h

Oproep aan B&W Horst aan de Maas: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL"

28 december 2022

Oproep aan B&W Horst aan de Maas: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL"

Op 15 december 2022 heeft de gemeente Venlo vergunning verleend voor de bouw van een distributiecentrum met kantoor, huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en de aanleg van een parkeerplaats met een  overnachtingsmogelijkheid voor (m.n. buitenlandse) chauffeurs. Een en ander wordt – als de plannen door gaan – gerealiseerd aan de grens met Horst aan de Maas – in een gebied waar al heel veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn of zullen worden gehuisvest (schattingen lopen uiteen van 2500 tot 3000 in een straal van 2 tot 3 kilometer). Daaronder valt ook de huisvesting van 800 arbeidsmigranten op de WPG-locatie aan de Horsterweg, ook in Venlo. Naar aanleiding van die vergunningverlening roept de SP Horst aan de Maas het college van B&W bezwaar te maken tegen de vergunningverlening door de gemeente Venlo.

In haar brief aan B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) wijst de SP op een artikel in De Limburger d.d. 24-12-’22 waarin B&W stelt ten aanzien van de toestroom van arbeidsmigranten: “Geen nieuwe bedrijven met veel arbeidsmigranten, want er zijn al problemen genoeg met de huisvesting”.  Ook memoreert de SP het voornemen van B&W Horst aan de Maas om op z’n minst nog twee grote huisvestingslocaties toe te staan in Horst aan de Maas. De SP is blij met de voornemens van B&W als vermeld in het artikel in De Limburger, maar stelt tegelijkertijd vast dat ondertussen bezwaren van burgers tegen de komst van een groot distributiebedrijf (Geodis) willens en wetens door B&W van Horst aan de Maas naast zich neergelegd worden.  

Reden voor de SP om B&W te vragen of zij pogingen heeft ondernomen de gemeente Venlo op andere gedachten te brengen m.b.t. de vergunningverlening aan Vida XL en of zij bereid is om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningverlening aan Vida XL door de gemeente Venlo en om op korte termijn in overleg te gaan met de regiogemeenten (met name Venlo, Peel en Maas en Venray) om met hen afspraken te maken met betrekking tot arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg die er op gericht dienen te zijn te komen tot een stop op verdere toestroom van arbeidsmi-granten. Dit kan vooralsnog door geen vergunning te verlenen voor nieuwe huisvestingslocaties en op z’n minst oog te hebben voor cumulatie van huisvestingslocaties binnen een relatief klein gebied.

U bent hier