h

Bewoners Prinses Marijkestraat willen na 15 jaar duidelijkheid

19 mei 2022

Bewoners Prinses Marijkestraat willen na 15 jaar duidelijkheid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei 2022 bevolkten bewoners van de Prinses Marijkestraat de publieke tribune van de gemeenteraad. Zij ondersteunden één van de bewoners van de Prinses Marijkestraat, die gebruik maakte van het spreekrecht naar aanleiding van een brief die de bewoners samen met de SP hadden opgesteld aan Wonen Limburg, College van B&W en de gemeenteraad.

De bewoners wachten al jaren op renovatie van hun woningen en die is

Foto: Roy Bouten / -
hard nodig. Enkel glas, tocht, schimmel en slecht sluitende deuren en ramen. Er komt maar geen uitsluitsel over wat Wonen Limburg met de woningen wil gaan doen. De andere flat in dezelfde straat is enkele jaren geleden wel al compleet gerenoveerd. Hetzelfde geldt voor veel woningen in de omringende straten.

In november 2021 heeft een van de bewoners het initiatief genomen een brief te schrijven en daar was in februari 2022 nog geen antwoord op gegeven.

Mede door toedoen van de SP is er schot in de zaak gekomen. Wonen Limburg en de wethouder gaven aan het gesprek aan te willen gaan met de bewoners. Dat gesprek vond plaats op 21 maart 2022. Toen werd afgesproken dat er begin april een brief naar alle bewoners gestuurd zou worden met een uitnodiging voor een gesprek dat in ieder geval vóór 1 juli a.s. zou plaatsvinden. Begin april kwam er inderdaad een brief maar er werd aangegeven dat er echt meer tijd nodig was om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor de aanpak van de twee flats. Voor veel bewoners was het in ieder geval aanleiding om weer wat minder vertrouwen te hebben in Wonen Limburg en in de politiek.

De bewoners en de SP klommen weer in de pen en er werd een brief opgesteld. Deze stond bij de lijst van ingekomen brieven in de gemeenteraadsvergadering van op 17 mei 2022. Om de teleurstelling en het gevoel van wantrouwen bij de bewoners extra duidelijk te maken sprak Fraidoon Torialy, een van de bewoners, de gemeenteraad toe (zie bijlage). Hij riep de raad op om hun controlerende taak uit te voeren en aandacht te houden voor de problematiek in de Prinses Marijkestraat.

Wethouder Bouten kreeg vervolgens de gelegenheid om te reageren op de brief. Hij bood wederom zijn excuses aan en zei dat het niet acceptabel is dat men al zolang moet wachten. Ook sprak hij over slechte communicatie. Tegelijkertijd constateerde hij ook dat het uiteindelijk Wonen Limburg is die de beslissing neemt. Hij meldde dat Wonen Limburg in overleg gaat met de gemeente om de verschillende opties te bekijken. Wethouder Bouten zegde toe dat het in september moet lukken om uitsluitsel te geven. De bedoeling is dan dat er eerst met de buurt wordt gesproken en dat daarna de gemeenteraad wordt geïinformeerd. Hij verwees verder naar de medewerkster leefbaarheid van Wonen Limburg die ook bij de raadsvergadering aanwezig was. Zij gaat met de bewoners in gesprek, zo is de toezegging.

Na afloop is het groepje bewoners, de twee betrokken SP’ers en de medewerkster leefbaarheid, Janine van der Beek, meteen bij elkaar gaan zitten om nader kennis te maken. De aanwezigheid van mevrouw van der Beek werd zeer op prijs gesteld. Zij gaat binnenkort bij de individuele bewoners langs en wil graag op termijn een gesprek met zoveel mogelijk bewoners bij elkaar hebben.

De eerste stappen zijn gezet. Nu nog een vervolg. De SP houdt de vinger aan de pols.

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier