiner zijn dan varkenshokken.

Foto: SP / SP
Bij Kafra in Sevenum, de huisvestingslocatie voor meer dan 400 arbeidsmigranten van Otto Workforce, blijkt het terrein afgesloten en met camera’s beveiligd. Bezoeken van de locatie is onmogelijk. Ook het supermarktje nabij Kafra is niet toegankelijk en wordt bewaakt. Bewoners van de Zeesweg (op de foto, samen met Bart van Kent en Marc van Caldenberg) en omgeving vertellen over de schijnbare desinteresse van het gemeentebestuur met betrekking tot hun verzet tegen de bouw van “blokkendozen” en de daarmee gepaard gaande komst van vele arbeidsmigranten in hun buurt. Zie hier de “oogst” van een bezoek van SP-Kamerlid Bart van Kent en SP-statenlid Marc van Caldenberg aan Horst aan de Maas op maandagmiddag 14 maart 2022 op uitnodiging van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten (in de bijlage het uitgebreidere verslag van het bezoek).

Om half drie ontvangen de leden van de Werkgroep Huisvesting Arbeids-migranten en SP-raadslid Sonja van Giersbergen Van Kent en Van Caldenberg met een lekkere kop koffie en Limburgse vlaai. De leden van de werkgroep – bewoners van verschillende buurten in Horst aan de Maas waar massaal arbeidsmigranten gehuisvest zijn -  vertellen de volksvertegenwoordigers dat je vroeger wist welke arbeidsmigrant waar werkte en woonde en indien nodig kon je direct met de werkgever of de huisvester contact maken. Nu is de huisvesting grootschalig en vooral anoniemer. De buurten voelen zich niet meer veilig en niet gehoord door werkgevers, huisvesters en ook niet door de overheid. De bewoners in deze buurten zien dat hun leefomgeving enorm wordt aangetast zonder dat er ook maar iets tegenover staat. Huisvesting is inmiddels een industrie geworden, waar grof geld aan wordt verdiend.

Na afloop van de tour door Horst aan de Maas wordt het gezelschap door de SP Horst aan de Maas een maaltijd aangeboden en wordt in gesprek gegaan over de bevindingen van die middag en “hoe verder?” Bart van Kent houdt een pleidooi voor het reguleren van het aantal arbeidsmigranten dat toegelaten wordt op de arbeidsmarkt en verwijst daarbij naar het actieplan dat de SP-fractie in de Tweede Kamer heeft opgesteld, samen met de ChristenUnie (zie bijlage). Wat betreft de “blokkendozen” merkt Bart op dat hij vindt dat grote bedrijven voordat ze zich hier vestigen eerst moeten laten weten waar ze hun personeel vandaan halen en/of laten verblijven.

Ook wordt gesproken over de consequenties van het rapport van de commissie Roemer (rapport - zie bijlage). Onduidelijk is of de regel “per kamer één arbeidsmigrant” alleen geldt voor nieuwe projecten. Waarschijnlijk zullen de meeste partijen uitleggen dat het advies zó gelezen moet worden. Maar in alle gevallen zal deze regel hoe dan ook enorme gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Het beste zou zijn om de rollen van werkgever en huisvester te scheiden. Verder komt het “probleem” dat de gemeente Horst aan de Maas zegt te hebben met het registreren van arbeidsmigranten aan de orde.  De werkgroep heeft al vaker gesteld dat werkgevers precies weten hoeveel mensen ze in dienst hebben, wie ze zijn en waar ze wonen. En ook hoelang ze er al zijn en hoe lang ze willen blijven. Registratie hoeft dus feitelijk geen probleem te zijn.

Een ander probleem in Horst aan de Maas is de geringe capaciteit voor toezicht en handhaving, waar veel te weinig in wordt geïnvesteerd. In gevallen van huisvesting op vakantieparken is het sowieso moeilijk te controleren. Het eigenaarschap van de woningen is soms niet meer te achterhalen. Bij de gesprekken met arbeidsmigranten tijdens de tour kon je merken dat het taalniveau van met name de Roemenen en Bulgaren erg laag is. Ze zijn het Engels of Duits, laat staan het Nederlands, nauwelijks machtig. Dat heeft ook gevolgen voor integratie en taalverwerving hier.

Bart van Kent gaat de voorbeelden die hij gezien en gehoord heeft gebruiken in de debatten in de Tweede Kamer, in gesprekken met journalisten en andere woordvoerders in de Tweede Kamer en bij werkbezoeken, ook in het buitenland. Hij blijft contact houden met de werkgroep om steun te krijgen voor punten als de registratieplicht en regulering van de toestroom van arbeidsmigranten. Marc van Caldenberg gaat aan de slag met een initiatiefvoorstel om de instroom van arbeidsmigranten te reguleren en gaat zorgen voor meer bekendheid met betrekking tot de problematiek bij Provinciale Staten van Limburg. Daar is volgens Van Caldenberg amper bekend wat er met name hier in Noord-Limburg op dat gebied speelt.

Reactie toevoegen

U bent hier