h

SP-werkgroep WoonKlimaat: "Huurwoningen niet slopen maar snel gaan bouwen!""

15 augustus 2022

SP-werkgroep WoonKlimaat: "Huurwoningen niet slopen maar snel gaan bouwen!""

Foto: SP / SP

In een brief aan de gemeenteraad en het College van B&W van Horst aan de Maas reageert de SP-werkgroep WoonKlimaat op het voornemen om in Horst West (sociale) huurwoningen te slopen. Ondertussen - zo stelt de werkgroep - heeft dat ondanks allerlei gepresenteerde plannen tot nu toe nog niet geleid tot de bouw van nieuwe (sociale) huurwoningen. "De teller staat op 0", aldus Sonja van Giersbergen namens de werkgroep, "Terwijl er binnen het zogenaamde 1000-woningenplan in ieder geval 300 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd zouden moeten worden". De werkgroep schrijft de brief naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad De Limburger.

In De Limburger van 6 augustus 2022 werd gemeld dat het gebouw van de oude huishoudschool aan de Bemmelstraat en een bakkerij aan de Veemarkt gesloopt worden om daar nieuwe sociale huurappartementen te gaan bouwen. In hetzelfde artikel wordt gesproken over het "onttrekken" van 54 sociale huurwoningen aan Horst-West. Sloop dus! Dat voornemen wordt als oplossing gepresenteerd voor de (te) hoge concentratie van bewoners met een zogenaamd lage Sociaal Economische Status of met "onbegrepen gedrag".

In de brief aan gemeenteraad en college stelt de SP-werkgroep dat ze het goed vindt dat er aandacht is voor de leefbaarheid van Horst-West. Maar volgens de werkgroep is er een grotere uitdaging. Namelijk het bouwen van minimaal 300 extra sociale huurwoningen in de komende vier jaren. In 2021 is het "1000-woningenplan" goedgekeurd door de gemeenteraad. Trek je de te slopen sociale huurwoningen af van de te bouwen sociale huurappartementen in de Bemmelstraat en de Veemarkt, dan staat de teller voor het aantal te realiseren nieuwe sociale huurwoningen nog steeds op 0! Dat overziende is er volgens de Werkgroep WoonKlimaat nog heel veel te doen. Zeker in het licht van een eerder pleidooi (op 20 april 2021) van de SP in de gemeenteraad om het 1000-woningenplan uit te breiden naar een plan voor 1500 woningen.

De SP-werkgroep vraagt zich af of slopen van de huurwoningen in Horst-West wel zo’n goede oplossing is: "Is het niet beter het toewijzingsbeleid te veranderen om hetzelfde doel te bereiken, zonder sloop van sociale huurwoningen?" Tegelijkertijd vraagt de werkgroep of het niet eerder zo is dat er tegenover een te hoge concentratie sociale huurwoningen in Horst West een (veel) te lage concentratie sociale huurwoningen in de andere wijken en kernen van Horst aan de Maas staat?

Een tweede artikel in De Limburger - over maximaal elf woningen op de plek van de voormalige Mariaschool te Tienray zonder een nadere invulling - roept bij de Werkgroep WoonKlimaat de vraag op hoe het college ervoor gaat zorgen dat er 354 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden? En hoe naast deze sociale huurwoningen de 300 markthuurwoningen gerealiseerd gaan worden?

Tot slot vraagt de SP naar de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van Zorgbuurthuizen (lees hier het artikel over het besluit van de gemeenteraad over het realiseren van zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas). De bouw van die zorgbuurthuizen kan er toe leiden dat er beweging komt in de woningmarkt. Woningen die nu nog bewoond worden door ouderen, komen dan vrij voor (jonge) gezinnen die op hun beurt woonruimte vrij maakt voor jongeren. En zo ontstaat er een carrousel die het vinden van geschikte woningen voor meer mensen kan bewerkstelligen.

De SP-werkgroep wijst er in de slotzin van haar brief aan gemeenteraad en B&W op dat er duidelijke opdrachten lagen en liggen vanuit de vorige gemeenteraad voor het realiseren van zorgbuurthuizen en het realiseren van (gemiddeld) 30% sociale huur van de te bouwen 1000 woningen tot 2026. De werkgroep ziet graag dat het college die opdrachten uitvoert.

Reactie toevoegen

U bent hier