h

Wonen Limburg gaat in gesprek met bewoners Zonnehof

19 november 2022

Wonen Limburg gaat in gesprek met bewoners Zonnehof

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Enkele maanden geleden werd de SP Horst aan de Maas benaderd door een aantal bewoners van Zonnehof in Tienray. Ze spraken hun zorgen uit over de leefbaarheid in hun buurt en de toestand van hun woningen. In Tienray deden intussen ook allerlei berichten de ronde dat er woningen van Zonnehof zouden verdwijnen. Bewoners zochten contact  met Wonen Limburg, maar daar is geen reactie op gekomen. Dat was voor de SP aanleiding om in augustus 2022 een brief op te stellen namens de bewoners met uitleg over de problematiek.

Op de brief van de SP kwam wel een reactie en op 24 oktober 2022 vond een gesprek plaats waarbij zowel Wonen Limburg als de gemeente vertegenwoordigd waren. Er was ook een groot aantal bewoners aanwezig en dat geeft wel aan hoe betrokken men bij de buurt is. Als we het over leefbaarheid hebben dan gaat het over verschillende onderdelen die met de woning en de buurt te maken hebben.

Allereerst het sociale aspect: het hier en daar ontbreken van onderlinge samenhang. Door taalbarriéres verstaan mensen elkaar niet allemaal meer. Er zijn ook veel wisselingen in bewoning en dergelijke, hetgeen vragen oproept bij de bewoners over het toewijzingsbeleid van Wonen Limburg.

Dan de uitstraling van de woningen en tuintjes. Vooral bij de mensen die overdag weinig thuis zijn in verband met werk onder andere, worden de tuintjes niet of amper bijgehouden.

Een ander belangrijk aspect hierbij is het ontbreken van contact van bewoners met Wonen Limburg via bijvoorbeeld de complexbeheerder. Daar heeft ook een wisseling plaatsgevonden, maar het contact zoals dat voorheen was, is compleet weg.

Tot slot nog de toestand van de woningen waar nodig energiebesparende maatregelen genomen zouden moeten worden. En dat vraagt om een totaal-aanpak en niet per individueel gemeld geval.

Tijdens de bijeenkomst van 24 oktober is besloten een enquête te houden onder de bewoners om te inventariseren hoe men denkt over het wonen in Zonnehof en hun woning. Tweederde van de bewoners heeft de enquête ingevuld – 66% - en dat geeft een goed beeld van wat er leeft. De resultaten van de enquête zijn inmiddels aan alle bewoners doorgegeven en is in de bijlage te vinden. Het document is tevens in het Pools vertaald om ook de Poolse bewoners van Zonnehof erbij te betrekken en te informeren (ook die is in de bijlage te vinden). Het rapport met de resultaten is inmiddels aan de bewoners verstrekt (op de foto hierboven de overhandiging van het rapport naar aanleiding van de enquête onder de bewoners van Zonnehof. Wilma Kurvers van de SP Horst aan de Maas reikt een exemplaar uit aan Henny Kragten, initiatiefneemster namens de bewoners).

Op 12 december a.s. vindt de volgende bijeenkomst plaats van de bewoners en de SP met de woningcorporatie Wonen Limburg die vertegenwoordigd wordt door de senior medewerker leefbaarheid en de wijk- en complexbeheerder.

Reactie toevoegen

U bent hier