h

Wonen

10 december 2018

Woningbouw in Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 5 december 2018 zijn door de gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg de prestatieafspraken voor 2019 getekend. Sonja van Giersbergen, SP-woordvoerder in de gemeenteraad, reageert op de afspraken.

Lees verder
20 november 2018

Op Reindonk TV: debat wethouder Vostermans (CDA) en Paul Geurts (SP) over huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In week 47  2018 zond Reindonk TV het debat uit tussen wethouder Vostermans (CDA) en Paul Geurts (SP-werkgroep Arbeidsmigranten) over het beleid inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. In het programma "Aan tafel met..." sprak presentatrice Marieke Vullings met Vostermans en Geurts.

Lees verder
19 november 2018

SP: bouw betaalbare woningen!

Een van de onderdelen van de begroting – zoals die onlangs is vastgesteld -  is het uitvoeringsprogramma Wonen en Bouwen. Een van de uitdagingen in dit programma is het vergroten van het aantal huurwoningen waar de SP al jaren voor pleit. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare huurwoningen in onze gemeente.

Lees verder
15 november 2018

‘Senioren willen prettig en op een vertrouwde manier met elkaar samenleven’

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Thijs Lenssen (SP-raadslid) en Mario van Rens uit Hegelsom zijn twee jaar geleden een initiatief gestart om de leefomgeving van ouderen in hun dorp te verbeteren. Bij het plan wordt uitgegaan van vier pijlers: wonen, zorg, 'noaberschap' en veiligheid. De initiatiefnemers hopen dat het plan uiteindelijk uitgerold ka worden over de hele gemeente.

Lees verder
13 oktober 2018

Geen discussie: coalitie zet deur wijd open voor arbeidsmigranten

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Mooie woorden als het gaat om betrokkenheid van burgers bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Maar als het om huisvesting van arbeidsmigranten gaat, drijft B&W haar zin gewoon door. En de coalitiepartijen CDA, Essentie, D66 en PvdA steunen het college daar in. De SP biedt als enige tegenwicht!

Lees verder
4 oktober 2018

SP: onderzoek naar seniorenwoningen

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

Wonen is voor de SP een belangrijk thema. Iedereen heeft recht op een woning en een goede en veilige leefomgeving. Onze samenleving vergrijst, waardoor de behoefte aan daarop aangepaste woningen toeneemt. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Reden voor de SP Horst aan de Maas onderzoek te doen naar de staat van de seniorenwoningen in Horst aan de Maas.

Lees verder
29 september 2018

Druk bezochte bijeenkomst over huisvesting Arbeidsmigranten

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

26 september 2018 jl. organiseerde de SP-werkgroep Arbeidsmigranten een discussieavond over de komst van vele arbeidsmigranten naar de regio en de problemen die dat met zich mee brengt, onder andere op het gebied van huisvesting. Gastsprekers Hans Boerwinkel (medewerker 2e Kamerfractie SP), Jos Coesmans (voorzitter regionale adviesraad arbeidsmigranten) en Bert Peterse (oud-ambtenaar in de regio Noord-Limburg) gingen onder leiding van Paul Geurts (voorzitter SP-werkgroep Arbeidsmigranten) in gesprek met de ruim 100 aanwezigen.

Lees verder
15 september 2018

Bijeenkomst over plannen huisvesting arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Woensdag 26 september organiseert de SP-werkgroep arbeidsmigranten een informatie- en discussieavond in De Wingerd (Maasbreeseweg 2 in Sevenum) over de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Gastsprekers zijn onder andere  Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer voor de SP), Jos Coesmans (voorzitter van de Regionale Adviesraad Arbeidsmigranten) en Bert Peterse (oud ambtenaar coördinatie arbeidsmigranten regio Noord-Limburg). Zij gaan onder leiding van Paul Geurts (zie foto) in discussie met elkaar en met de zaal.

Lees verder
6 juni 2018

Gemeenteraad Horst aan de Maas unaniem: er moet snel beleid komen met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

"Wilt u dat niet doen...!" Zo maande de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Ina Leppink-Schuitema, de burgers op de publieke tribune, toen ze spontaan applaudisseerden voor de toespraak van Paul Geurts van de SP-werkgroep (huisvesting) arbeidsmigranten. Geurts ging in op de problemen die opdoemen in Horst aan de Maas met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten (zie ook het artikel over de oprichting van de SP-werkgroep Arbeidsmigranten). Hij verzocht het college van B&W snel te handelen. De gemeenteraad was het - net als de mensen op de publieke tribune - met hem eens: er moet snel (nieuw) beleid komen!

Lees verder
10 mei 2018

Huisvesting Ouderen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De SP wil - zo stelt SP-raadslid Thijs Lenssen in de Hallo - dat er de komende jaren voldoende en kwalitatief goede huurwoningen en seniorenwoningen voor onze ouderen beschikbaar blijven en zo nodig gaan komen. Door maatregelen van de overheid blijven mensen tegenwoordig steeds langer thuis wonen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier