h

Geslaagde themabijeenkomst over eerlijk verduurzamen.

18 april 2022

Geslaagde themabijeenkomst over eerlijk verduurzamen.

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 april organiseerde de SP Limburg in samenwerking met de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een themabijeenkomst over ‘klimaatarmoede’ in de schouwburg van Venray. Sprekers waren Wilma Kurvers (SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas), Jorge Wolters Gregório (SP-Statenlid) en Marc van Caldenberg, SP fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Limburg, die de avond ook leidde. Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid, stond ook op de sprekerslijst, maar moest helaas verstek laten gaan.

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas
Na een korte inleiding op het thema van de avond door Marc van Caldenberg werd het publiek de vraag voorgelegd wie al gemerkt heeft dat de energierekening omhoog is gegaan. Een aantal mensen blijkt fors meer te moeten gaan betalen. Maar onder de aanwezigen zijn ook mensen die een lang lopend contract hebben en dus de gevolgen van de prijsstijgingen nog niet merken.

Na deze introductie krijgt Jorge Wolters Gregório het woord. Hij geeft een toelichting op de alternatieven voor energie-opwekking en de voor- en nadelen van die alternatieven. Zo passeren achtereenvolgens kernfusie, kernsplitsing, waterstof, zonne- en windenergie de revue.

SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas
Als laatste spreker komt Wilma Kurvers aan het woord. Zij is voorzitter van de SP-werkgroep WoonKlimaat in Horst aan de Maas. De werkgroep heeft in januari 2022 een enquête gehouden in een aantal straten in de grote kernen van Horst aan de Maas. Wilma: "We hebben ons met name gericht op de huurwoningen en wilden weten hoe het zat met de haalbaarheid en betaalbaarheid van energie en duurzaamheidsmaatregelen. We hebben de enquête in de bus gedaan en een aantal dagen later opgehaald. De respons was 27%, dus ruim een kwart. 70% hiervan was huur- en 30% koopwoning. Eigenlijk ook wel goed dat er ook koopwoningen tussen zaten, want zo kon je goed het verschil zien. De koopwoningen waren veel meer voorzien van duurzaamheidsmaatregelen, mede met behulp van subsidies van de overheid. Subsidies zijn vaak alleen te krijgen als de mensen ook zelf investeren. Veel huurders van sociale huuwoningen hebben vaak de middelen niet om zelf te investeren en kunnen daarom ook geen beroep doen op de subsidieregelingen van de overheid. En zij weten vaak ook niet waar ze informatie kunnen vinden over de ondersteuningsmaatregelen. We vinden dan ook dat het adviesloket beter zichtbaar moet worden".

Uit de enquête bleek ook dat er bij veel mensen zorgen bestaan over de energierekening. Bij sommigen is sprake van een forse stijging van tientallen, maar soms ook honderden euro's.

De werkgroep pleit voor een snelle aanpak van de verduurzaming van de sociale huurwoningen, waar geen of amper maatregelen zijn genomen. Daar is het snelste winst te boeken, als het gaat om het verminderen van de uitstoot van CO2.

Slecht geïsloleerde woningen worden niet verduurzaamd
Wilma Kurvers: "We hebben momenteel een actie lopen in Horst. Het gaat om twee gebouwen met in totaal dertig maisonettes. De bewoners wonen al ruim tien jaar in onzekerheid over hun flat, vanwege geruchten over sloop en nieuwbouw. Het tocht er, overal enkel glas, schimmel op de muren en ga zo maar door. De bewoners willen en durven niet te investeren in de woning, omdat ze nog steeds niet zeker weten wat er gaat gebeuren. Onze angst en die van de bewoners is dat de flats uiteindelijk gesloopt gaan worden. En heel vaak zie je dan dat er duurdere appartementen voor terugkomen. Waar moeten dan de huidige bewoners naartoe? Het gaat om een gemengde buurt: veel arbeidsmigranten, statushouders, soms ook mensen met GGZ-problematiek, ouderen die er al heel lang wonen. Maar als we de mensen in de flats spreken, geven ze aan er heel graag te wonen en dus niet weg te willen. Over deze kwestie zijn we in gesprek (zij het moeizaam) met Wonen Limburg".

Vanuit de zaal krijgt Wilma Kurvers de vraag waarom een woningcorporatie dat eigenlijk zo doet? Antwoord: "Uit winstoogmerk". Een slechtere woning is duurder om op te knappen dan een woning waar al het nodige aan gedaan is. Dus wordt er eerder besloten om te slopen in plaats van duur renoveren.

Rapport 'Iedereen moet mee kunnen doen'
Op basis van de gegevens die naar voren zijn gekomen uit de enquête onder inwoners van Horst aan de Maas is een rapport opgesteld, met als titel: "Iedereen moet mee kunnen doen". Dat rapport is aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Eind april vindt een gesprek plaats met Wonen Limburg naar aanleiding van het rapport.

In de aanbevelingen in het rapport pleit de werkgroep ervoor dat de gemeente en Wonen Limburg meer prioriteit gaan geven aan de (sociale) huurwoningen, vooral op het gebied van energie en duurzaamheid. En dan dient volgens de werkgroep als eerste begonnen te worden met de goedkopere woningen. Dat dient vastgelegd te worden in de zogenaamde "prestatieafspraken" tussen de gemeente en de woningcoporaties. In de prestatieafspraken worden jaarlijks besproken en vastgelegd wat de woningcorporatie qua bouw en onderhoud van (sociale) huurwoningen wil realiseren. Dat die prestatieafspraken gemaakt worden is wettelijk verplicht, in samenspraak met gemeente, maar ook met bewoners.

Afsluiting
Aan het einde van de bijeenkomst riep de presentator van de themabijeenkomst de aanwezigen op zich actief te bemoeien met de politiek, zeker als het om energie gaat. "Dat kan door je aan te sluiten bij de SP, óf actief deel te nemen aan de activiteiten van de SP-werkgroep WoonKlimaat", aldus presentator Marc van Caldenberg.

Reactie toevoegen

U bent hier