h

Adviesraad Migratie bezoekt huisvestingslokaties Horst aan de Maas

23 augustus 2022

Adviesraad Migratie bezoekt huisvestingslokaties Horst aan de Maas

Op dinsdagmiddag 23 augustus 2022 heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten leden van de Adviesraad Migratie op hun verzoek rondgeleid langs een aantal huisvestingslokaties voor arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. De Adviesraad adviseert de regering, de Tweede Kamer en andere overheden gevraagd en ongevraagd over onder andere arbeidsmigratie. Daarbij staat de Adviesraad onafhankelijk ten opzichte van die overheden.

De leden van de Adviesraad, die deelnamen aan de rondleiding zijn Monique Kremer (lees hier mer informatie over professor dr. Monique Kremer), Ton van Loon (lees hier meer over Ton van Loon) en John Morijn (lees hier meer over professor dr. John Morijn). Daarnaast namen ook medewerkers van de Adviesraad deel aan de rondeiding: Sander Vergeer en Sonja Avontuur.

Voorafgaande aan de rondleiding werd kort kennisgemaakt tussen de leden van de werkgroep en de adviesraad. Daarbij ging Monique Kremer kort in op de opstelling van de Adviesraad met betrekking tot het vraagstuk van de arbeidsmigranten (in de bijlage is te lezen, hoe de Adviesraad over een en ander denkt). Op dit moment is de adviesraad vooral bezig met het formuleren van een advies over het aantrekken van arbeidsmigranten van buiten de EU voor de zorgsector.

De rondleiding volgt vrijwel dezelfde route die de werkgroep eerder samen met Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP) en Provinciale Statenlid Marc van Caldenberg (SP) gevolgd heeft (lees hier het artikel over die rondleiding). Onderweg wordt gesproken met bewoners van de Zeesweg en omgeving, die zich te weer stellen tegen onder andere de komst van een groot distributiecentrum van Geodis. Zij maken zich zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten, die de vestiging met zich mee zal brengen, de verkeersituatie en het aantal vervoersbewegingen. Ook zijn zij ontzet over het water dat gebruikt wordt voor het wassen van groenten door het nieuw te vestigen groentenverwerkingsbedrijf van Hessing (het bedrijf gebrukkt evenveel water als de hele stad Tegelen (20.000 inwoners). Dat is exorbitant hoog!

Een tweede stop wordt gemaakt bij de lokatie Horsterweg 57 a-b-c. Ook daar staat een groep omwonenden klaar om de Adviesraad te woord te staan. Aangegeven wordt dat hier aanvankelijk enkele tientallen arbeidsmigranten gehuisvest waren, nu zijn er dat195!. De exploitatievergunning voor deze lokatie is nog niet verleend, maar de lokatie draait al volop. Bij overlast wordt niet of nauwelijks gehandhaafd. De huisvester (een belgger) heeft geen binding met de buurt. De buurt heeft een buurtcollectief opgericht, om zich te vrzetten tegen dit en nog een aantal andere plannen in de omgeving. Eén van de omwonenden, Jan Cox, is woordvoerder. Volgens hem wordt de situatie aan de Horsterweg en omgeving (met plannen voor huisvesting van 2500 tot 3000 arbeidsmigranten) onbeheersbaar.

Na de rondleiding rijdt het gezelschap door naar de kantine van voetbalvereniging Sparta in Sevenum (waar 's avonds een openbare informatiebijeenkomst over arbeidsmigratie plaatsvindt - lees hier het artikel over die informatiebijeenkomst). In de kantine eten de gasten samen met de leden van de werkgroep broodjes en soep en vindt een gesprek plaats tussen de leden van de Adviesraad en Roy Bouten, wethouder van de gemeente Horst aan de Maas. Na afloop van dat gesprek bedankte de voorzitter van de Adviesraad de werkgroep voor de rondleiding en haar gastvrijheid en werd afgespokren dat er in de toekomst contact gehouden wordt met elkaar.

Reactie toevoegen

U bent hier