h

Kafra blaast deal met omwonenden geplande huisvestingslokatie arbeidsmigranten af

4 december 2022

Kafra blaast deal met omwonenden geplande huisvestingslokatie arbeidsmigranten af

Op 20 november 2022 stuurde de SP-Venlo een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad van Venlo met vragen over de poging van Kafra Housing om de bezwaren van omwonenden tegen de huisvesting van 800 arbeidsmigranten af te kopen (lees hier het artikel over de brief van SP Venlo). Uit berichtgeving in De Limburger van 2 december 2022 blijkt dat het Kafra Housing niet gelukt is de bezwaren van de omwonenden af te kopen. Een aantal van de ruim twintig bezwaarmakers wilden geen deal met Kafra.

Daarmee blijft de bezwaarprocedure tegen het huisvestingsplan aan de Venrayseweg in Blerick, vlak bij de gemeentegrens met Horst aan de Maas, in stand. De deal met de onwonenden hield - wat Kafra betreft - in dat iedereen van de bezwaarmakers mee moesten doen, anders zou de deal niet doorgaan. Steeds meer lijkt het er op, dat het vooral de bedoeling was van Kafra, om in de buurt verdeeldheid te zaairen. Of dat gelukt is, zal binnenkort blijken. KaFra zegt tegen De Limburger dat het "jammer en betreurenswaardig" is dat de deal niet doorgaat. De huisvester zou er veel tijd en energie in gestoken te hebben om alle bezwaren af te kopen.

Overigens heeft Kafra nog een ander ijzer in het vuur om haar plannen alsnog doorgang te laten vinden. Het bedrijf heeft op verzoek van de gemeente Venlo toegezegd dat ze bereid is - na de realisatie van de woonunits voor de arbeidsmigranten - de eerste tijd zo'n vierhonderd Oekraiëners te huisvesten. In september 2022 vond een gesprek plaats tussen Kafra, de gemeente Venlo (o.a. locoburgemeester Schattorjé van EENLokaal) en de omwonenden in het gemeentehuis van Venlo, om de omwonenden over te halen mee te werken aan de huisvesting voor Oekraïeners. Daarmee wordt ingespeeld op de emotie van zowel de omwonenden als de gemeente Venlo om zodoende haar huisvestingslokatie alsnog gerealiseerd te zien. Terwijl de juridische procedure - de behandeling van de bezwaren in de Commissie Bezwaar en Beroep - nog niet eens afgerond is (de omwonenden wachten nog op het advies van commissie en het besluit daarover van B&W)! Daarna kan - als de gemeente de vergunning tóch door wil laten gaan - de realisatie van het planpas hooguit medio 2023 plaatsvinden. Eén van de omwonenden vroeg tijdens de bijeenkomst met de gemeente over de huisvesting van Oekraïeners of er met die deal tussen Kafra en gemeente niet sprake was van een soort belangenverstrengeling. Dat werd natuurlijk in alle toonaarden ontkend. Ook wilde men een garantie dat er na de huisvesting van Oekraïeners geen andere asielzoekers gehuisvest gaan worden. Die toezegging kon de gemeente echter niet doen.

Wordt vervolgd...

U bent hier