h

Toch groot bedrijf en arbeidsmigranten in Californië 2!

3 januari 2023

Toch groot bedrijf en arbeidsmigranten in Californië 2!

Ondanks verzet van de buurt gaan de plannen die B&W (CDA, Essentie, D66/Groen Links en PvdA) hebben met het gebied Californië 2 gewoon door. Waar de omwonenden in november 2020 samen met onder andere de SP nog wisten te voorkomen  dat groenteverwerkingsbedrijf Hessing zich met bijbehorende huisvesting van arbeidsmigranten kon vestigen in het gebied, heeft de Raad van State nu een streep gezet door de bezwaren van de buurt. Uitbreiding van kassengebied Californië met een bedrijf voor agrofood, inclusief huisvesting van arbeidsmigranten, kan doorgaan.

Bij het besluit van de gemeenteraad in 2020 dacht Paul Geurts nog dat het verzet van de buurt er toe zou leiden dat de gemeente bij de vervolgstappen de omwonenden in ieder geval serieus zou nemen (lees hier het artikel over het besluit van de gemeenteraad). Dat blijkt nu echter gelogenstraft. De bezwaren van de omwonenden met betrekking tot de gevreesde verkeers- en lichtoverlast én arbeidsmigranten - die weliswaar bij hen in de buurt gehuisvest zouden worden, maar elders werk kregen - werden deels weggenomen. Maar volgens de buurt onvoldoende. En ook de raadsfractie van de SP verzette zich tegen de nieuwe plannen (lees hier het artikel over het besluit met betrekking tot de nieuwe plannen).

De gemeente legde het vrachtverkeer aan banden en bepaalde een alternatieve route voor de trucks en er mochten alleen arbeidsmigranten wonen die ook op Californië 2 zouden werken. Tevens bepaalde de gemeente dat de tuinders lampen en lichtschermen moesten gebruiken die lichtoverlast zouden beperken. Maar de gemeente onderzocht niet wat de gevolgen van dat extra licht voor de omwonenden zou zijn. Dat deed de gemeente op aandringen van de Raad van State vervolgens alsnog, waarna de Raad van State uiteindelijk concludeerde dat er een toename van licht zal zijn, maar dat die zo gering is dat de omwonenden daar weinig last van zullen hebben.

Ondanks het aanvankelijke verzet van de buurt met ondersteuning van de SP en ondanks de woorden van de overige fracties in de raad (die zeiden dat aan de bewoners tegemoet moet worden gekomen, maar het daar verder bij lieten) kan er in Californië 2 alsnog een bedrijf à la Hessing gevestigd worden. Inclusief arbeidsmigranten. En de toezegging dat de arbeidsmigranten die straks gehuisvest worden binnen Californië 2 alleen binnen dat gebied zouden kunnen werken, staat ook op losse schroeven: als de aanbevelingen van het zogenaamde Aanjaagteam onder leiding van SP'er Roemer met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten (scheiding van wonen en werken) doorgaan, mogen ontslagen arbeidsmigranten blijven wonen in het gebied en is het logisch dat ze elders werk gaan zoeken...

Het eerder kenbaar gemaakte voornemen van het college van B&W van Horst aan de Maas om de komst van meer grote bedrijven met arbeidsmigranten te weren, blijkt nu ook op drijfzand gebouwd. De uitbreiding en toestroom van arbeidsmigranten gaat gewoon door, óók in 2023.

U bent hier