h

Wonen

8 mei 2019

SP Horst aan de Maas stelt vragen over activiteiten Industriestraat in Horst

Al enige tijd worden er activiteiten waargenomen in en rond voormalig pand Goossens Tuin en Park aan de Industriestraat in Horst. Het betreft een wisselende hoeveelheid vrachtwagens, diverse wooncontainers, fietsen, picknicktafels en ’s avonds is er volop licht in het pand en lopen er mensen rond.

Lees verder
5 mei 2019

B&W Horst aan de Maas wil in gesprek met Werkgroep Arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 16 april heeft de gemeenteraad gesproken over de “beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten”. Voorafgaande aan de raadsvergadering heeft de Werkgroep Arbeidsmigranten een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraad, waarin de werkgroep aandringt op een gesprek van de gemeente met de verschillende bewonersgroepen, die in de werkgroep verenigd zijn (zie voor de brief de bijlage).  De aanleiding om een brief te schrijven was de opmerking in de beleidsnotitie van B&W dat zij – voorafgaande aan de bespreking van het voorstel in de raad –wél  apart een bijeenkomst heeft gehad met werkgevers. Inmiddels heeft B&W laten weten dat ze met de werkgroep in gesprek wil gaan.

Lees verder
25 maart 2019

Woonvisie SP Horst aan de Maas

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

Op 12 maart 2019 werd in de gemeenteraad gesproken over het masterplan Wonen voor 2020, dat leidraad is voor afspraken met de woningcorporaties over het aantal en het soort nieuwe woningen dat gebouwd mag worden. Daar is - zeker vanuit de SP - wel het een en ander over te zeggen.

Lees verder
21 maart 2019

Bewoners Zonnehof Tienray in actie

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Dat het zeker helpt om gezamenlijk een probleem aan te pakken in plaats van individueel, is een conclusie die de bewoners van Zonnehof in Tienray intussen ook kunnen trekken. Herhaaldelijk hebben bewoners onafhankelijk van elkaar geprobeerd om aandacht te krijgen voor hun problemen. Zonder succes. Met hulp van SP’ers Sonja van Giersbergen en Wilma Kurvers (zie foto) lukte het wel. Zij hebben de bewoners geholpen met het opstellen van een brief, gericht aan de gemeente en Wonen Limburg.

Lees verder
21 maart 2019

Gesprek SP met Wonen Limburg over seniorenwoningen

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Begin januari is het SP-rapport ‘Onderzoek naar Seniorenwoningen in Horst aan de Maas’ aangeboden aan Wonen Limburg (lees hier het artikel over het aanbieden van het rapport). Onlangs vond een gesprek plaats tussen de SP en Wonen Limburg over de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport, dat is gebaseerd op de geretourneerde enquêtes (42%) die waren uitgezet bij de seniorenwoningen in beheer van Wonen Limburg.

Lees verder
2 februari 2019

Vragen bij vergunning huisvesting arbeidsmigranten Vissers America

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Sonja van Giersbergen, raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, heeft vragen gesteld over een verleende vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan Vissers,  Eickhorsterweg 5 in America. Zij stelt de vragen aan het College van B&W naar aanleiding van informatie die zij ontvangen heeft vanuit de Dorpsraad van America.

Lees verder
30 januari 2019

Wethouder Vostermans (CDA) wast handen in onschuld

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Wethouder Vostermans wast zijn handen in onschuld als het gaat om de procedure die gevolgd is bij de vergunningverlening voor de bouw van een "Polenhotel" door Otto Work Force nabij Sevenum. Dat burgers geen mogelijkheid hadden de vergunning in te zien om zo te kunnen beoordelen of ze bezwaar in moesten dienen en/of de voorzieningenrechter in te schakelen om de start van de bouw te voorkomen, was volgens hem onjuist. Ook het verzoek van de SP-fractie om de procedure aan te passen zodat burgers in de toekomst wél gebruik kunnen maken van hun rechten, wees hij af.

Lees verder
9 januari 2019

SP overhandigt rapport seniorenwoningen aan Wonen Limburg

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onlangs heeft de SP Horst aan de Maas een enquête gehouden onder de inwoners van seniorenwoningen in onze gemeente die in beheer zijn van Wonen Limburg. Op basis van de verkregen gegevens – via reacties van 43 % van de geënquêteerden – is een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport is op 7 januari jl. aangeboden aan de heer Ivo van Rees, manager Publieke Waarde bij Wonen Limburg.

Lees verder
4 januari 2019

SP wil uitstel bouw ‘Polenhotel’ Otto Work Force in Sevenum

Foto: - / website Otto Work Force

Op 20 december 2018 heeft de gemeente Horst aan de Maas een vergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Eric de Roodeweg in Sevenum. Gezien de aankondiging van Otto Work Force om maandag 7 januari 2019 al te starten met de bouw, wil de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas in een spoedvergadering van de gemeenteraad overleg voeren met het College van B&W. In dat overleg wil de SP voorstellen om de bouw stil te leggen om belanghebbenden in staat te stellen om bezwaren te uiten/juridische stappen te zetten tegen de vergunningverlening.

Lees verder
23 december 2018

Onderzoek SP naar seniorenwoningen Horst aan de Maas

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In oktober en november heeft de SP Horst aan de Maas een huis-aan-huis enquête gehouden bij de zogeheten seniorenwoningen in de gemeente. De vragen hadden betrekking op de levensloopbestendigheid, toewijzing aan de doelgroep en noodzakelijke aanpassingen. Daarnaast was het doel ook het peilen van de tevredenheid van de bewoners over deze woningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier