h

Komt B&W beloftes huurwoningen na?

1 juni 2022

Komt B&W beloftes huurwoningen na?

Foto: LEN / SP

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Horst aan de Maas. In de vorige raadsperiode is dan ook afgesproken dat er de komende 5 jaar 1000 woningen vergund zullen worden. Hiervan zou 30% sociale huur-, 30% markthuur- en 40% koopwoning zijn. Deze afspraak is raadsbreed vastgesteld. Maar tot nu toe wordt die afspraak keer op keer niet waargemaakt.

Eerder stelde de SP in de gemeenteraad vragen over een project aan de Doolgaardstraat, waar de afspraak niet nagekomen werd (lees hier het artikel over dit project). Op 1 juni 2022 stuurde de SP Horst aan de Maas een brief aan B&W en de gemeenteraad waarin ze haar verbazing uitspreekt over het feit dat tot nu toe nog bij geen enkel project concreet is
geworden hoe deze norm wordt gehaald. Enkele voorbeelden zijn:

  • Disselhof (een terrein op de hoek Van Douverenstraat/Venloseweg, locatie voormalige houthandel Mol) waar minder sociale huurwoningen gerealiseerd worden
  • D’n Appelbongerd (Molenveld, project Tielen Sevenum): waar wel sociale huurwoningen zijn gepland, maar hier wordt gebouwd door een commerciële partij met mogelijk risico dat deze woningen na verloop van tijd ook veranderd worden in vrije huur- of zelfs koopwoningen
  • PETC+ terrein (Oude Holstraat, Hegelsom): waar de 30% norm voor sociale huurwoningen bijna gehaald wordt, maar nu schiet men tekort op de woningen voor markthuur

De SP vraagt aan het college van B&W wat zij gaat doen om de achterstanden die hiermee opgelopen worden, zowel in sociale als markthuurwoningen, weg te werken en hoe het college gaat zorgen dat niet alle sociale huur weer in één gebied wordt gebouwd. Daar voegt de SP in haar brief (zie bijlage) aan toe dat het argument dat projectontwikkelaars alleen maar willen bouwen als er maximale winst gemaakt kan worden, niet zo zwaar zou moeten wegen als een opdracht van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de gemeente.

Aan de gemeenteraad vraagt de SP hoe de raad toeziet op een afspraak die zij zelf heeft gemaakt met het college in 2021. De SP formuleert: "Hoe gaat u zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor alle mensen die in onze gemeente willen blijven en/of komen wonen?"

Reactie toevoegen

U bent hier