h

Huurverhoging gaat door! Wonen Limburg in gebreke gebleven?

4 oktober 2022

Huurverhoging gaat door! Wonen Limburg in gebreke gebleven?

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op woensdag 28 september 2022 werden de bewoners van het flatgebouw met dertig maisonnettes aan de Prinses Marijkestraat in Horst en een afgevaardigde van de SP (die de bewoners ondersteunt) geïnformeerd over de sloopplannen van Wonen Limburg. Vrijdag 30 september 2022 meldde Dagblad de Limburger dat er gesloopt gaat worden. De dertig gezinnen die er wonen, moeten binnen nu en twee jaar verhuizen.

Al jaren zijn de bewoners van de Prinses Marijkestraat in Horst in de weer om duidelijkheid te krijgen van Wonen Limburg en de gemeente over de plannen met hun woningen. Ze worden daarbij gesteund door de SP. In het begin van dit jaar werd daarover nog door de bewoners ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering. De woningen zijn dringend toe aan renovatie, vooral op gebied van energiebesparing. Wat al langer rondzong, is waarheid gebleken: op 28 september 2022 werd aangekondigd dat de twee betreffende flats gesloopt gaan worden. De flats zijn volgens Wonen Limburg te oud en te slecht om te renoveren. De bewoners hebben een informatiepakket meegekregen en ook toelichting op een sociaal plan. Dat laatste - met als voorwaarde dat men ingeschreven moet zijn bij Wonen Limburg - houdt in dat er onder andere voorrang is bij herhuisvesting, men recht heeft op een verhuisvergoeding, er een terugkeerrecht is en ... dat er intensieve communicatie zal zijn. Daaraan heeft het de laatste tien jaar behoorlijk ontbroken. Afwachten dus maar.

De huurverhoging per 1 juli van dit jaar gaat gewoon door maar de huur wordt nu wel bevroren. En over dat punt is nog wel wat aan te merken. De bewoners die bezwaar hebben aangetekend tegen de huurverhoging – ongeveer € 11 per maand – deden dit begin juli. Ze kregen een brief van Wonen Limburg met het advies het bezwaar in te trekken omdat er weinig kans was op toekenning van het bezwaar aan de hand van een reeks voorwaarden waar volgens Wonen Limburg niet aan voldaan werd. Ook werd in de brief gemeld dat er gezorgd zou worden voor tijdige verzending van de bezwaarschriften naar de Huurcommissie. De uiterste inleverdatum was 11 augustus 2022.

Wilma Kurvers, die samen met Sonja van Giersbergen vanuit de SP-werkgroep WoonKlimaat de bewoners ondersteunt, bekruipt een akelige gedachte: "Wonen Limburg zal toch niet willens en wetens bezwaarschriften van haar huurders te laat hebben doorgestuurd naar de Huurcommissie zodat ze 1 dag te laat – 12 augustus – daar op het bureau zouden landen, met als gevolg dat ze niet in behandeling werden genomen? Het lijkt er op dat de bewoners – met hun nog steeds oude en slechte woningen – niet veel anders kunnen doen dan dit accepteren of ze moeten bereid zijn een lange juridische weg af te leggen. En Wonen Limburg? Die komt er vanaf met een 'boete' van € 300 vanwege het te laat inleveren van de bezwaarschriften" aldus Wilma Kurvers: "Eigenlijk maar één woord voor deze gang van zaken: schandalig!!!"

Reactie toevoegen

U bent hier